Advertisement

Database Systems for Advanced Applications

DASFAA 2017 International Workshops: BDMS, BDQM, SeCoP, and DMMOOC, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings

 • Zhifeng Bao
 • Goce Trajcevski
 • Lijun Chang
 • Wen Hua
Conference proceedings DASFAA 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10179)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 10179)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. BDMS

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Miaomiao Lei, Jidong Ge, Zhongjin Li, Chuanyi Li, Yemao Zhou, Xiaoyu Zhou et al.
   Pages 3-17
  3. Atsushi Sudoh, Tatsuo Tsuji, Ken Higuchi
   Pages 18-34
  4. Chao Yang, Qian Wang, Qing Yang, Huibing Zhang, Jingwei Zhang, Ya Zhou
   Pages 35-46
  5. Detian Zhang, Jia-ao Wang, Fei Chen
   Pages 47-59
  6. Jianlong Xu, Changsheng Zhu, Qi Xie
   Pages 60-74
  7. Wenqiang Wang, Peiquan Jin, Shouhong Wan, Lihua Yue
   Pages 90-102
  8. Dong Zhenjiang, Deng Jia, Jiang Xiaohui, Wang Yongli
   Pages 103-117
  9. Cheng Ding, Fan Xia, Gopakumar, Weining Qian, Aoying Zhou
   Pages 118-132
  10. Tatsuhiro Sakai, Keiichi Tamura, Hajime Kitakami
   Pages 133-144
  11. Hongwei Peng, Haojie Hu, Keqiang Wang, Xiaoling Wang
   Pages 145-157
  12. Yan Tang, Qidong Zhang, Huaxin Liu, Wangsong Wang
   Pages 158-168
  13. Xueqin Lin, Jia Zhu, Yong Tang, Fen Yang, Bo Peng, Weiling Li
   Pages 169-182
 3. BDQM

  1. Front Matter
   Pages 183-183
  2. Zhixin Qi, Hongzhi Wang, Fanshan Meng, Jianzhong Li, Hong Gao
   Pages 185-194
  3. Kejun Deng, Dongsheng Wang, Junfei Liu
   Pages 195-203
  4. Kai Wei, Pingfang Tian, Jinguang Gu, Li Huang
   Pages 204-212
  5. Yiwen Tang, Hongzhi Wang, Shiwei Zhang, Huijun Zhang, Ruoxi Shi
   Pages 213-226
  6. Yaoqiang Xu, Jiacai Ni
   Pages 227-240
 4. SeCoP

  1. Front Matter
   Pages 241-241
  2. Sayar Kumar Dey, Günter Fahrnberger
   Pages 243-255
  3. Yulong Li, Zhenhong Chen, Yi Cai, Dongping Huang, Qing Li
   Pages 256-266
  4. Peipei Gu, Junxia Ma, Wei Chen, Lujuan Deng, Lan Jiang
   Pages 267-274
  5. Junze Li, Yi Cai, Zhiwei Cai, Hofung Leung, Kai Yang
   Pages 275-286
  6. Jin Tao, Chenxi Zhang, Weixiong Rao
   Pages 287-300
 5. DMMOOC

  1. Front Matter
   Pages 301-301
  2. Zhuoxuan Jiang, Yan Zhang, Xiaoming Li
   Pages 303-315
  3. Xiaohang Lu, Shengqing Wang, Junjie Huang, Wenguang Chen, Zengwang Yan
   Pages 316-327
  4. Wei Lu, Tongtong Wang, Min Jiao, Xiaoying Zhang, Shan Wang, Xiaoyong Du et al.
   Pages 340-351
  5. Yong Han, Wenjun Wu, Yanjun Pu
   Pages 352-363
  6. Moke Xu, Yu Liang, Wenjun Wu
   Pages 364-375
  7. Haimeng Duan, Yuanhao Zheng, Lei Shi, Changhong Jin, Hongwei Zeng, Jun Liu
   Pages 376-386
  8. Yongzheng Jia, Zhengyang Song, Xiaolan Bai, Wei Xu
   Pages 387-398
  9. Yao Lu, Xinjun Mao, Gang Yin, Tao Wang, Yu Bai
   Pages 399-410
  10. Zhengzhou Zhu, Yang Li, Youming Zhang, Zhonghai Wu
   Pages 411-416
  11. Yu Bai, Liqian Chen, Gang Yin, Xinjun Mao, Ye Deng, Tao Wang et al.
   Pages 436-441
 6. Back Matter
  Pages 443-444

Other volumes

 1. 22nd International Conference, DASFAA 2017, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings, Part I
 2. 22nd International Conference, DASFAA 2017, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings, Part II
 3. Database Systems for Advanced Applications
  DASFAA 2017 International Workshops: BDMS, BDQM, SeCoP, and DMMOOC, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the workshop proceedings of the 22nd International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2017, held in Suzhou, China, in March 2017. 
The 32 full papers and 5 short papers presented were carefully selected and reviewed from 43 submissions to the four following workshops: the 4th International Workshop  on Big Data Management and Service, BDMS 2017; the Second International Workshop on Big Data Quality Management, BDQM 2017; the 4th International Workshop on Semantic Computing and Personalization, SeCoP 2017; and the First International Workshop on Data Management and Mining on MOOCs, DMMOOC 2017.

Keywords

cloud databases data mining privacy and security in databases social data managment Web databases data warehousing database integration database performance database tuning distributed databases graph databases knowledge discovery mobile databases multimedia databases query processing spatial data processing and management stream and sensor data management temporal data uncertain and probabilistic databases

Editors and affiliations

 • Zhifeng Bao
  • 1
 • Goce Trajcevski
  • 2
 • Lijun Chang
  • 3
 • Wen Hua
  • 4
 1. 1.Royal Melbourne Institute of Technology MelbourneAustralia
 2. 2.Northwestern University EvanstonUSA
 3. 3.University of New South Wales SydneyAustralia
 4. 4.The University of Queensland BrisbaneAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering