Advertisement

© 2016

Computer and Computing Technologies in Agriculture IX

9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part I

 • Daoliang Li
 • Zhenbo Li
Conference proceedings CCTA 2015

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 478)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Xuehua Zhao, Xueyan Liu, Daoliang Li, Huiling Chen, Shuangyin Liu, Xinbin Yang et al.
  Pages 8-18
 3. Xuedong Tian, Songqiang Yang, Xuesha Jia, Fang Yang, Chong Zhang
  Pages 27-44
 4. Yingyi Chen, Jiani Xue, Huihui Yu, Jing Xu, Zhumi Zhen, Xingyue Tu et al.
  Pages 64-71
 5. Qiyu Zhang, Yingyi Chen, Zhumi Zhen, Jing Xu, Ling Zhu, Liangliang Gao et al.
  Pages 72-81
 6. Xinxin Sun, Longqing Sun, Yiyang Li
  Pages 82-93
 7. Lei Guo, Dongling Zhao, Rui Zhang, Meng Du, Zhixiao Li, Xiang Wang et al.
  Pages 94-106
 8. Yan Xu, Yuepeng Wang, Xing Liu, Dan Luo, Hongman Liu
  Pages 143-152
 9. Xiuli Si, Guifen Chen, Weiwei Li
  Pages 153-160
 10. Shangjie Ma, Zhiyuan Pei, Yajuan He, Lianlin Wang, Zhiping Ma
  Pages 161-172
 11. Shanghong Li, Jiayu Zhang, Yan Qi
  Pages 173-189
 12. Zhihua Diao, Beibei Wu, Yuquan Wei, Yuanyuan Wu
  Pages 190-196
 13. Qinglan Shi, Yunling Liu, Wen Zhang
  Pages 197-207

Other volumes

 1. Computer and Computing Technologies in Agriculture IX
  9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part I
 2. 9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volumes IFIP AICT 478 and 479 constitute the refereed post-conference proceedings of the 9th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2015, held in Beijing, China, in September 2015. The 122 revised papers included in this volume were carefully selected from 237 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including intelligent sensing, monitoring and automatic control technology; key technology and models of the Internet of things; intelligent technology for agricultural equipment; computer vision; computer graphics and virtual reality; computer simulation, optimization and modeling; cloud computing and agricultural applications; agricultural big data; decision support systems and expert systems; 3s technology and precision agriculture; quality and safety of agricultural products; detection and tracing technology; and agricultural electronic commerce technology.

Keywords

artificial intelligence classification clustering computer vision computers in agriculture crops decision support systems fruits image processing information systems applications intelligent sensing Internet of Things (IoT) machine learning plants remote sensing sensor applications sensors statistics wireless networks

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Zhenbo Li
  • 2
 1. 1.China Agricultural UniversityBeijingChina
 2. 2.China Agricultural UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics