Advertisement

Cyberspace Safety and Security

9th International Symposium, CSS 2017, Xi’an China, October 23–25, 2017, Proceedings

 • Sheng Wen
 • Wei Wu
 • Aniello Castiglione
Conference proceedings CSS 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10581)

Also part of the Security and Cryptology book sub series (LNSC, volume 10581)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Flora Amato, Aniello Castiglione, Vincenzo Moscato, Antonio Picariello, Giancarlo Sperlì
  Pages 1-15
 3. Bin Xiong, Guangli Xiang, Tianyu Du, Jing (Selena) He, Shouling Ji
  Pages 16-31
 4. Hui Cao, Shubo Liu, Zhitao Guan, Longfei Wu, Tian Wang
  Pages 32-42
 5. Yuxia Cheng, Qing Wu, Bei Wang, Wenzhi Chen
  Pages 43-56
 6. Jianmin Han, Juan Yu, Jianfeng Lu, Hao Peng, Jiandang Wu
  Pages 57-71
 7. Hui Huang, Kuan-Ching Li, Xiaofeng Chen
  Pages 72-85
 8. Dawei Li, Jie Chen, Jianwei Liu, Qianhong Wu, Weiran Liu
  Pages 103-118
 9. Jie Li, Jinshu Su, Xiaofeng Wang, Hao Sun, Shuhui Chen
  Pages 119-134
 10. Yuying Liu, Yonggang Huang, Jun Zhang, Xu Liu, Hualei Shen
  Pages 135-147
 11. Qian Meng, Jianfeng Ma, Kefei Chen, Yinbin Miao, Tengfei Yang
  Pages 148-162
 12. Tao Shang, Zheng Zhao, Zhenyu Guan, Jianwei Liu
  Pages 189-198
 13. Jian Shen, Jun Shen, Chen Wang, Anxi Wang
  Pages 215-222
 14. Wenqi Shi, Xiangyang Luo, Fan Zhao, Ziru Peng, Yong Gan
  Pages 223-235
 15. Donghai Tian, Xiaoqi Jia, Li Zhan, Changzhen Hu, Jingfeng Xue
  Pages 236-247
 16. Liangliang Wang, Mi Wen, Kefei Chen, Zhongqin Bi, Yu Long
  Pages 248-266
 17. Yu Wang, Lin Xie, Wenjuan Li, Weizhi Meng, Jin Li
  Pages 267-279
 18. Shengjun Wei, Xiaojiang Du, Changzhen Hu, Chun Shan
  Pages 280-290
 19. Jun Xie, Sha Wu, Yansong Li, Jun Guo, Wen Sun, Jiajia Liu
  Pages 291-306
 20. Binxuan Xu, Zhongyun Hua, Hejiao Huang
  Pages 307-319
 21. Yu Yao, Qiang Fu, Chuan Sheng, Wei Yang
  Pages 320-336
 22. Gang Yu, Xiaoxiao Ma, Zhenfu Cao, Weihua Zhu, Junjie Zeng
  Pages 337-351
 23. Lei Zhang, Dongjin Yu, Hongsheng Zheng
  Pages 352-366
 24. Beibei Zhao, Zhanyong Tang, Zhen Li, Lina Song, Xiaoqing Gong, Dingyi Fang et al.
  Pages 367-382
 25. Fan Zhao, Xiangyang Luo, Yong Gan, Shuodi Zu, Fenlin Liu
  Pages 383-395
 26. Xingguang Zhou, Jie Chen, Zongyang Zhang, Jianwei Liu, Qianhong Wu
  Pages 411-426
 27. Yun Zhou, Alexander Raake, Tao Xu, Xuyun Zhang
  Pages 427-441
 28. Zhiqiang Gao, Yong Ding, Huiyong Wang, Jilin Wang
  Pages 442-451
 29. Jing He, Yiming Wu, Guangli Xiang, Zhendong Wu, Shouling Ji
  Pages 452-459
 30. Hongyu Liu, Leiting Chen, Liyao Zeng
  Pages 460-467
 31. Jianfeng Lu, Yun Xin, Hao Peng, Jianmin Han, Feilong Lin
  Pages 468-476
 32. Liang Luo, Li Tao, Hongyi Xu, Zhenyun Yuan, Hong Lai, Zili Zhang
  Pages 477-484
 33. Yu Qin, Yingjun Zhang, Wei Feng
  Pages 485-493
 34. Chao Shen, Ziqiang Ren, Yufei Chen, Zhao Wang
  Pages 494-502
 35. Huiyong Wang, Yong Ding, Shijie Tang, Jilin Wang
  Pages 503-512
 36. Wei Wang, Rong Jiang, Yan Jia, Aiping Li, Yi Chen
  Pages 523-530
 37. Back Matter
  Pages 531-532

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 9th International Symposium on Cyberspace Safety and Security, CSS 2017, held in Xi’an, China in October 2017. The 31 full papers and 10 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 120 submissions.
The papers focus on cyberspace safety and security such as authentication, access control, availability, integrity, privacy, confidentiality, dependability and sustainability issues of cyberspace.Keywords

attacks authentication encryption mobile devices privacy cyberspace safety and security authentication access control availability integrity privacy confidentiality dependability watermark

Editors and affiliations

 • Sheng Wen
  • 1
 • Wei Wu
  • 2
 • Aniello Castiglione
  • 3
 1. 1.Deakin University GeelongChina
 2. 2.Fujian Normal UniversityFuzhou ShiChina
 3. 3.University of SalernoFiscianoItaly

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering