Advertisement

Biometric Recognition

12th Chinese Conference, CCBR 2017, Shenzhen, China, October 28-29, 2017, Proceedings

 • Jie Zhou
 • Yunhong Wang
 • Zhenan Sun
 • Yong Xu
 • Linlin Shen
 • Jianjiang Feng
 • Shiguang Shan
 • Yu Qiao
 • Zhenhua Guo
 • Shiqi Yu
Conference proceedings CCBR 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10568)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 10568)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Face

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shifeng Zhang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Hailin Shi, Xiaobo Wang, Stan Z. Li
   Pages 3-12
  3. Yajun Kang, Xiao Jiang, Ye Yin, Yuanyuan Shang, Xiuzhuang Zhou
   Pages 13-22
  4. Fangmei Chen, David Zhang, Cunrui Wang, Xiaodong Duan
   Pages 23-30
  5. Guan Wang, Yu Sun, Ke Geng, Shengguang Li, Wenjing Chen
   Pages 31-39
  6. Jian-Xun Mi, Xiangbin Ma, Qiankun Fu, Chaowei Zhao, Can Long
   Pages 40-47
  7. Qingyan Duan, Lei Zhang, Wei Jia
   Pages 48-57
  8. Zhou Yang, Meng Jian, Bingkun Bao, Lifang Wu
   Pages 58-65
  9. Xiaofan Wei, Huibin Li, Xianfeng David Gu
   Pages 66-76
  10. Shupeng Wang, Di Huang, Yunhong Wang, Yuanyan Tang
   Pages 77-85
  11. Wanxia Shen, Li Sun, Song Qiu, Qingli Li
   Pages 86-96
  12. Ya Li, Keze Wang, Lin Nie, Qing Wang
   Pages 97-107
  13. Xiaohua Xie, Yan Gao, Wei-Shi Zheng, Jianhuang Lai, Junyong Zhu
   Pages 108-117
  14. Han Liu, Feixiang He, Qijun Zhao, Xiangdong Fei
   Pages 127-134
  15. Xiaodong Wang, Yuwei Liang, Xianxian Zeng, Dong Li, Wei Jia
   Pages 135-144
  16. Jiancan Zhou, Guohang Zeng, Jia He, Xi Jia, Linlin Shen
   Pages 145-153
  17. Lianping Yang, Yuanyuan Li, Xu Duan, Xiangde Zhang
   Pages 154-161
  18. Qianbo Jiang, Li Shao, Zhengxi Liu, Qijun Zhao
   Pages 162-171
  19. Jirui Yuan, Wenya Ma, Pengfei Zhu, Karen Egiazarian
   Pages 183-190
  20. Weijian Li, Yunhong Wang, Huibin Li, Di Huang
   Pages 191-200
 3. Fingerprint, Palm-Print and Vascular Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 201-201
  2. Lunke Fei, Yong Xu, Shaohua Teng, Wei Zhang, Wenliang Tang, Xiaozhao Fang
   Pages 213-220
  3. Siqi Tang, Jin Qin, Yan Liu, Congying Han, Tiande Guo
   Pages 231-239
  4. Xiongwei Sun, Xiubo Ma, Chunyi Wang, Zede Zu, Shouguo Zheng, Xinhua Zeng
   Pages 240-249
  5. Jingdong Cheng, Qiule Sun, Jianxin Zhang, Qiang Zhang
   Pages 259-268
  6. Haixia Wang, Xicheng Yang, Lingtao Ma, Ronghua Liang
   Pages 279-287
  7. Yuanrong Xu, Guangming Lu, Feng Liu, Yanxia Li
   Pages 288-295
  8. Xinwei Qiu, Senping Tian, Wenxiong Kang, Wei Jia, Qiuxia Wu
   Pages 296-305
  9. Haiying Liu, Lingfei Song, Gongping Yang, Lu Yang, Yilong Yin
   Pages 314-323
  10. Xiaowei Dai, Jie Liang, Qijun Zhao, Feng Liu
   Pages 324-333
  11. Feng Liu, Yuanhao Zhao, Linlin Shen
   Pages 334-343
  12. Jianqi Yan, Xiaowei Dai, Qijun Zhao, Feng Liu
   Pages 344-352
  13. Yongliang Zhang, Bing Zhou, Xiaoguang Qiu, Hongtao Wu, Xiaosi Zhan
   Pages 353-360
  14. Ziyun Ye, Jinfeng Yang, Jose Hernandez Palancar
   Pages 370-379
 4. Iris

  1. Front Matter
   Pages 381-381
  2. Shuai Liu, Yuanning Liu, Xiaodong Zhu, Guang Huo, Jingwei Cui, Yihao Chen
   Pages 383-390
  3. Xingqiang Tang, Jiangtao Xie, Peihua Li
   Pages 391-400
  4. Qi Wang, Xia Su, Zhenlin Cai, Xiangde Zhang
   Pages 401-410
  5. Hui Zhang, Man Zhang, Zhaofeng He, Hang Zou, Rui Wang
   Pages 411-419
  6. Yongliang Zhang, Xiaozhu Chen, Xiao Chen, Dixin Zhou, Erzhe Cao
   Pages 420-427
  7. Yuqing He, Saijie Wang, Kuo Pei, Mingqi Liu, Jiawei Lai
   Pages 428-435

About these proceedings

Introduction

Recognition, CCBR 2017, held in Shenzhen, China, in October 2017.
The 15 full papers and 65 poster papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 138 submissions. The papers are organized in topical sections on face;
fingerprint, palm-print and vascular biometrics; iris; gesture and gait; emerging biometrics;
voice and speech; video surveillance; feature extraction and classification theory; behavioral
biometrics.

Keywords

biometrics speech recognition activity recognition and understanding online handwriting recognition system forensics multi-factor authentication graphical/visual passwords authentication face recognition iris recognition security video surveillance anti-spoofing convolutional neural network fingerprint recognition gait recognition handwritten signature image recogntion liveness detection

Editors and affiliations

 • Jie Zhou
  • 1
 • Yunhong Wang
  • 2
 • Zhenan Sun
  • 3
 • Yong Xu
  • 4
 • Linlin Shen
  • 5
 • Jianjiang Feng
  • 6
 • Shiguang Shan
  • 7
 • Yu Qiao
  • 8
 • Zhenhua Guo
  • 9
 • Shiqi Yu
  • 10
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Beihang UniversityBeijingChina
 3. 3.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Computing and TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Shenzhen UniversityShenzhenChina
 6. 6.Tsinghua UniversityBeijingChina
 7. 7.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Shenzhen Institute of Advanced TechnologyChinese Academy of SciencesShenzhenChina
 9. 9.Graduate School at ShenzhenTsinghua UniversityShenzhenChina
 10. 10.Shenzhen UniversityShenzhenChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Telecommunications