Advertisement

Web and Big Data

First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7–9, 2017, Proceedings, Part II

 • Lei Chen
 • Christian S. Jensen
 • Cyrus Shahabi
 • Xiaochun Yang
 • Xiang Lian
Conference proceedings APWeb-WAIM 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10367)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 10367)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXI
 2. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Weijian Ni, Tong Liu, Haohao Sun, Zhensheng Wei
   Pages 18-32
  3. Shenda Hong, Meng Wu, Hongyan Li, Zhengwu Wu
   Pages 33-47
  4. Xiang Li, Rui Yan, Ming Zhang
   Pages 48-63
  5. Xilian Li, Wei Chen, Tengjiao Wang, Weijing Huang
   Pages 64-72
  6. Hai-Tao Zheng, Xin Yao, Yong Jiang, Shu-Tao Xia, Xi Xiao
   Pages 73-80
 3. Recommendation Systems

  1. Front Matter
   Pages 81-81
  2. Yan Zhao, Jia Zhu, Mengdi Jia, Wenyan Yang, Kai Zheng
   Pages 83-97
  3. Qinyong Wang, Hongzhi Yin, Hao Wang
   Pages 98-113
  4. Fei Yu, Zhijun Li, Shouxu Jiang, Xiaofei Yang
   Pages 114-123
  5. Wenli Yu, Li Li, Jingyuan Wang, Dengbao Wang, Yong Wang, Zhanbo Yang et al.
   Pages 124-132
  6. Shuhei Kishida, Seiji Ueda, Atsushi Keyaki, Jun Miyazaki
   Pages 133-141
 4. Distributed Data Processing and Applications

  1. Front Matter
   Pages 151-151
  2. Ningnan Zhou, Xuan Zhou, Xiao Zhang, Xiaoyong Du, Shan Wang
   Pages 169-184
  3. Tinghai Pang, Lei Duan, Jyrki Nummenmaa, Jie Zuo, Peng Zhang
   Pages 185-200
  4. Shiliang Fan, Yubin Yang, Wenyang Lu, Ping Song
   Pages 201-209
  5. Tao Zhu, Huiqi Hu, Weining Qian, Aoying Zhou, Mengzhan Liu, Qiong Zhao
   Pages 210-218
  6. Hao Liu, Jiang Xiao, Xianjun Guo, Haoyu Tan, Qiong Luo, Lionel M. Ni
   Pages 219-226
 5. Machine Learning and Optimization

  1. Front Matter
   Pages 227-227
  2. Guangxuan Song, Wenwen Qu, Yilin Wang, Xiaoling Wang
   Pages 229-244
  3. Donghui Wang, Peng Cai, Weining Qian, Aoying Zhou, Tianze Pang, Jing Jiang
   Pages 245-259
  4. Tao Xie, Bin Wu, Bai Wang
   Pages 260-275
  5. Yixuan Liu, Zihao Gao, Mizuho Iwaihara
   Pages 276-284
  6. Yongheng Wang, Guidan Chen, Zengwang Wang
   Pages 294-302
  7. Hai-Tao Zheng, Zhuren Wang, Xi Xiao
   Pages 303-310
 6. Demo Papers

  1. Front Matter
   Pages 311-311
  2. Jiawei Jiang, Ming Huang, Jie Jiang, Bin Cui
   Pages 313-318
  3. Dezhi Zhang, Peiquan Jin, Xiaoliang Wang, Chengcheng Yang, Lihua Yue
   Pages 319-323
  4. Yihai Xi, Ning Wang, Xiaoyu Wu, Yuqing Bao, Wutong Zhou
   Pages 324-328
  5. Longlong Xu, Wutao Lin, Xiaorong Wang, Zhenhui Xu, Wei Chen, Tengjiao Wang
   Pages 337-340
  6. Leonard K. M. Poon, Chun Fai Leung, Peixian Chen, Nevin L. Zhang
   Pages 341-344
  7. Mingyan Teng, Qiao Sun, Buqiao Deng, Lei Sun, Xiongpai Qin
   Pages 345-348
  8. Qiao Sun, Xiongpai Qin, Buqiao Deng, Wei Cui
   Pages 349-352
  9. Weiwei Wang, Jianqiu Xu
   Pages 353-357
 7. Back Matter
  Pages 359-362

Other volumes

 1. First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7–9, 2017, Proceedings, Part I
 2. Web and Big Data
  First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7–9, 2017, Proceedings, Part II
 3. APWeb-WAIM 2017 International Workshops: MWDA, HotSpatial, GDMA, DDC, SDMA, MASS, Beijing, China, July 7-9, 2017, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

This two –volume set, LNCS 10366 and 10367, constitutes  the thoroughly refereed proceedings of the First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, held in Beijing, China in July 2017.

The 44 full papers presented together with 32 short papers and 10 demonstrations papers were carefully reviewed and selected from 240 submissions. The papers are organized around the following topics: spatial data processing and data quality; graph data processing; data mining, privacy and semantic analysis; text and log data management; social networks; data mining and data streams; query processing; topic modeling; machine learning; recommendation systems; distributed data processing and applications; machine learning and optimization.

Keywords

spatial data processing and data quality graph data processing data mining, privacy and semantic analysis text and log data management social networks data mining and data systems query processing topic modeling machine learning recommendation systems distributed data processing and applications machine learning and optimization

Editors and affiliations

 • Lei Chen
  • 1
 • Christian S. Jensen
  • 2
 • Cyrus Shahabi
  • 3
 • Xiaochun Yang
  • 4
 • Xiang Lian
  • 5
 1. 1.Computer Science and EngineeringHong Kong University of Science and TechnologyHong KongChina
 2. 2.Computer ScienceAarhus UniversityAarhus NDenmark
 3. 3.Computer ScienceUniversity of Southern CaliforniaLos AngelesUSA
 4. 4.Northeastern University ShenyangChina
 5. 5.Kent State UniversityKentUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering