Advertisement

Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data

15th China National Conference, CCL 2016, and 4th International Symposium, NLP-NABD 2016, Yantai, China, October 15-16, 2016, Proceedings

 • Maosong Sun
 • Xuanjing Huang
 • Hongfei Lin
 • Zhiyuan Liu
 • Yang Liu
Conference proceedings NLP-NABD 2016, CCL 2016
 • 57k Downloads

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10035)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 10035)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Semantics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yuxuan Wang, Jiang Guo, Wanxiang Che, Ting Liu
   Pages 12-24
 3. Machine Translation

  1. Front Matter
   Pages 33-33
  2. Fei Fang, Shili Ge, Rou Song
   Pages 35-49
  3. Guoke Qiu, Jianyi Guo, Zhengtao Yu, Yantuan Xian, Cunli Mao
   Pages 86-100
 4. Multilinguality in NLP

  1. Front Matter
   Pages 101-101
  2. Xiaofei Yan, Feilong Bao, Hongxi Wei, Xiangdong Su
   Pages 103-113
  3. Hao Wu, Gulila Altenbek
   Pages 114-124
  4. Boli Wang, Xiaodong Shi, Yidong Chen
   Pages 125-131
  5. Zhenxin Yang, Miao Li, Lei Chen, Weihui Zeng, Yi Gao, Sha Fu
   Pages 143-152
  6. Unzila Kamanur, Altynbek Sharipbay, Gulila Altenbek, Gulmira Bekmanova, Lena Zhetkenbay
   Pages 153-161
 5. Knowledge Graph and Information Extraction

  1. Front Matter
   Pages 163-163
  2. SiLiang Li, Bin Xu, Tong Lee Chung
   Pages 177-189
  3. Yubo Chen, Shulin Liu, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
   Pages 190-203
  4. Huiwei Zhou, Junli Xu, Yunlong Yang, Huijie Deng, Long Chen, Degen Huang
   Pages 204-215
  5. Siyuan Ding, Yu Hong, Shanshan Zhu, Jianmin Yao, Qiaoming Zhu
   Pages 216-224
 6. Linguistic Resource Annotation and Evaluation

 7. Information Retrieval and Question Answering

  1. Front Matter
   Pages 253-253
  2. Qifeng Zhu, Fang Li
   Pages 255-266
  3. Xinqi Bao, Yunfang Wu, Xueqiang Lv
   Pages 267-281
 8. Text Classification and Summarization

  1. Front Matter
   Pages 283-283
  2. Lei Sha, Sujian Li, Baobao Chang, Zhifang Sui
   Pages 285-298
  3. Taiwen Huang, Lei Li, Yazhao Zhang
   Pages 299-312
  4. Min Yu, Huaping Zhang, Yu Zhang, Yang Qiao, Zhonghua Zhao, Yueying He
   Pages 313-323
  5. Qianrong Zhou, Liyun Wen, Xiaojie Wang, Long Ma, Yue Wang
   Pages 324-335
  6. Shaolei Wang, Wanxiang Che, Yijia Liu, Ting Liu
   Pages 336-347
 9. Social Computing and Sentiment Analysis

  1. Front Matter
   Pages 349-349
  2. Jing Chen, Shoushan Li, Bin Dai, Guodong Zhou
   Pages 351-362
  3. Jinglian Liu, Daling Wang, Weiji Zhao, Shi Feng, Yifei Zhang
   Pages 363-374
  4. Shumin Shi, Xinyu Zhou, Meng Zhao, Heyan Huang
   Pages 375-386
  5. Da Pan, Meishan Zhang, Guohong Fu
   Pages 387-398
  6. Minglei Li, Qin Lu, Lin Gui, Yunfei Long
   Pages 399-410
 10. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 411-411
  2. Zhixin Liu, Cheng Jin, Yuejie Zhang, Tao Zhang
   Pages 424-436
  3. Xingmeng Zhang, Cheng Jin, Yuejie Zhang, Tao Zhang
   Pages 437-449
  4. Jinchao Zhang, Fandong Meng, Mingxuan Wang, Daqi Zheng, Wenbin Jiang, Qun Liu
   Pages 450-457
 11. Unzila Kamanur, Altynbek Sharipbay, Gulila Altenbek, Gulmira Bekmanova, Lena Zhetkenbay
  Pages E1-E1
 12. Back Matter
  Pages 459-460

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 15th China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2016, and the 4th International Symposium on Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data, NLP-NABD 2016, held in Yantai City, China, in October 2016. 
The 29 full papers and 8 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 85 submissions. They were organized in topical sections named: semantics; machine translation; multilinguality in NLP; knowledge graph and information extraction; linguistic resource annotation and evaluation; information retrieval and question answering; text classification and summarization; social computing and sentiment analysis; and NLP applications.

Keywords

information extraction lexical semantics machine learning machine translation Web mining active learning collaborative training emotion classification joint modeling language resources natural language processing neural network recurrent neural network semantic information sentiment analysis social media speech recognition structure information support vector machine topic modelin

Editors and affiliations

 • Maosong Sun
  • 1
 • Xuanjing Huang
  • 2
 • Hongfei Lin
  • 3
 • Zhiyuan Liu
  • 4
 • Yang Liu
  • 5
 1. 1.Tsinghua University BeijingChina
 2. 2.Fudan University ShanghaiChina
 3. 3.Dalian University of Technology DalianChina
 4. 4.Tsinghua University BeijingChina
 5. 5.Tsinghua University BeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering