Advertisement

Digital Forensics and Watermarking

15th International Workshop, IWDW 2016, Beijing, China, September 17-19, 2016, Revised Selected Papers

 • Yun Qing Shi
 • Hyoung Joong Kim
 • Fernando Perez-Gonzalez
 • Feng Liu
Conference proceedings IWDW 2016

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10082)

Also part of the Security and Cryptology book sub series (LNSC, volume 10082)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Digital Forensics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jingjing Yu, Yifeng Zhan, Jianhua Yang, Xiangui Kang
   Pages 3-15
  3. Chao Jin, Rangding Wang, Diqun Yan, Biaoli Tao, Yanan Chen, Anshan Pei
   Pages 29-45
  4. Qing Qian, Hongxia Wang, Sani M. Abdullahi, Huan Wang, Canghong Shi
   Pages 46-60
  5. S. Chen, T. F. Sun, X. H. Jiang, P. S. He, S. L. Wang, Y. Q. Shi
   Pages 61-74
  6. Wencheng Cao, Hongxia Wang, Hong Zhao, Qing Qian, Sani M. Abdullahi
   Pages 75-87
  7. Pengpeng Yang, Rongrong Ni, Yao Zhao
   Pages 119-128
  8. Sani M. Abdullahi, Hongxia Wang, Qing Qian, Wencheng Cao
   Pages 129-144
  9. Xin He, Qingxiao Guan, Yanfei Tong, Xianfeng Zhao, Haibo Yu
   Pages 145-158
  10. Weiwei Zhang, Zhenghong Yang, Shaozhang Niu, Junbin Wang
   Pages 159-171
 3. Visual Cryptography

  1. Front Matter
   Pages 185-185
  2. Teng Guo, Feng Liu, Wen Wang, BingTao Yu
   Pages 187-197
  3. Wen Wang, Feng Liu, Teng Guo, Yawei Ren, Gang Shen
   Pages 198-208
  4. Xuehu Yan, Yuliang Lu, Lintao Liu, Song Wan
   Pages 209-222
  5. Gang Shen, Feng Liu, Zhengxin Fu, Bin Yu, Wen Wang
   Pages 223-237
  6. Sabyasachi Dutta, Partha Sarathi Roy, Avishek Adhikari, Kouichi Sakurai
   Pages 251-262
 4. Reversible Data Hiding

  1. Front Matter
   Pages 263-263
  2. Hak-Yeol Choi, Jeongho Son, Han-Ul Jang, Heung-Kyu Lee
   Pages 280-295
  3. Xin Tang, Yining Qi, Yongfeng Huang
   Pages 296-311
  4. Bingwen Feng, Jian Weng, Wei Lu, Bei Pei
   Pages 312-326
  5. Wisdarmanto Erlangga, Ari Moesriami Barmawi
   Pages 327-342
  6. Javier Franco-Contreras, Gouenou Coatrieux
   Pages 343-357
  7. Xinxin Peng, Jianfeng Lu, Li Li, Chin-Chen Chang, Qili Zhou
   Pages 358-369
  8. Kazutake Uehira, Masahiro Suzuki, Piyarat Silapasuphakornwong, Hideyuki Torii, Youichi Takashima
   Pages 370-378
  9. Minoru Kuribayashi, Ee-Chien Chang, Nobuo Funabiki
   Pages 379-392
  10. Dawen Xu, Yani Zhu, Rangding Wang, Jianjing Fu, Kai Chen
   Pages 393-406
  11. Jiajia Xu, Hang Zhou, Weiming Zhang, Ruiqi Jiang, Guoli Ma, Nenghai Yu
   Pages 407-420
  12. Xuejing Niu, Zhaoxia Yin, Xinpeng Zhang, Jin Tang, Bin Luo
   Pages 436-445
  13. Wengai Liu, Rongrong Ni, Yao Zhao
   Pages 446-455
  14. Jiaxin Yin, Rui Wang, Yuanfang Guo, Feng Liu
   Pages 456-469
  15. Yan Ke, Minqing Zhang, Jia Liu
   Pages 470-484
 5. Steganography and Steganalysis

  1. Front Matter
   Pages 485-485
  2. Zichi Wang, Jinpeng Lv, Qingde Wei, Xinpeng Zhang
   Pages 487-493
  3. Zengzhen Zhao, Qingxiao Guan, Xianfeng Zhao, Haibo Yu, Changjun Liu
   Pages 494-505
  4. Yuan Bian, Guangming Tang, Shuo Wang, Zhanzhan Gao, Shiyuan Chen
   Pages 506-517
  5. Ran Wang, Xijian Ping, Shaozhang Niu, Tao Zhang
   Pages 533-549
  6. Xiaoyu Xu, Yifeng Sun, Guangming Tang, Shiyuan Chen, Jian Zhao
   Pages 564-577
  7. Chin-Chen Chang, Jen-Chun Chang, Yun-Hong Chou, Hsin-Lung Wu
   Pages 578-587
  8. Hong Zhang, Yun Cao, Xianfeng Zhao, Haibo Yu, Changjun Liu
   Pages 588-600

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the revised post-conference proceedings of the 15th International Workshop on Digital Forensics and Watermarking, IWDW 2016, held in Beijing, China, in September 2016.

The 45 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 70 submissions. The contributions are organized in topical sections on digital forensics, visual cryptography, reversible data hiding, and steganography and steganalysis.

Keywords

authentication cloud storage deep learning ensemble classifiers fingerprint image encryption image segmentation information security multiple watermarking neural network public key cryptography security steganalysis video encryption watermarking biometrics data hiding encryption information hiding steganography

Editors and affiliations

 • Yun Qing Shi
  • 1
 • Hyoung Joong Kim
  • 2
 • Fernando Perez-Gonzalez
  • 3
 • Feng Liu
  • 4
 1. 1.New Jersey Institute of TechnologyNewarkUSA
 2. 2.Korea UniversitySeoulKorea (Republic of)
 3. 3.University of VigoVigoSpain
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Aerospace
Engineering