Advertisement

Digital Human Modeling. Applications in Health, Safety, Ergonomics, and Risk Management: Ergonomics and Design

8th International Conference, DHM 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017, Proceedings, Part I

 • Vincent G. Duffy
Conference proceedings DHM 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10286)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 10286)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. Anthropometry, Ergonomics, Design and Comfort

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Huimin Hu, Sun Liao, Chaoyi Zhao, Zhiyang Gui, Fan Yang
   Pages 11-25
  3. Huimin Hu, Yanlong Yao, Ling Luo, Linghua Ran, Chaoyi Zhao, Xin Zhang et al.
   Pages 26-38
  4. Linghua Ran, Xin Zhang, Taijie Liu
   Pages 39-46
  5. Parth B. Shah, Yan Luximon
   Pages 47-56
  6. Hongkai Wang, Xiaobang Sun, Li Huo, Xin Tang, Changjian Liu
   Pages 69-77
 3. Human Body and Motion Modelling

  1. Front Matter
   Pages 93-93
  2. Jing Chang, Damien Chablat, Fouad Bennis, Liang Ma
   Pages 95-106
  3. Akihiko Goto, Soutatsu Kanazawa, Tomoko Ota, Yuka Takai, Hiroyuki Hamada
   Pages 107-114
  4. Zhelin Li, Songbin Ye, Lijun Jiang, Yaqi Wang, Deli Zhu, Xiaotong Fu
   Pages 115-126
  5. Zhongqi Liu, Ruiming Zhang, Qianxiang Zhou
   Pages 127-140
  6. Hiromi Nakagawa, Kazuyuki Mori, Koshiro Takahashi, Kazuaki Yamashiro, Yoichiro Ogura, Akihiko Goto
   Pages 141-159
  7. Tomoya Takeda, Kazuaki Yamashiro, Xiaodan Lu, Shodai Kawakatsu, Tomoko Ota
   Pages 169-178
  8. Tomoya Takeda, Noriyuki Kida, Tadayuki Hara
   Pages 179-187
  9. Kengo Wada, Aya Mineharu, Noriaki Kuwahara, Kazunari Morimoto
   Pages 188-197
  10. Yang Yan, Dunwei Wen, M. Ali Akber Dewan, Wen-Bo Huang
   Pages 198-213
  11. Qiang Yi, Renran Tian, Ken Chen
   Pages 214-228
 4. Smart Human-Centered Service System Design

  1. Front Matter
   Pages 239-239
  2. Miao-Han Chang, Rita Kuo, Fathi Essalmi, Maiga Chang, Vive Kumar, Hsu-Yang Kung
   Pages 241-254
  3. Jiali Dong, Rui Li, Zhangyu Ji, Canqun He
   Pages 255-270
  4. Yasuko Kitajima, Yuka Takai, Kazuaki Yamashiro, Yoichiro Ogura, Akihiko Goto
   Pages 281-294
  5. Liping Liang, Guanlian Xiao, Hengqing Ye
   Pages 295-307
  6. Christine Mendez, Vlatko Lukarov, Christoph Greven, André Calero Valdez, Felix Dietze, Ulrik Schroeder et al.
   Pages 308-323
  7. Harumi Nakagawa, Noriaki Kuwahara
   Pages 324-335
  8. Kentaro Noda, Yoshihiro Wada, Sachio Saiki, Masahide Nakamura, Kiyoshi Yasuda
   Pages 336-347
  9. Tomoko Ota, Tomoya Takeda, Xiaodan Lu, Noriyuki Kida, Tadayuki Hara, Akihiko Goto
   Pages 348-357
  10. Daniele Regazzoni, Caterina Rizzi, Andrea Vitali
   Pages 358-368
  11. Asuka Takenaka, Xiaodan Lu, Yasuyo Takenaka, Yuki Miyamoto, Tomoko Ota
   Pages 369-375
  12. Anton Vassiliev, Fuhua Lin, M. Ali Akber Dewan
   Pages 376-392
  13. David Wiegmann, Holger Brüggemann, Andreas Rausch
   Pages 393-403
  14. Le Zhang, Qing-Xing Qu, Wen-Yu Chao, Vincent G. Duffy
   Pages 404-417
 5. Human-Robot Interaction

  1. Front Matter
   Pages 419-419
  2. Hiroyoshi Fukuta, Noriaki Kuwahara, Kazunari Morimoto
   Pages 421-434
  3. Makoto Ikawa, Etsuko Ueda, Akishige Yuguchi, Gustavo Alfonso Garcia Ricardez, Ming Ding, Jun Takamatsu et al.
   Pages 435-446
  4. Sarah Luisa Müller, Stefan Schröder, Sabina Jeschke, Anja Richert
   Pages 447-456
  5. Mitsuhiro Nakamura, Yasuko Kitajima, Jun Ota, Taiki Ogata, Zhifeng Huang, Chingszu Lin et al.
   Pages 457-465
 6. Back Matter
  Pages 491-493

Other volumes

 1. Digital Human Modeling. Applications in Health, Safety, Ergonomics, and Risk Management: Ergonomics and Design
  8th International Conference, DHM 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017, Proceedings, Part I
 2. 8th International Conference, DHM 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 10286 + 10287 constitutes the refereed proceedings of the 8th International Conference on Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics, and Risk Management, DHM 2017, held as part of HCI International 2017 in Vancouver, BC, Canada.

HCII 2017 received a total of 4340 submissions, of which 1228 papers were accepted for publication after a careful reviewing process.
The 75 papers presented in these volumes were organized in topical sections as follows:
Part I: anthropometry, ergonomics, design and comfort; human body and motion modelling; smart human-centered service system design; and human-robot interaction.
Part II: clinical and health information systems; health and aging; health data analytics and visualization; and design for safety. 

Keywords

human computer interaction HCI user interfaces user experience ubiquitous computing machine learning systems computer networks mobile computing image processing software engineering signal processing telecommunication networks haptic interfaces human robot interaction robotics artificial intelligence image analysis sensors education 3d computer graphics

Editors and affiliations

 • Vincent G. Duffy
  • 1
 1. 1.Purdue UniversityWest LafayetteUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Engineering
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace