Advertisement

Image and Graphics

9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part III

 • Yao Zhao
 • Xiangwei Kong
 • David Taubman
Conference proceedings ICIG 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10668)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 10668)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Computational Imaging

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Tianyi Zhang, Zhong Yang, Jiarong Song
   Pages 15-26
  3. Jingwen Yan, Xiaopeng Chen, Tingting Xie, Huimin Zhao
   Pages 27-35
  4. Wentao Li, Guijin Wang, Xuanwu Yin, Xiaowei Hu, Huazhong Yang
   Pages 36-46
  5. Ya-dong Xue, Sen Zhang, Zhe-ting Qi
   Pages 47-57
  6. Ling Ding, Huying Zhang, Bijun Li, Jinsheng Xiao, Jian Zhou
   Pages 58-69
  7. Yuchen Guo, Zhifeng Xie, Wenjun Zhang, Lizhuang Ma
   Pages 70-81
  8. Min Li, Zhongwai Xu, Hongwen Xie, Yuhang Xing
   Pages 93-101
  9. Feilong Ma, Linmi Tao, Wu Xia
   Pages 102-112
  10. Yuying Shi, Qiao Liu, Yonggui Zhu
   Pages 113-123
  11. Jie Zhao, Wei Wen, Siamak Khatibi
   Pages 134-146
 3. Computer Graphics and Visualization

  1. Front Matter
   Pages 147-147
  2. Wen Zhao, Wenyao Zhang, Na Wang, Pin Liao
   Pages 158-169
  3. Zhuoqi Ma, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li
   Pages 170-181
  4. Wang Li, Xiaoan Tang, Junda Zhang
   Pages 194-203
  5. Zhihang Ren, Tong He, Lingbing Peng, Shuaicheng Liu, Shuyuan Zhu, Bing Zeng
   Pages 204-213
  6. Guanlei Xu, Xiaotong Wang, Xiaogang Xu, Lijia Zhou
   Pages 214-230
  7. Tian Lan, Xiaoyi Feng, Zhaoqiang Xia, Shijie Pan, Jinye Peng
   Pages 231-242
  8. Xingyu Zhou, Dongmei Fu, Yanan Shi, Chunhong Wu
   Pages 243-253
  9. Tao Li, Jianwu Fang, Yang Zhong, Di Wang, Jianru Xue
   Pages 254-263
  10. Dongdong Ma, Shaojun Liu, Qingmin Liao
   Pages 264-274
  11. Dongjin Huang, Ruobin Gong, Hejuan Li, Wen Tang, Youdong Ding
   Pages 275-286
  12. Li Lin, Bin Wang, Fen Wu, Fengyin Cao
   Pages 287-298
  13. Li Shi, Changdong Zhang, Tingting Liu, Wenhe Liao, Xiuyi Jia
   Pages 311-322
 4. Hyperspectral Image Processing

 5. Multi-view and Stereoscopic Processing

  1. Front Matter
   Pages 381-381
  2. Qin Lei, Wei-dong Xu, Jiang-hua Hu, Chun-yu Xu
   Pages 383-389
  3. Taotao Yang, Shuaicheng Liu, Chao Sun, Zhengning Wang, Bing Zeng
   Pages 390-399
  4. Cheng Zhao, Fuqiang Zhao, Bin Kong
   Pages 400-411
  5. Bowen Jia, Shigang Wang, Wei Wu, Tianshu Li, Lizhong Zhang
   Pages 412-422
  6. Xin Wang, Chunyu Lin, Yi Gao, Yaru Li, Shikui Wei, Yao Zhao
   Pages 445-457
  7. Li-fang Wu, Xiao-hua Guo, Li-dong Zhao, Meng Jian
   Pages 458-467
 6. Representation, Analysis and Applications of Large-Scale 3D Multimedia Data

  1. Front Matter
   Pages 469-469
  2. Xianjun Hu, Weiming Zhang, Honggang Hu, Nenghai Yu
   Pages 471-482
  3. Weining Wang, Jiexiong Huang, Xiangmin Xu, Quanzeng You, Jiebo Luo
   Pages 483-495
  4. Mingbao Lin, Xianming Lin, Yunhang Shen, Rongrong Ji
   Pages 496-504

Other volumes

 1. 9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part I
 2. 9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part II
 3. Image and Graphics
  9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part III

About these proceedings

Introduction

This three-volume set LNCS 10666, 10667, and 10668 constitutes the refereed conference proceedings of the 9th International Conference on Image and Graphics, ICIG 2017, held in Shanghai, China, in September 2017. The 172 full papers were selected from 370 submissions and focus on advances of theory, techniques and algorithms as well as innovative technologies of image, video and graphics processing and fostering innovation, entrepreneurship, and networking.

Keywords

computer graphics image analysis image processing image understanding virtual reality 3D animation big data cloud computing computational geometry computer vision data mining decision tree face recognition game and animation image enhancement image segmentation machine learning pattern recognition video signal processing watermarking

Editors and affiliations

 • Yao Zhao
  • 1
 • Xiangwei Kong
  • 2
 • David Taubman
  • 3
 1. 1.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 2. 2.Dalian University of TechnologyDalianChina
 3. 3.UNSWSydneyAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering