Advertisement

Advanced Data Mining and Applications

12th International Conference, ADMA 2016, Gold Coast, QLD, Australia, December 12-15, 2016, Proceedings

 • Jinyan Li
 • Xue Li
 • Shuliang Wang
 • Jianxin Li
 • Quan Z. Sheng
Conference proceedings ADMA 2016

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10086)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 10086)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Spotlight Research Papers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Christopher Bartley, Wei Liu, Mark Reynolds
   Pages 3-18
  3. Thin Nguyen, Svetha Venkatesh, Dinh Phung
   Pages 19-34
  4. Majdi Khalid, Indrakshi Ray, Hamidreza Chitsaz
   Pages 35-49
  5. Lu Liu, Lei Duan, Hao Yang, Jyrki Nummenmaa, Guozhu Dong, Pan Qin
   Pages 50-64
  6. Ba-Dung Le, Hung Nguyen, Hong Shen
   Pages 65-80
  7. Renato Keshet, Alina Maor, George Kour
   Pages 81-94
  8. Victor W. Chu, Raymond K. Wong, Fang Chen, Chi-Hung Chi
   Pages 95-110
  9. Kien Do, Truyen Tran, Dinh Phung, Svetha Venkatesh
   Pages 111-125
  10. Shichao Zhang, Lifeng Yang, Yonggang Li, Yan Luo, Xiaofeng Zhu
   Pages 126-141
  11. Sanad Al-Maskari, Wenping Guo, Xiaoming Zhao
   Pages 142-155
  12. Wei He, Xiaofeng Zhu, Yonggang Li, Rongyao Hu, Yonghua Zhu, Shichao Zhang
   Pages 172-187
  13. Chantana Chantrapornchai, Chidchanok Choksuchat
   Pages 188-202
  14. Ali Shemshadi, Quan Z. Sheng, Yongrui Qin, Ali Alzubaidi
   Pages 203-218
  15. Ali A. Al-kharaz, Xiaohui Tao, Ji Zhang, Raid Lafta
   Pages 219-233
  16. Qian Liu, Jinyan Li, Limsoon Wong, Kotagiri Ramamohanarao
   Pages 234-249
  17. Wenjie Ruan, Leon Chea, Quan Z. Sheng, Lina Yao
   Pages 250-265
  18. Bohan Li, Chao Zhang, Weitong Chen, Yingbao Yang, Shaohong Feng, Qiqian Zhang et al.
   Pages 266-279
 3. Research Papers

  1. Front Matter
   Pages 281-281
  2. Natalie Jane de Vries, Ahmed Shamsul Arefin, Luke Mathieson, Benjamin Lucas, Pablo Moscato
   Pages 283-297
  3. Xiu Susie Fang, Quan Z. Sheng, Xianzhi Wang
   Pages 298-311
  4. Guangtao Wang, Xiaomei Yang, Xiaoyan Zhu
   Pages 312-328
  5. Gonzalo A. Bello, Steve Harenberg, Abhishek Agrawal, Nagiza F. Samatova
   Pages 329-344
  6. Asif Zaman, Md. Anisuzzaman Siddique, Annisa, Yasuhiko Morimoto
   Pages 345-360
  7. Hong Yu, Yahong Lian, Shuotao Yang, Linlin Tian, Xiaowei Zhao
   Pages 361-373
  8. Jinyan Li, Simon Fong, Meng Yuan, Raymond K. Wong
   Pages 374-390
  9. Mandar S. Chaudhary, Doel L. Gonzalez II, Gonzalo A. Bello, Michael P. Angus, Dhara Desai, Steve Harenberg et al.
   Pages 391-405
  10. Noha Alduaiji, Jianxin Li, Amitava Datta, Xiaolu Lu, Wei Liu
   Pages 406-419
  11. Haripriya Harikumar, Thin Nguyen, Santu Rana, Sunil Gupta, Ramachandra Kaimal, Svetha Venkatesh
   Pages 420-433
  12. Xin Wang, Songlei Jian, Kai Lu, Xiaoping Wang
   Pages 434-444
  13. Furong Peng, Xuan Lu, Jianfeng Lu, Richard Yi-Da Xu, Cheng Luo, Chao Ma et al.
   Pages 445-458
  14. Dongxu Shao, Tianyou Zhang, Kamal Mannar, Yue Han
   Pages 459-471
  15. Jiang Zhong, You Xiong, Weili Guo, Jingyi Xie
   Pages 472-480
  16. Ciprian-Octavian Truică, Jérôme Darmont, Julien Velcin
   Pages 481-494
  17. Hanning Yuan, Shuliang Wang, Yang Yu, Ming Zhong
   Pages 495-506
  18. Xiujuan Xu, Benzhe Su, Xiaowei Zhao, Zhenzhen Xu, Quan Z. Sheng
   Pages 507-519
  19. Haripriya Harikumar, Thin Nguyen, Sunil Gupta, Santu Rana, Ramachandra Kaimal, Svetha Venkatesh
   Pages 520-533
  20. Linjiang Zheng, Qisen Feng, Weining Liu, Xin Zhao
   Pages 534-546
  21. Md Nasim Adnan, Md Zahidul Islam
   Pages 558-566
  22. Xueming Li, Chaoyang zhang, Guangwei Chen, Xiaoteng Sun, Qi Zhang, Haomin Yang
   Pages 580-590
  23. Steve Harenberg, Ramona G. Seay, Gonzalo A. Bello, Rada Y. Chirkova, P. Murali Doraiswamy, Nagiza F. Samatova
   Pages 604-618
  24. Nitish Mittal, Swati Agarwal, Ashish Sureka
   Pages 619-635
  25. Fang Wang, Ze Yang, Zhoujun Li, Jianshe Zhou
   Pages 636-650
  26. Shivapratap Gopakumar, Truyen Tran, Dinh Phung, Svetha Venkatesh
   Pages 651-663
  27. Wei Emma Zhang, Quan Z. Sheng, Ermyas Abebe, M. Ali Babar, Andi Zhou
   Pages 664-676

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 12th International Conference on Advanced Data Mining and Applications, ADMA 2016, held in Gold Coast, Australia, in December 2016.

The 70 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 105 submissions. The selected papers covered a wide variety of important topics in the area of data mining, including parallel and distributed data mining algorithms, mining on data streams, graph mining, spatial data mining, multimedia data mining, Web mining, the Internet of Things, health informatics, and biomedical data mining.

Keywords

big data data mining multi-agent system parallel processing swarm optimization clustering computer mediated communication document-oriented databases feature selection information security intelligent system internet of things machine learning recommender system recurrent neural networks smartphone and mobile networks social networks SVM visualization Web of things

Editors and affiliations

 • Jinyan Li
  • 1
 • Xue Li
  • 2
 • Shuliang Wang
  • 3
 • Jianxin Li
  • 4
 • Quan Z. Sheng
  • 5
 1. 1.University of Technology SydneyAustralia
 2. 2.University of Queensland BrisbaneAustralia
 3. 3.Beijing Institute of Technology BeijingChina
 4. 4.University of Western Australia CrawleyAustralia
 5. 5.University of Adelaide AdelaideAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering