Advertisement

Biometric Recognition

11th Chinese Conference, CCBR 2016, Chengdu, China, October 14-16, 2016, Proceedings

 • Zhisheng You
 • Jie Zhou
 • Yunhong Wang
 • Zhenan Sun
 • Shiguang Shan
 • Weishi Zheng
 • Jianjiang Feng
 • Qijun Zhao
Conference proceedings CCBR 2016

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9967)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 9967)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Face Recognition and Analysis

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jingbo Guo, Jie Xu, Songtao Liu, Di Huang, Yunhong Wang
   Pages 3-12
  3. Nanhai Zhang, Jiajie Han, Jiani Hu, Weihong Deng
   Pages 13-21
  4. Jiali Duan, Shengcai Liao, Shuai Zhou, Stan Z. Li
   Pages 22-29
  5. Pei Qin, Junxiong Gao, Shuangshuang Li, Chunyu Ma, Kaijun Yi, Tomas Fernandes
   Pages 30-39
  6. Yongxin Ge, Xinyu Ren, Cheng Peng, Xuchu Wang
   Pages 50-58
  7. Shuying Liu, Jiani Hu, Weihong Deng
   Pages 59-67
  8. Zongping Deng, Ke Li, Qijun Zhao, Hu Chen
   Pages 68-76
  9. Jinwen Xu, Qijun Zhao
   Pages 77-84
  10. Xiaojun Lu, Yang Wang, Weilin Zhang, Song Ding, Wuming Jiang
   Pages 85-92
  11. Guojun Lin, Meng Yang, Linlin Shen, Weicheng Xie, Zhonglong Zheng
   Pages 102-111
  12. Weiyuan Shao, Hong Wang, Yingbin Zheng, Hao Ye
   Pages 112-120
  13. Yucong Peng, Peng Zhou, Hao Zheng, Baochang Zhang, Wankou Yang
   Pages 130-138
  14. Yang Liu, Jing Li, ZhaoYang Lu, Tao Yang, ZiJian Liu
   Pages 139-146
  15. Xiaoxiang Liu, Xiaobo Sun, Ran He, Tieniu Tan
   Pages 147-157
  16. Wei Wang, Feixiang He, Qijun Zhao
   Pages 176-185
  17. Ting Liu, Jun Wan, Tingzhao Yu, Zhen Lei, Stan Z. Li
   Pages 186-194
  18. Yijun Du, Xiaobo Lu, Weili Zeng, Changhui Hu
   Pages 195-202
 3. Fingerprint, Palm-print and Vascular Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 203-203
  2. Xin Li, Ruxin Wang, Mingqiang Li, Chaochao Bai, Tong Zhao
   Pages 214-223
  3. Kejun Wang, Huitao Cui, Yi Cao, Xianglei Xing, Rongyi Zhang
   Pages 224-234
  4. Zhixing Huang, Wenxiong Kang, Qiuxia Wu, Junhong Zhao, Wei Jia
   Pages 244-254
  5. Wenhui Sun, Jucheng Yang, Ying Xie, Shanshan Fang, Na Liu
   Pages 263-270
  6. Hu Zhang, Xianliang Wang, Zhixiang He
   Pages 271-278
  7. Jingting Lu, Hui Ye, Wei Jia, Yang Zhao, Hai Min, Wenxiong Kang et al.
   Pages 279-287
  8. Kefeng Li, Guangyuan Zhang, Yiding Wang, Peng Wang, Cui Ni
   Pages 288-295
  9. Xiaoxia Li, Di Huang, Yunhong Wang
   Pages 296-306
  10. YiDing Wang, Xuan Zheng, CongCong Wang
   Pages 307-316
  11. Yihua Shi, Zheng Zhong, Jinfeng Yang
   Pages 317-325
  12. Sen Lin, Ying Wang, Tianyang Xu, Yonghua Tang
   Pages 326-336
 4. Iris and Ocular Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 337-337
  2. Wenzhe Liao, Kaijun Yi, Junxiong Gao, Xiaoyu Lv, Jinping Wang
   Pages 339-348
  3. Xiaonan Liu, Yuwen Luo, Silu Yin, Shan Gao
   Pages 349-356
  4. Xue Wang, Yuqing He, Kuo Pei, Mengmeng Liang, Jingxi He
   Pages 366-373
  5. Qi Zhang, Haiqing Li, Zhaofeng He, Zhenan Sun
   Pages 399-406
 5. Behavioral Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 407-407
  2. Lei Tang, Yuxun Fang, Qiuxia Wu, Wenxiong Kang, Junhong Zhao
   Pages 409-416

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 11th Chinese Conference on Biometric Recognition, CCBR 2016, held in Chengdu, China, in October 2016.

The 84 revised full papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 138 submissions. The papers focus on Face Recognition and Analysis; Fingerprint, Palm-print and Vascular Biometrics; Iris and Ocular Biometrics; Behavioral Biometrics; Affective Computing; Feature Extraction and Classification Theory; Anti-Spoofing and Privacy; Surveillance; and DNA and Emerging Biometrics.

Keywords

Authentication face recognition iris recognition security video surveillance anti-spoofing biometrics convolutional neural network fingerprint recognition gait recognition handwritten signature image recognition liveness detection machine learning machine vision medical image processing palm-print recognition patten recognition Privacy speaker recognition

Editors and affiliations

 • Zhisheng You
  • 1
 • Jie Zhou
  • 2
 • Yunhong Wang
  • 3
 • Zhenan Sun
  • 4
 • Shiguang Shan
  • 5
 • Weishi Zheng
  • 6
 • Jianjiang Feng
  • 7
 • Qijun Zhao
  • 8
 1. 1.Sichuan University ChengduChina
 2. 2.Tsinghua University BeijingChina
 3. 3.Beihang University BeijingChina
 4. 4.Chinese Academy of Sciences BeijingChina
 5. 5.Chinese Academy of Sciences BeijingChina
 6. 6.Sun Yat-sen University GuangzhouChina
 7. 7.Tsinghua University BeijingChina
 8. 8.Sichuan University ChengduChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Telecommunications