Advertisement

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

12th International Conference, WASA 2017, Guilin, China, June 19-21, 2017, Proceedings

 • Liran Ma
 • Abdallah Khreishah
 • Yan Zhang
 • Mingyuan Yan
Conference proceedings WASA 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10251)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10251)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Shiming He, Kun Xie, Weiwei Chen, Dafang Zhang, Jigang Wen
  Pages 1-12
 3. Qizhen Zhou, Chenshu Wu, Jianchun Xing, Juelong Li, Zheng Yang, Qiliang Yang
  Pages 47-59
 4. Yuhong Sun, Tianyi Song, Honglu Jiang, Jianchao Zheng
  Pages 71-82
 5. Lei Lu, Wei Li, Shengling Wang, Rongfang Bie, Bowu Zhang
  Pages 83-95
 6. Gongming Zhao, Liusheng Huang, Ziqiang Li, Hongli Xu
  Pages 96-108
 7. Chuanwen Luo, Yongcai Wang, Jiguo Yu, Wenping Chen, Deying Li
  Pages 109-114
 8. Mingli Wu, Na Ruan, Shiheng Ma, Haojin Zhu, Weijia Jia, Qingshui Xue et al.
  Pages 124-135
 9. Yuan Gao, Hong Ao, Quan Zhou, Weigui Zhou, Xiangyang Li, Yunchuan Sun et al.
  Pages 151-160
 10. Jianji Hu, Songtao Guo, Defang Liu, Yuanyuan Yang
  Pages 161-174
 11. Yang Zhang, Hong Gao, Siyao Cheng, Zhipeng Cai, Jianzhong Li
  Pages 185-197
 12. Changqing Xia, Xi Jin, Jintao Wang, Linghe Kong, Peng Zeng
  Pages 198-209
 13. Yaqiang Zhang, Zhangbing Zhou, Deng Zhao, Yunchuan Sun, Xiao Xue
  Pages 220-231
 14. Pengpeng Chen, Yuqing Yin, Shouwan Gao, Qiang Niu
  Pages 232-243
 15. Ping Zhong, Yiwen Zhang, Shuaihua Ma, Jianliang Gao, Yingwen Chen
  Pages 244-252
 16. Ying Yu, Jinglan Jia, Deying Li, Yuqing Zhu
  Pages 253-265
 17. Ruiguo Yu, Jianrong Wang, Tianyi Xu, Jie Gao, Kunyu Cao, Mei Yu
  Pages 266-277
 18. Feng Wang, Ken Orton
  Pages 278-288
 19. Boubakr Nour, Kashif Sharif, Fan Li, Hassine Moungla, Yang Liu
  Pages 289-301
 20. Fangyu Gai, Jiexin Zhang, Peidong Zhu, Xinwen Jiang
  Pages 302-313
 21. Junjie Yan, Dapeng Wu, Honggang Wang, Dalei Wu, Ruyan Wang
  Pages 314-325
 22. Qing Hu, Shichao Lv, Zhiqiang Shi, Limin Sun, Liang Xiao
  Pages 326-337
 23. Nan Ding, Shuaihang Nie, Huaiwei Si, Huanbo Gao
  Pages 338-343
 24. Fangyu Gai, Jiexin Zhang, Peidong Zhu, Xinwen Jiang
  Pages 344-355
 25. Junyu Zhu, Chuanhe Huang, Xiying Fan, Bin Fu
  Pages 369-380
 26. Chenyang Liu, Dan Yin, Hao Li, Wei Wang, Wu Yang
  Pages 381-392
 27. Tianchong Gao, Feng Li, Yu Chen, XuKai Zou
  Pages 393-405
 28. Fenghua Li, Jiawen Liu, Liang Fang, Ben Niu, Kui Geng, Hui Li
  Pages 406-418
 29. Xinyuan Zhang, Liusheng Huang, Peng Fang, Shaowei Wang, Zhenyu Zhu, Hongli Xu
  Pages 433-444
 30. Sujit Biswas, Kashif Sharif, Fan Li, Yang Liu
  Pages 445-456
 31. Yunhua He, Hong Li, Xiuzhen Cheng, Yan Liu, Limin Sun
  Pages 457-468
 32. Chunqiang Hu, Yan Huo, Liran Ma, Hang Liu, Shaojiang Deng, Liping Feng
  Pages 469-482
 33. Xin Fan, Liang Huang, Yan Huo, Chunqiang Hu, Yuqi Tian, Jin Qian
  Pages 483-495
 34. Tianyi Pan, Md Abdul Alim, Xiang Li, My T. Thai
  Pages 496-508
 35. Qinghe Du, Wanyu Li, Houbing Song
  Pages 509-521
 36. Yalong Xiao, Jianxin Wang, Shigeng Zhang, Haodong Wang, Jiannong Cao
  Pages 522-533
 37. Kang Yao, Hongwei Du, Qiang Ye, Wen Xu
  Pages 534-545
 38. Wei-qing Huang, Chang Ding, Si-ye Wang, Junyu Lin, Shao-yi Zhu, Yue Cui
  Pages 546-558
 39. Changfang Chen, Minglei Shu, Yinglong Wang, Nuo Wei
  Pages 559-571
 40. Jiaxing Shang, Hongchun Wu, Shangbo Zhou, Lianchen Liu, Hongbin Tang
  Pages 572-583

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications, WASA 2017, held in Guilin, China, in June 2017.The 70 full papers and 9 short papers presented in this book werde carefully reviewed and selected from 238 submissions. The papers cover various topics such as cognitive radio networks; wireless sensor networks; cyber-physical systems; distributed and localized algorithm design and analysis; information and coding theory for wireless networks; localization; mobile cloud computing; topology control and coverage; security and privacy; underwater and underground networks; vehicular networks; internet of things; information processing and data management; programmable service interfaces; energy-efficient algorithms; system and protocol design; operating system and middle-ware support; and experimental test-beds, models and case studies.

Keywords

Network algorithms Data path algorithms Network protocols Network protocol design Network properties Network security Network services Cloud computing wireless simulation results security communication sensor algorithms internet applications privacy internet of things

Editors and affiliations

 • Liran Ma
  • 1
 • Abdallah Khreishah
  • 2
 • Yan Zhang
  • 3
 • Mingyuan Yan
  • 4
 1. 1.Texas Christian UniversityFort WorthUSA
 2. 2.New Jersey Institute of TechnologyNewarkUSA
 3. 3.University of OsloOsloNorway
 4. 4.University of North GeorgiaDahlonegaUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace