Advertisement

Advances in Neural Networks - ISNN 2017

14th International Symposium, ISNN 2017, Sapporo, Hakodate, and Muroran, Hokkaido, Japan, June 21–26, 2017, Proceedings, Part II

 • Fengyu Cong
 • Andrew Leung
 • Qinglai Wei
Conference proceedings ISNN 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10262)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10262)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. Intelligent Control

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Guowei Dong, Yongming Li, Duo Meng, Fuming Sun, Rui Bai
   Pages 11-19
  3. Zhanshan Wang, Haoyuan Gao, Huaguang Zhang
   Pages 28-35
  4. Jian-Bin Huang, I-Yu Lin, Kuu-Young Young, Chun-Hsu Ko
   Pages 36-43
  5. Da-Peng Li, Yan-Jun Liu, Dong-Juan Li, Shaocheng Tong, Duo Meng, Guo-Xing Wen
   Pages 44-51
  6. Liyuan Liang, Yongduan Song, Mi Tan
   Pages 52-59
  7. Qi Qin, Tie-Shan Li, Cheng Liu, C. L. Philip Chen, Min Han
   Pages 101-108
  8. Gang Wang, Tairen Sun, Yongping Pan, Haoyong Yu
   Pages 118-127
  9. He Wang, Wen-Hao Zhang, K. Y. Michael Wong, Si Wu
   Pages 128-136
  10. Yong Wang, Ning Wang, Shuailin Lv, Jianchuan Yin, Meng Joo Er
   Pages 137-147
  11. Qinglai Wei, Yancai Xu, Qiao Lin, Derong Liu, Ruizhuo Song
   Pages 148-153
  12. Deling Xia, Yuetian Li, Qingfang Meng, Jie He
   Pages 154-160
  13. Guanghui Wen, Peijun Wang, Tingwen Huang, Long Cheng, Junyong Sun
   Pages 178-186
 3. Signal, Image and Video Processing

  1. Front Matter
   Pages 187-187
  2. Yong Shean Chong, Yong Haur Tay
   Pages 189-196
  3. Minh Dao, Chiman Kwan, Bulent Ayhan, James F. Bell
   Pages 197-206
  4. Hang Gao, Bo Li, Han Liu
   Pages 214-221
  5. Weiguo Gong, Xi Chen, Jinming Li, Yongliang Tang, Weihong Li
   Pages 222-230
  6. Bo Li, Hang Gao, Han Liu
   Pages 231-238
  7. Weihong Li, Yangqing Chen, Rui Chen, Weiguo Gong, Bingxin Zhao
   Pages 239-247
  8. Yik Lam Lui, Hiu Tung Wong, Chi-Sing Leung, Sam Kwong
   Pages 257-265
  9. Zhuangguo Miao, Xiaohong Ma, Shuxue Ding
   Pages 266-273
  10. Zhen Ouyang, Chen Sun, Chunping Li
   Pages 274-281
  11. Xiaorong Pu, Yan Li, Hang Qiu, Yinhui Sun
   Pages 282-289
  12. Guangwu Qian, Lei Zhang, Qianjun Zhang
   Pages 290-298
  13. Lifeng Shi, Fei Long, ChenHan Lin, Yihan Zhao
   Pages 299-309
  14. Jinpei Tan, Shukai Duan, Ting Yang, Hangtao Zhu
   Pages 326-335
  15. Min Tian, Qiu-Hua Lin
   Pages 336-344
  16. Yingda Wei, Qingfang Meng, Haihong Liu, Jin Zhou, Dong Wang
   Pages 345-352
  17. Ge Xie, Yu Sun, Minlong Lin, Ke Tang
   Pages 353-361
  18. Honglue Zhang, Qi Li, Xiaoping Zhang, Wei Ba
   Pages 380-387

Other volumes

 1. 14th International Symposium, ISNN 2017, Sapporo, Hakodate, and Muroran, Hokkaido, Japan, June 21–26, 2017, Proceedings, Part I
 2. Advances in Neural Networks - ISNN 2017
  14th International Symposium, ISNN 2017, Sapporo, Hakodate, and Muroran, Hokkaido, Japan, June 21–26, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2017, held in Sapporo, Hakodate, and Muroran, Hokkaido, Japan, in June 2017.
The 135 revised full papers presented in this two-volume set were carefully reviewed and selected from 259 submissions. The papers cover topics like perception, emotion and development, action and motor control, attractor and associative memory, neurodynamics, complex systems, and chaos.

Keywords

adaptive control systems algorithms artificial intelligence classification clustering deep learning image processing intelligent control linear control systems linear matrix inequalities Lyapunov functions machine learning matrix algebra neural networks nonlinear control systems pattern recognition recurrent neural networks robots signal processing Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Fengyu Cong
  • 1
 • Andrew Leung
  • 2
 • Qinglai Wei
  • 3
 1. 1.Dalian University of TechnologyDalianChina
 2. 2.City University of Hong KongKowloon TongHong Kong
 3. 3.Chinese Academy of SciencesBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics