Advertisement

3rd International Symposium of Space Optical Instruments and Applications

Beijing, China June 26 - 29th 2016

 • H. Paul Urbach
 • Guangjun Zhang
Conference proceedings

Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 192)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Yue Wang, Shiqi Li, Feng Yu, Wenpo Ma, Minlong Lian, Jie Dong et al.
  Pages 33-47
 3. Xujie Huang, Yangming Jin, Zhicheng Zhao, Lin Han, Jiacheng Zhu, Weimin Shen
  Pages 73-80
 4. Zhongqiu Xia, Qiaolin Huang, Hongyan He, Ruimin Fu, Chunyu Yue
  Pages 81-86
 5. Weiyan Gong, Junfeng Qi, Zhe Wang, Yi Chen, Jiang Jiang, Zhen Wang et al.
  Pages 113-120
 6. Tingyu Yan, Chunmin Zhang, Qiwei Li, Yutong Wei
  Pages 121-129
 7. L. Wang, H. W. Dong, G. Wang, Y. L. Bai, P. Wang
  Pages 131-139
 8. Tianjin Tang, Xiaoyong Wang, Bingxin Yang, Yun Su, Xiaolin Liu, Yingbo Li
  Pages 141-153
 9. Ruoyan Wang, Zhishan Gao, Qun Yuan
  Pages 155-162
 10. Yang Huang, Tingcheng Zhang, Cong Wang, Chunyu Wang, Jiyou Zhang
  Pages 173-181
 11. Xiaopeng Shao, Jiaoyang Wang, Jie Xu, Jietao Liu
  Pages 183-191
 12. Jianfeng Ren, Xiaojun Tang, Gang Wang, Qitai Huang, Yi Wang, Yin Ni
  Pages 193-200
 13. Chengli Qi, Mingjian Gu, Chunqiang Wu, Xiuqing Hu
  Pages 211-219
 14. Li Mengfan, Zou Peng, Meng Binghuan, Shi Hailiang, Hong Jin, Qiao Yanli
  Pages 221-229
 15. Jingyi Wang, Yongxiang Guo, Junyu Ke, Yongqiang Li
  Pages 231-238
 16. Yuwei Chen, Jian Tang, Ziyi Feng, Teemu Hakala, Juha Hyyppä, Chuncheng Zhou et al.
  Pages 239-248
 17. Shanshan Cui, Binghuan Meng, Zhenwei Qiu, Pingping Yao, Donggen Luo, Jin Hong
  Pages 259-267
 18. Yinlin Yuan, Xiaobing Zheng, Haoyu Wu, Wenchao Zhai, Honghu Qian, Donggen Luo et al.
  Pages 269-278
 19. Jianjun Li, Yan Liu, Dongyang Gao, Youbo Hu, Yuanyuan Guo, Wenchao Zhai et al.
  Pages 279-288
 20. Ying Li, Wei Rao, Jing Peng, Ying Du, Linzhi Meng, Zheng Gu
  Pages 301-308
 21. Dan Wang, Xinfeng Zhang, Yong Liu, Zhiwei Zhao, Zhengji Song
  Pages 361-370
 22. Dong-nan Chi, Li-na Xu
  Pages 371-382
 23. Lei Ning, Li Qiang, Hu Yuting, Bao Bin, Li Tao
  Pages 383-391
 24. Lizhou Hou, Pengmei Xu, Bicen Li
  Pages 439-446
 25. Zhenwei Feng, Yufu Cui, Xinfeng Yang, Jiang Qin
  Pages 459-469
 26. Yue Zhang, E. Wei, Jianfeng Yin, Lixia Huang
  Pages 471-479
 27. B. Snijders, L. F. van der Wal, B. T. G. de Goeij, R. Jansen, P. Toet, J. A. J. Oosterling
  Pages 481-492
 28. Gerard Otter, Niels Dijkhuizen, Amir Vosteen, Sanneke Brinkers, Bilgehan Gür, Pepijn Kenter
  Pages 493-504
 29. Jean-Loup Bézy, Jens Nieke, Johannes Frerick, Constantin Mavrocordatos, The S3 team
  Pages 505-513

About these proceedings

Introduction

This volume contains selected and expanded contributions presented at the 3rd Symposium on Space Optical Instruments and Applications in Beijing, China June 28 – 29, 2016. This conference series is organised by the Sino-Holland Space Optical Instruments Laboratory, a cooperation platform between China and the Netherlands.

The symposium focused on key technological problems of optical instruments and their applications in a space context. It covered the latest developments, experiments and results regarding theory, instrumentation and applications in space optics. The book is split across five topical sections. The first section covers space optical remote sensing system design, the second advanced optical system design, the third remote sensor calibration and measurement. Remote sensing data processing and information extraction is then presented, followed by a final section on remote sensing data applications. 

Keywords

Optical Sensor Satellite Remote Sensor Orbit Data Processing Orbit Data Processing Satellite Optical Detector Astrononmy Optical Sensor Astronomy

Editors and affiliations

 • H. Paul Urbach
  • 1
 • Guangjun Zhang
  • 2
 1. 1.Optics Research GroupDelft University of Technology Optics Research GroupCJ DelftThe Netherlands
 2. 2.Southeast University NanjingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
Telecommunications
Engineering
Energy, Utilities & Environment
Aerospace