Advertisement

Neural Information Processing

24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part VI

 • Derong Liu
 • Shengli Xie
 • Yuanqing Li
 • Dongbin Zhao
 • El-Sayed M. El-Alfy
Conference proceedings ICONIP 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10639)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10639)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Robotics and Control

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Hiroshi Yokoyama, Rie Kurai, Isao Nambu, Yasuhiro Wada
   Pages 3-10
  3. Shaofeng Chen, Yang Cao, Yu Kang, Rongrong Zhu, Pengfei Li
   Pages 51-60
  4. Yi Cui, Yang Cao, Yu Kang, Pengfei Li, Xuefeng Wang
   Pages 61-70
  5. Nathan Ramoly, Amel Bouzeghoub, Beatrice Finance
   Pages 90-99
  6. Zhuangyi Jiang, Zhenshan Bing, Kai Huang, Guang Chen, Long Cheng, Alois Knoll
   Pages 111-121
  7. Yibo Zhang, Dan Wang, Zhouhua Peng
   Pages 139-146
  8. Liang Hongjing, Zhou Yu, Zhou Qi, Li Hongyi, Li Ping
   Pages 157-164
  9. Maolong Lv, Ying Wang, Simone Baldi, Zongcheng Liu, Chao Shi, Chaoqi Fu et al.
   Pages 201-211
  10. Yixin Cheng, Tianyi Shao, Rui Zhang, Bin Xu
   Pages 212-218
  11. Weijie Xiang, Wei He, Xiuyu He, Shuanfeng Xu, Guang Li, Changyin Sun
   Pages 228-238
  12. Yu Liu, Xiao Deng, Fang Guo, Wei He
   Pages 239-247
  13. Fang Guo, Yu Liu
   Pages 248-256
  14. Hongwei Xie, Kun Sun, Yu Liu, Jiaxiang Luo
   Pages 266-276
  15. Jin Xu, Keyou Wang, Guojie Li
   Pages 277-286
  16. Na Lin, Siming Huang, Changqing Gong, Liang Zhao, Jiacheng Tang
   Pages 287-297
  17. Xiaoyu Tang, Yun Shen, Siliang Li, Qinmin Yang, Youxian Sun
   Pages 307-315
  18. Youpeng Li, Chen Qian, Bingqi Zhu, Yongchun Fang
   Pages 316-323
  19. Shengquan Li, Juan Li, Jiawei Zhou, Yanqiu Shi, Shenghua Yuan
   Pages 334-344
  20. Yiming Wu, Yifa Liu, Ning Sun, Yongchun Fang
   Pages 345-354
  21. Xin Liu, Chenguang Yang, Min Wang, Wei He
   Pages 355-364
  22. Junxiu Liu, Liam J. McDaid, Jim Harkin, John J. Wade, Shvan Karim, Anju P. Johnson et al.
   Pages 384-392
  23. Meiling Tao, Qiang Chen, Xiongxiong He, Hualiang Zhuang
   Pages 393-402
 3. Pattern Recognition

  1. Front Matter
   Pages 413-413
  2. Xiaoyu Xue, Xiaohu Ma, Yuxin Gu, Xiao Sun, Zhiwen Ni
   Pages 423-433
  3. Peng Li, Qing Xu, Hao Wei, Yuejun Guo, Xiaoxiao Luo, Mateu Sbert
   Pages 434-442

Other volumes

 1. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part I
 2. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part II
 3. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part III
 4. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part IV
 5. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part V
 6. Neural Information Processing
  24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The six volume set LNCS 10634, LNCS 10635, LNCS 10636, LNCS 10637, LNCS 10638, and LNCS 10639 constitues the proceedings of the 24rd International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2017, held in Guangzhou, China, in November 2017. The 563  full papers presented were carefully reviewed and selected from 856 submissions. The 6 volumes are organized in topical sections on Machine Learning, Reinforcement Learning, Big Data Analysis, Deep Learning, Brain-Computer Interface, Computational Finance, Computer Vision, Neurodynamics, Sensory Perception and Decision Making, Computational Intelligence, Neural Data Analysis, Biomedical Engineering, Emotion and Bayesian Networks, Data Mining, Time-Series Analysis, Social Networks, Bioinformatics, Information Security and Social Cognition, Robotics and Control, Pattern Recognition, Neuromorphic Hardware and Speech Processing.

Keywords

Adaptive dynamic programming Artificial intelligence Biologically inspired computing Brain-computer interface Computational intelligence Artificial Intelligence neural networks image processing robotics machine learning robots adaptive control systems signal processing nonlinear systems image reconstruction nonlinear control systems linear control systems

Editors and affiliations

 • Derong Liu
  • 1
 • Shengli Xie
  • 2
 • Yuanqing Li
  • 3
 • Dongbin Zhao
  • 4
 • El-Sayed M. El-Alfy
  • 5
 1. 1.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 2. 2.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 3. 3.South China University of TechnologyGuangzhouChina
 4. 4.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.King Fahd University of Petroleum and MineralsDhahranSaudi Arabia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering