Advertisement

Advances in Swarm Intelligence

8th International Conference, ICSI 2017, Fukuoka, Japan, July 27 – August 1, 2017, Proceedings, Part II

 • Ying Tan
 • Hideyuki Takagi
 • Yuhui Shi
 • Ben Niu
Conference proceedings ICSI 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10386)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10386)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXVII
 2. Multi-objective Optimization

 3. Portfolio Optimization

  1. Front Matter
   Pages 67-67
  2. Ben Niu, Wenjie Yi, Lijing Tan, Jia Liu, Ya Li, Hong Wang
   Pages 69-76
  3. Sarah El-Bizri, Nashat Mansour
   Pages 77-84
 4. Community Detection

  1. Front Matter
   Pages 85-85
  2. Zhengpeng Chen, Fanzhen Liu, Chao Gao, Xianghua Li, Zili Zhang
   Pages 99-108
  3. Ping-Yu Hsu, Ming-Chia Hsu, Tien-Hao Wei, Yao-Chung Lo, Chin-Chun Lo, Ming Shien Cheng et al.
   Pages 119-131
 5. Multi-agent Systems and Swarm Robotics

  1. Front Matter
   Pages 133-133
  2. Ekaterina A. Engel, Igor V. Kovalev
   Pages 135-140
  3. Xiangyang Huang, LiGuo Huang, Shudong Zhang, Lijuan Zhou
   Pages 158-166
  4. Yu Zhou, Ron Goldman
   Pages 185-198
  5. Qirong Tang, Fangchao Yu, Yuan Zhang, Lu Ding, Peter Eberhard
   Pages 199-209
  6. Naoya Ishiwatari, Yasunobu Sumikawa, Munehiro Takimoto, Yasushi Kambayashi
   Pages 210-221
 6. Hybrid Optimization Algorithms and Applications

  1. Front Matter
   Pages 223-223
  2. Bin Xin, Yipeng Wang, Lu Chen, Tao Cai, Wenjie Chen
   Pages 242-249
  3. Xiaomei Zheng, Weian Guo, Dongyang Li, Lei Wang, Yushan Wang
   Pages 258-265
 7. Fuzzy and Swarm Approach

  1. Front Matter
   Pages 267-267
  2. Shakhnaz Akhmedova, Eugene Semenkin, Vladimir Stanovov, Sophia Vishnevskaya
   Pages 269-276
  3. Yu-Hong Liu, I-Ming Jiang, Meng-I Tsai
   Pages 277-284
 8. Clustering and Forecast

  1. Front Matter
   Pages 293-293
  2. Yue Zhang, Yushuai Liu
   Pages 304-311
  3. Jihong Zhu, Benlian Xu, Mingli Lu, Jian Shi, Peiyi Zhu
   Pages 312-320
  4. Waraporn Jirapanthong, Winyu Niranatlamphong, Karuna Yampray
   Pages 330-337
 9. Classification and Detection

  1. Front Matter
   Pages 349-349
  2. Yanyun Tao, Dan Xiang, Yuzhen Zhang, Bin Jiang
   Pages 351-358
  3. Yi-nan Guo, Pei Zhang, Jian Cheng, Yong Zhang, Lingkai Yang, Xiaoning Shen et al.
   Pages 371-378
  4. Tojiro Kaneko, Hidehisa Akiyma, Shigeto Aramaki
   Pages 379-386
  5. Tao Jiang, Mingdai Cai, Yuan Zhang, Xiaodong Zhao
   Pages 387-394

Other volumes

 1. 8th International Conference, ICSI 2017, Fukuoka, Japan, July 27 – August 1, 2017, Proceedings, Part I
 2. Advances in Swarm Intelligence
  8th International Conference, ICSI 2017, Fukuoka, Japan, July 27 – August 1, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set of LNCS 10385 and 10386, constitutes the proceedings of the 8th International Conference on Advances in Swarm Intelligence, ICSI 2017, held in Fukuoka, Japan, in July/August 2017. 
The total of 133 papers presented in these volumes was carefully reviewed and selected from 267 submissions. The paper were organized in topical sections as follows:

Part I: theories and models of swarm intelligence; novel swarm-based optimization algorithms; particle swarm optimization; applications of particle swarm optimization; ant colony optimization; artificial bee colony algorithms; genetic algorithms; differential evolution; fireworks algorithm; brain storm optimization algorithm; cuckoo searh; and firefly algorithm. 
Part II: multi-objective optimization; portfolio optimization; community detection; multi-agent systems and swarm robotics; hybrid optimization algorithms and applications; fuzzy and swarm approach; clustering and forecast; classification and detection; planning and routing problems; dialog system applications; robotic control; and other applications. 

Keywords

artificial intelligence genetic algorithms evolutionary algorithms particle swarm optimization pso differential evolution learning algorithms robots wireless telecommunication systems meta heuristics wireless sensor networks telecommunication networks constrained optimization

Editors and affiliations

 • Ying Tan
  • 1
 • Hideyuki Takagi
  • 2
 • Yuhui Shi
  • 3
 • Ben Niu
  • 4
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Kyushu UniversityFukuokaJapan
 3. 3.Southern University of Science and TechnologyShenzhenChina
 4. 4.Shenzhen UniversityShenzhenChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace