Advertisement

1st Global Conference on Biomedical Engineering & 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering

October 9-12, 2014, Tainan, Taiwan

 • Fong-Chin Su
 • Shyh-Hau Wang
 • Ming-Long Yeh
Conference proceedings

Part of the IFMBE Proceedings book series (IFMBE, volume 47)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-13
 2. Shiou-Bang Yeh, Chien-Sheng Chen, Wen-Yih Chen, Chia-Yu Liu, Chun-Jen Huang
  Pages 1-4
 3. H. C. Wu, J. Y. Lin, S. Y Hsieh, T. W. Wang, J. S. Sun
  Pages 5-7
 4. Meng Hsuan Lin, Yi Ling Hsieh, Hsian Chih Chen, Wei Chen Liao, Yu Ting Lo, Yi Jhih Chiou et al.
  Pages 8-11
 5. Hsin-An Chen, Walter H. Chang, Cheng-An J. Lin
  Pages 15-17
 6. Chun-Wei Wang, Wei-Che Huang, Zih-Yun Huang, Yi-Ting Lin, Walter H. Chang, Cheng-An J. Lin
  Pages 18-20
 7. Yu-Ru Lee, Shu-Juan Fu, Chi-Chang Lin
  Pages 28-31
 8. Wei Chen Liao, Cheng Rung Yang, Meng Hsuan Lin, Yu Ting Lo, Yi Jhih Chiou, Yi Ling Hsieh et al.
  Pages 32-34
 9. Kuan-Ting Kuo, Ching-Wen Huang, Ioannis Manousakas, Benjamin Teong, Shyh-Ming Kuo
  Pages 50-52
 10. Cheng-Fei Du, Li-Zhen Wang, Song-Yang Liu, Yu-Bo Fan
  Pages 76-79
 11. M. A. Solovchuk, T. W. H. Sheu, M. Thiriet
  Pages 88-91
 12. Y. Y. Chen, W. P. Chen, H. H. Chang, S. H. Huang, C. P. Lin
  Pages 92-95
 13. Z. Dong, H. H. Chu, C. Hansen, J. S. Shieh
  Pages 100-103
 14. H. P. Huang, C. T Wang, S. W. Hong, T. W. Lu
  Pages 104-106
 15. Zhilun Zhou, Feng Zhao, Yang Yan, Zhen Yuan, Guanzhong Yang, Hao Yu et al.
  Pages 111-113
 16. C. Y. Lin, S. Y. Chuang, Y. H. Tsuang, W. P. Chen
  Pages 114-117
 17. P. Y. Chen, L. S. Chou, C. J. Hu, H. H. Chen
  Pages 118-119
 18. Takumi Ishikawa, Junko Takahashi, Hiroshi Takemura, Hiroshi Mizoguchi, Takeshi Kuwata
  Pages 132-135
 19. Jie Li, Xianfen Diao, Kai Zhan, Zhengdi Qin
  Pages 136-139
 20. Kun-Che Lee, Yi-Shin Lee, Guo-Jen Huang, Hsiao-Lung Chan, Po-Wen Gu, Jen-Fang Yu
  Pages 140-143
 21. Wan-Chen Shao, Chun-Wei Wu, Chun-Man Yuan, Jia-Jin Jason Chen
  Pages 154-157
 22. R. S. Luo, C. Y. Lee, K. Y. Hsu, Y. P. Chao, J. Hung, H. L. Liu et al.
  Pages 158-161
 23. X. Cai, F. Fan, X. F. Li, B. Q. Pei, H. J. Niu, Y. B Fan
  Pages 162-165
 24. Chih-En Kuo, Sheng-Fu Liang, Yu-Hsuan Shih, Fu-Zen Shaw
  Pages 166-169

About these proceedings

Introduction

This volume presents the proceedings of the 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering (APCMBE 2014). The proceedings address a broad spectrum of topics from Bioengineering and Biomedicine, like Biomaterials, Artificial Organs, Tissue Engineering, Nanobiotechnology and Nanomedicine, Biomedical Imaging, Bio MEMS, Biosignal Processing, Digital Medicine, BME Education. It helps medical and biological engineering professionals to interact and exchange their ideas and experiences.

Keywords

APCMBE APCMBE 2014 BME Biomaterial Biomedical Imaging Biomedicine IFMBE Tissue Engineering

Editors and affiliations

 • Fong-Chin Su
  • 1
 • Shyh-Hau Wang
  • 2
 • Ming-Long Yeh
  • 3
 1. 1.Department of Biomedical EngineeringNational Cheng Kung UniversityTainanTaiwan
 2. 2.Department of Computer Science and Information EngineeringNational Cheng Kung UniversityTainanTaiwan
 3. 3.Department of Biomedical EngineeringNational Cheng Kung UniversityTainanTaiwan

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-12262-5
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2015
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-3-319-12261-8
 • Online ISBN 978-3-319-12262-5
 • Series Print ISSN 1680-0737
 • Series Online ISSN 1433-9277
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
Consumer Packaged Goods
Engineering
Pharma
Materials & Steel