Advertisement

Algorithms and Architectures for Parallel Processing

14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part II

 • Xian-he Sun
 • Wenyu Qu
 • Ivan Stojmenovic
 • Wanlei Zhou
 • Zhiyang Li
 • Hua Guo
 • Geyong Min
 • Tingting Yang
 • Yulei Wu
 • Lei Liu
Conference proceedings ICA3PP 2014

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8631)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Yujie Xu, Wenyu Qu, Zhiyang Li, Changqing Ji, Yuanyuan Li, Yinan Wu
  Pages 15-28
 3. Xuefei Zhou, Weijiang Liu, Zhiyang Li, Wenwen Gao
  Pages 43-53
 4. Cairong Yan, Tie Li, Yongfeng Huang, Yanglan Gan
  Pages 54-67
 5. Xinnan Dong, Jun Chai, Jing Yang, Mei Wen, Nan Wu, Xing Cai et al.
  Pages 68-81
 6. Mingming Sun, Hang Zhuang, Xuehai Zhou, Kun Lu, Changlong Li
  Pages 82-95
 7. Juan Luo, Xin Jin, Feng Wu
  Pages 96-107
 8. Yuxiang Li, Yinliang Zhao, Bin Liu
  Pages 108-121
 9. Hong Zhu, Libo Xia, Mieyi Xie, Ke Yan
  Pages 122-135
 10. Yongtao Zhou, Yuhui Deng, Xiaoguang Chen, Junjie Xie
  Pages 136-149
 11. Ting Chen, Xiao-song Zhang, Rui-dong Chen, Bo Yang, Yang Bai
  Pages 150-163
 12. Chunyu Wang, Ce Yu, Hutong Wu, Xiang Chen, Yuelei Li, Xiaotao Zhang
  Pages 164-177
 13. Daisuke Takafuji, Koji Nakano, Yasuaki Ito
  Pages 178-191
 14. Yida Wang, Chao Li, Yang Tian, Haihua Yan, Changhai Zhao, Jianlei Zhang
  Pages 207-218
 15. Ning Tian, Longjiang Guo, Chunyu Ai, Meirui Ren, Jinbao Li
  Pages 231-244
 16. Fan Xu, Li Shen, Zhiying Wang, Hui Guo, Bo Su, Wei Chen
  Pages 245-258
 17. Xuejin Li, Zhendong Niu, Chunxia Zhang
  Pages 259-272
 18. Jiongyu Yu, Weigang Wu, Di Yang, Ning Huang
  Pages 273-285
 19. Tao Ju, Zhengdong Zhu, Yinfeng Wang, Liang Li, Xiaoshe Dong
  Pages 300-311
 20. Zhenhua Nie, Yu Hua, Dan Feng, Qiuyu Li, Yuanyuan Sun
  Pages 312-324
 21. Computing, Communication and Control Technologies in Intelligent Transportation System (3C in ITS 2014)

  1. Zhuang Qi, Zheng Chang, Hanbang Song, Xinyu Zhang
   Pages 352-358
  2. Zihan Sun, Hanxiao Zhou, Jianfeng Zheng, Yuhao Qin
   Pages 359-365
  3. Deqiang Wang, Bin Zhang, Kelun Wang
   Pages 376-385
  4. Gao-Xiaori, Hong-Biguang, Xing-Shengwei, Li-Tieshan
   Pages 386-395
  5. Wang Delong, Ren Hongxiang
   Pages 396-403
  6. Junhao Fu, Lei Wang, Mingyang Pan, Zhongyi Zuo, Qian Yang
   Pages 404-416
  7. Jiangling Hao, Mingyang Pan, Deqiang Wang, Lining Zhao, Depeng Zhao
   Pages 417-424
  8. Tingting Yang, Zhonghua Sun, Shouna Wang, Chengming Yang, Bin Lin
   Pages 425-435
  9. Wenyao Ma, Zhaolin Wu, Jiaxuan Yang, Weifeng Li
   Pages 461-469
  10. Fengde Qu, Fengwu Wang, Zongmo Yang, Jian Sun
   Pages 470-478
  11. Jun Lin, Xin-yu Zhang, Yong Yin, Jin-tao Wang, Shun Yao
   Pages 479-486
  12. Huilong Hao, Hongxiang Ren, Dajun Chen
   Pages 487-495
  13. Dajun Chen, Hongxiang Ren, Huilong Hao
   Pages 496-506
  14. Weifeng Li, Wenyao Ma, Jiaxuan Yang, Guoyou Shi, Robert Desrosiers
   Pages 507-515
  15. Shun Yao, Xin-yu Zhang, Yong Yin, Xin Xiong, Jun Lin
   Pages 516-524
  16. Liming Xue, Zhihuai Li, Weixin Luan
   Pages 525-532
  17. Xing Shengwei, Wang Renda, Yang Xuefeng, Liu Jiandao
   Pages 533-542
  18. Wenbo Zhang, Zhaolin Wu, Yong Liu, Zebing Li
   Pages 543-552
 22. Security and Privacy in Computer and Network Systems (SPCNS 2014)

Other volumes

 1. 14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part I
 2. Algorithms and Architectures for Parallel Processing
  14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set LNCS 8630 and 8631 constitutes the proceedings of the 14th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2014, held in Dalian, China, in August 2014. The 70 revised papers presented in the two volumes were selected from 285 submissions. The first volume comprises selected papers of the main conference and papers of the 1st International Workshop on Emerging Topics in Wireless and Mobile Computing, ETWMC 2014, the 5th International Workshop on Intelligent Communication Networks, IntelNet 2014, and the 5th International Workshop on Wireless Networks and Multimedia, WNM 2014. The second volume comprises selected papers of the main conference and papers of the Workshop on Computing, Communication and Control Technologies in Intelligent Transportation System, 3C in ITS 2014, and the Workshop on Security and Privacy in Computer and Network Systems, SPCNS 2014.

Keywords

embedded systems network architectures parallel algorithms sensor networks software organization and properties

Editors and affiliations

 • Xian-he Sun
  • 1
 • Wenyu Qu
  • 2
 • Ivan Stojmenovic
  • 3
 • Wanlei Zhou
  • 4
 • Zhiyang Li
  • 5
 • Hua Guo
  • 6
 • Geyong Min
  • 7
 • Tingting Yang
  • 8
 • Yulei Wu
  • 9
 • Lei Liu
  • 10
 1. 1.Department of Computer ScienceIllinois Institute of TechnologyChicagoUSA
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyDalian Maritime UniversityDalianChina
 3. 3.SEECSUniversity of OttawaOttawaCanada
 4. 4.Deakin UniversityBurwoodAustralia
 5. 5.Dalian Maritime UniversityChina
 6. 6.BeiHang UniversityBeijingChina
 7. 7.University of BradfordBradfordUnited Kingdom
 8. 8.Dalian Maritime UniversityChina116026
 9. 9.Computer Network Information CenterChinese Academy of SciencesBeijingChina
 10. 10.Shandong UniversityJinan CityChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-11194-0
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-319-11193-3
 • Online ISBN 978-3-319-11194-0
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace