Advertisement

Information Security and Cryptology

12th International Conference, Inscrypt 2016, Beijing, China, November 4-6, 2016, Revised Selected Papers

 • Kefei Chen
 • Dongdai Lin
 • Moti Yung
Conference proceedings Inscrypt 2016

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10143)

Also part of the Security and Cryptology book sub series (LNSC, volume 10143)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Symmetric Ciphers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yafei Zheng, Wenling Wu
   Pages 3-17
  3. Shaomei Wang, Tingting Cui, Meiqin Wang
   Pages 18-32
  4. Wentan Yi, Baofeng Wu, Shaozhen Chen, Dongdai Lin
   Pages 33-46
  5. Xuan Shen, Guoqiang Liu, Bing Sun, Chao Li
   Pages 47-63
  6. Donghoon Chang, Mohona Ghosh, Kishan Chand Gupta, Arpan Jati, Abhishek Kumar, Dukjae Moon et al.
   Pages 64-83
  7. Jialin Huang, Hailun Yan, Xuejia Lai
   Pages 84-102
 3. Public-Key Cryptosystems

  1. Front Matter
   Pages 117-117
  2. Shiwei Zhang, Yi Mu, Guomin Yang
   Pages 119-139
  3. Liqiang Peng, Lei Hu, Yao Lu, Hongyun Wei
   Pages 140-149
  4. Baodong Qin, Shuai Han, Yu Chen, Shengli Liu, Zhuo Wei
   Pages 150-165
 4. Signature and Authentication

  1. Front Matter
   Pages 167-167
  2. Aysajan Abidin
   Pages 169-186
  3. Xinghua Wu, Aixin Zhang, Jianhua Li, Weiwei Zhao, Yuchen Liu
   Pages 187-204
  4. Wen Gao, Yupu Hu, Baocang Wang, Jia Xie
   Pages 205-218
 5. Homomorphic Encryption

  1. Front Matter
   Pages 219-219
  2. Zengpeng Li, Chunguang Ma, Eduardo Morais, Gang Du
   Pages 221-242
  3. Jingguo Bi, Jiayang Liu, Xiaoyun Wang
   Pages 243-252
  4. Seiko Arita, Shota Nakasato
   Pages 253-270
 6. Leakage-Resilient

  1. Front Matter
   Pages 271-271
  2. Konrad Durnoga, Stefan Dziembowski, Tomasz Kazana, Michał Zając, Maciej Zdanowicz
   Pages 273-290
  3. Fuchun Lin, Reihaneh Safavi-Naini, Pengwei Wang
   Pages 309-320
 7. Post-quantum Cryptography

  1. Front Matter
   Pages 321-321
  2. Brian Koziel, Reza Azarderakhsh, David Jao, Mehran Mozaffari-Kermani
   Pages 323-342
 8. Commitment and Protocol

  1. Front Matter
   Pages 355-355
  2. Xiao Lan, Jing Xu, Hui Guo, Zhenfeng Zhang
   Pages 386-400
 9. Elliptic Curves

  1. Front Matter
   Pages 401-401
  2. Xiu Xu, Wei Yu, Kunpeng Wang, Xiaoyang He
   Pages 416-427
 10. Security and Implementation

  1. Front Matter
   Pages 429-429
  2. Hong Rong, Huimei Wang, Jian Liu, Wei Wu, Jialu Hao, Ming Xian
   Pages 451-471
  3. Hafizah Mansor, Konstantinos Markantonakis, Raja Naeem Akram, Keith Mayes, Iakovos Gurulian
   Pages 484-504
 11. Back Matter
  Pages 543-544

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 12th International Conference on Information Security and Cryptology, Inscrypt 2016, held in Beijing, China, in November 2016.

The 32 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 93 submissions. The papers are organized in topical sections on symmetric ciphers; public-key cryptosystems; signature and authentication; homomorphic encryption; leakage-resilient; post-quantum cryptography;  commitment and protocol; elliptic curves; security and implementation.

Keywords

anonymity authentication cryptanalysis cryptography signature and security protocols block cipher and hash function communication construction cryptographic primitive and application cryptosystems elliptic curves encryption homomorphic encryptions lattice and public key cryptography multyparty and outsource computation post-quantum cryptography privacy public key secret key security

Editors and affiliations

 • Kefei Chen
  • 1
 • Dongdai Lin
  • 2
 • Moti Yung
  • 3
 1. 1.School of ScienceHangzhou Normal UniversityHangzhouChina
 2. 2.Institute of Information EngineeringSKLOISBeijingChina
 3. 3.Snapchat Inc.Columbia UniversityNew YorkUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace