Advertisement

Web Technologies and Applications

16th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2014, Changsha, China, September 5-7, 2014. Proceedings

 • Lei Chen
 • Yan Jia
 • Timos Sellis
 • Guanfeng Liu
Conference proceedings APWeb 2014

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8709)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Distinguished Lecture

  1. Antoine Amarilli, Luis Galárraga, Nicoleta Preda, Fabian M. Suchanek
   Pages 1-12
  2. Nan Tang
   Pages 13-24
 3. Invited Paper

  1. Fei Liu, Hong Yin, Weihong Han
   Pages 36-47
  2. Yuanping Nie, Jiuming Huang, Aiping Li, Bin Zhou
   Pages 48-55
 4. Full Paper

  1. Wangqun Lin, Yuchen Zhao, Philip S. Yu, Bo Deng
   Pages 56-67
  2. Henan Wang, Guoliang Li, Jianhua Feng
   Pages 68-80
  3. Yuqing Li, Xin Li, Fan Li, Xiaofeng Zhang
   Pages 81-92
  4. Jingyuan Wang, Fei Gao, Peng Cui, Chao Li, Zhang Xiong
   Pages 93-104
  5. Yanmei Zhai, Xin Li, Jialiang Chen, Xiumei Fan, William K. Cheung
   Pages 105-116
  6. Yihui Cui, Zhiyong Peng, Wei Song, Xiaojuan Li, Fangquan Cheng, Luxiao Ding
   Pages 117-128
  7. Dacheng Liu, Zhiyong Peng, Bin Liu, Xu Chen, Yuqi Guo
   Pages 141-152
  8. Junyan Jiang, Zhiyong Peng, Xiaoying Wu, Nan Liang
   Pages 153-164
  9. Guang-Gang Geng, Xiu-Tao Yang, Wei Wang, Chi-Jie Meng
   Pages 165-176
  10. Xiao Ma, Hongwei Lu, Zaobin Gan, Yao Ma
   Pages 177-188
  11. Yan Wang, Jianguo Lu, Jessica Chen
   Pages 189-200
  12. Naoki Tsujio, Toshiyuki Shimizu, Masatoshi Yoshikawa
   Pages 201-211
  13. Xu Chen, Jin Liu, Xinyan Zhu, Ming Li
   Pages 212-223
  14. Chen Zheng, Zhichun Wang, Rongfang Bie, Mingquan Zhou
   Pages 236-246
  15. Yuefeng Du, Derong Shen, Tiezheng Nie, Yue Kou, Ge Yu
   Pages 247-257
  16. Xiaojie Yuan, Xinkun Li, Man Yu, Xiangrui Cai, Ying Zhang, Yanlong Wen
   Pages 258-269
  17. Yu Zhang, Gang Xiong, Yanbing Liu, Mengya Liu, Ping Liu, Li Guo
   Pages 270-281
  18. Xiangqian Li, Jiwei Ding, Yuzhong Qu
   Pages 294-305
  19. Di Wang, Jun Ma
   Pages 318-330
  20. Xiaohua Li, Tao Qiu, Xiaochun Yang, Bin Wang, Ge Yu
   Pages 331-342
  21. Keqiang Wang, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang, Aoying Zhou
   Pages 343-354
  22. Jinling Bao, Bin Wang, Shuchao Yan, Xiaochun Yang
   Pages 355-366
  23. Qi Wang, Hailong Sun, Yu Tang, Xudong Liu
   Pages 367-378
  24. Shuai Gao, Jun Ma, Zhumin Chen
   Pages 379-390
  25. Xianke Zhou, Pengfei Chang, Gang Chen
   Pages 401-412
  26. Masafumi Oyamada, Jianquan Liu, Kazuyo Narita, Takuya Araki
   Pages 425-436
  27. Xihui Chen, Ruipeng Lu, Xiaoxing Ma, Jun Pang
   Pages 437-448
  28. Hai-Tao Zheng, Shao-Zhou Bai
   Pages 449-460
 5. Short Paper

  1. Kamoun Fourati Inès, Tmar Mohamed, Ben Hamadou Abdelmajid
   Pages 461-468
  2. Ge Xie, Zhiyong Peng, Wei Song
   Pages 469-477
  3. Zhiwen Jiang, Yong Zhang, Jin Wang, Chao Li, Chunxiao Xing
   Pages 478-484
  4. Yue Zhao, Ye Yuan, Guoren Wang
   Pages 485-493
  5. Wenjing Liao, Tengjiao Wang, Hongyan Li, Dongqing Yang, Zhen Qiu, Kai Lei
   Pages 494-502
  6. Xinhuan Chen, Yong Zhang, Yanshen Yin, Chao Li, Chunxiao Xing
   Pages 503-510
  7. Xiao Lu, Peng Li, Shuxin Wang, Bin Wang
   Pages 517-524
  8. Lei Gai, Wei Chen, Zhichao Xu, Changhe Qiu, Tengjiao Wang
   Pages 525-532
  9. Shupeng Han, Xiangrui Cai, Chao Wang, Haiwei Zhang, Yanlong Wen
   Pages 533-541

Other volumes

 1. Web Technologies and Applications
  16th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2014, Changsha, China, September 5-7, 2014. Proceedings
 2. APWeb 2014 Workshops, SNA, NIS, and IoTS, Changsha, China, September 5, 2014. Proceedings

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 16th Asia-Pacific Conference APWeb 2014 held in Changsha, China, in September 2014. The 34 full papers and 23 short papers presented were carefully reviewed and selected from 134 submissions. The papers address research, development and advanced applications of large-scale data management, web and search technologies, and information processing.

Keywords

XML collaborative computing data management systems data mining deep web information management information retrieval mobile computing multimedia systems recommender systems security, privacy and trust semantic web semi-structured data management sensor networks social web spatial and temporal databases stream data processing web mining web ontology

Editors and affiliations

 • Lei Chen
  • 1
 • Yan Jia
  • 2
 • Timos Sellis
  • 3
 • Guanfeng Liu
  • 4
 1. 1.Beijing Institute of Spacecraft System EngineeringBeijingChina
 2. 2.School of Computer ScienceNational University of Defense TechnologyChangshaChina
 3. 3.RMIT UniversityMelbourneAustralia
 4. 4.School of Computer Science and TechnologySoochow UniversitySuzhouChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-11116-2
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-319-11115-5
 • Online ISBN 978-3-319-11116-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering