Advertisement

© 2016

Computer and Computing Technologies in Agriculture IX

9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part II

 • Daoliang Li
 • Zhenbo Li
Conference proceedings CCTA 2015

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 479)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Yang Liu, Chunlin Shi, Shouli Xuan, Xiufang Wei, Yongle Shi, Zongqiang Luo
  Pages 1-14
 3. Mingming Hao, Helong Yu, Daoliang Li
  Pages 15-32
 4. Yang Liu, Ruokui Chang, Yong Wei, Yuanhong Wang, Zizhu Zhao
  Pages 33-40
 5. Kejian Shen, Xue Han, Haijun Wang, Weijie Jiao
  Pages 41-47
 6. Xuexia Yuan, Yujian Yang, Yong Zhang
  Pages 48-59
 7. Shizhou Du, Qinhong Liao, Chengfu Cao, Yuqiang Qiao, Wei Li, Xiangqian Zhang et al.
  Pages 68-75
 8. Yu’e Song, Chengguo Wang, Ling Zhu, Xiaofeng Chen, Qiyu Zhang
  Pages 92-99
 9. Xiaofei An, Guangwei Wu, Jianjun Dong, Jianhua Guo, Zhijun Meng
  Pages 117-126
 10. Dingfeng Wu, Jian Wang, Guomin Zhou, Hua Zhao
  Pages 127-132
 11. Shouli Xuan, Chunlin Shi, Yang Liu, Yanhua Zhao, Wenyu Zhang, Hongxin Cao et al.
  Pages 133-142
 12. Xiaojing Tian, Jun Wang, Jutian Yang, Shien Chen, Zhongren Ma
  Pages 143-154
 13. Guogang Zhao, Haiye Yu, Lianjun Yu, Guowei Wang, Yuanyuan Sui, Lei Zhang et al.
  Pages 155-162
 14. Guogang Zhao, Haiye Yu, Lianjun Yu, Guowei Wang, Yuanyuan Sui, Lei Zhang
  Pages 178-184

Other volumes

 1. 9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part I
 2. Computer and Computing Technologies in Agriculture IX
  9th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2015, Beijing, China, September 27-30, 2015, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volumes IFIP AICT 478 and 479 constitute the refereed post-conference proceedings of the 9th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2015, held in Beijing, China, in September 2015. The 122 revised papers included in this volume were carefully selected from 237 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including intelligent sensing, monitoring and automatic control technology; key technology and models of the Internet of things; intelligent technology for agricultural equipment; computer vision; computer graphics and virtual reality; computer simulation, optimization and modeling; cloud computing and agricultural applications; agricultural big data; decision support systems and expert systems; 3s technology and precision agriculture; quality and safety of agricultural products; detection and tracing technology; and agricultural electronic commerce technology.

Keywords

artificial intelligence classification clustering computer vision computers in agriculture crops decision support systems fruits image processing information systems applications intelligent sensing Internet of Things (IoT) machine learning plants remote sensing sensor applications sensors statistics wireless networks

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Zhenbo Li
  • 2
 1. 1.China Agricultural UniversityBeijingChina
 2. 2.China Agricultural UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics