Advertisement

Cloud Computing and Security

Third International Conference, ICCCS 2017, Nanjing, China, June 16-18, 2017, Revised Selected Papers, Part II

 • Xingming Sun
 • Han-Chieh Chao
 • Xingang You
 • Elisa Bertino
Conference proceedings ICCCS 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10603)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 10603)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. Information Security

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Ce Yang, Weiming Zhang, Jiachen Ding, Nenghai Yu
   Pages 16-28
  3. Po-Ching Lin, Yu-Ting Hsu, Ren-Hung Hwang
   Pages 50-61
  4. Miao Du, Yongzhong Li, Qing Lu, Kun Wang
   Pages 62-71
  5. Hao Wang, Zhengquan Xu, Lizhi Xiong, Tao Wang
   Pages 72-85
  6. Zhiniang Peng, Shaohua Tang, Linzhi Jiang
   Pages 86-99
  7. Ming-Ming Wang, Zhi-Guo Qu, Mohamed Elhoseny
   Pages 100-112
  8. Qihui Zhang, Xuexian Hu, Jianghong Wei, Wenfen Liu
   Pages 123-137
  9. Xiang Lin, Juan Xu, Hu Liu, Xuwei Tang, Maomao Fu
   Pages 138-146
  10. Yi Yin, Yuichiro Tateiwa, Yun Wang, Yoshiaki Katayama, Naohisa Takahashi
   Pages 147-161
  11. Fan Chen, Hongjie He, Tinghuai Ma, Shu Yan
   Pages 162-174
  12. Yanyu Huang, Chuan Fu, Xuan Chen, Hao Guo, Xiaoyu He, Jin Li et al.
   Pages 175-188
  13. Gang Du, Chunguang Ma, Zengpeng Li, Ding Wang
   Pages 256-267
  14. Fei Li, Wei Gao, Dongqing Xie, Chunming Tang
   Pages 292-304
  15. Jing Li, Zhiping Zhou, Ping Wang
   Pages 305-314
  16. Yong Cheng, Huaizhe Zhou, Jun Ma, Zhiying Wang
   Pages 315-325
  17. Feipeng Lin, Bo Wang, Yabin Li
   Pages 346-356
  18. Hao Wang, Guangjie Liu, Weiwei Liu, Jiangtao Zhai, Yuewei Dai
   Pages 357-368
 3. Multimedia Applications

  1. Front Matter
   Pages 369-369
  2. Yanjia Zhao, Tianming Pang, Xiaoyun Liang, Zhaohong Li
   Pages 371-384
  3. Xuehu Yan, Yuliang Lu, Lintao Liu, Song Wan, Wanmeng Ding, Hanlin Liu
   Pages 433-440
  4. Li Zhou, Weiwei Yuan, Kangya He, Chenliang Li, Qiang Li
   Pages 441-449
  5. Zhiguo Qu, Zhenwen Cheng, Mingming Wang
   Pages 450-460
  6. Lingjun Liu, Weiyu Yu, Cui Yang
   Pages 461-470
  7. Ping Li, Qiang Chen, Wen Fan, Songtao Yuan
   Pages 471-482
  8. Yang Shi, Nannan Liu, Xingjian Long, Lei Xu
   Pages 483-493
  9. Jiasong Wu, Shijie Qiu, Rui Zeng, Lotfi Senhadji, Huazhong Shu
   Pages 494-505
  10. Xinning Li, Zhiping Zhou, Lele Liu
   Pages 506-517
  11. Bin Yang, Zhenyu Li, Weifeng Hu, Enguo Cao
   Pages 518-527
  12. Baolin Shang, Jiaju Tan, Xiaobing Hong, Xuemei Guo, Guoli Wang, Gonggui Liu et al.
   Pages 528-540
  13. Ronghua Shang, Weitong Zhang, Licheng Jiao
   Pages 541-553
  14. Qiang Chen, Pin Wan, Yonghua Wang, Jiangfan Li, Yirui Xiao
   Pages 554-564

Other volumes

 1. Third International Conference, ICCCS 2017, Nanjing, China, June 16-18, 2017, Revised Selected Papers, Part I
 2. Cloud Computing and Security
  Third International Conference, ICCCS 2017, Nanjing, China, June 16-18, 2017, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set LNCS 10602 and LNCS 10603 constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the Third International Conference on Cloud Computing and Security, ICCCS 2017, held in Nanjing, China, in June 2017.

The 116 full papers and 11 short papers of these volumes were carefully  reviewed and selected from 391 submissions. The papers are organized in  topical sections such as: information hiding; cloud computing;  IOT applications; information security; multimedia applications; optimization  and classification.

Keywords

security protocols Web protocol security theory of database rivacy and security digital rights management authentication access control virtualization and security Web application security cloud computing Internet communications tools mobile and wireless security multimedia information systems multimedia and multimodal retrieval image processing documentt managemetn and text processing optimization algorithms machine learning algorithms

Editors and affiliations

 • Xingming Sun
  • 1
 • Han-Chieh Chao
  • 2
 • Xingang You
  • 3
 • Elisa Bertino
  • 4
 1. 1.Nanjing University of Information Science and TechnologyNanjingChina
 2. 2.National Dong Hwa UniversityShoufengTaiwan
 3. 3.China Information Technology Security Evaluation CenterNanjingChina
 4. 4.Department of Computer SciencePurdue UniversityWest LafayetteUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering