Advertisement

Web-Age Information Management

15th International Conference, WAIM 2014, Macau, China, June 16-18, 2014. Proceedings

 • Feifei Li
 • Guoliang Li
 • Seung-won Hwang
 • Bin Yao
 • Zhenjie Zhang
Conference proceedings WAIM 2014

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8485)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Research Track

  1. Information Retrieval

   1. Kun Jiang, Xingshen Song, Yuexiang Yang
    Pages 1-4
   2. Ling Feng, Zhiyong Peng, Bin Liu, Dunren Che
    Pages 5-17
   3. Chaofeng Sha, Keqiang Wang, Dell Zhang, Xiaoling Wang, Aoying Zhou
    Pages 18-29
  2. Recommender System

   1. Penghua Yu, Lanfen Lin, Feng Wang, Jing Wang, Meng Wang
    Pages 30-33
   2. Jianjun Yu, Yi Shen
    Pages 34-37
   3. Leong Hou U., Kun Yao, Hoi Fong Mak
    Pages 38-42
   4. Yanghao Wang, Hailong Sun, Richong Zhang
    Pages 43-54
  3. Query Processing and Optimization

   1. Keyan Cao, Lingxu Shi, Guoren Wang, Donghong Han, Mei Bai
    Pages 67-71
   2. Rui Zhu, Bin Wang, Guoren Wang
    Pages 72-83
   3. Hiroshi Horii, Miki Enoki, Tamiya Onodera
    Pages 84-95
  4. Data Mining I

   1. Yu Xiong, Daling Wang, Yifei Zhang, Shi Feng, Guoren Wang
    Pages 96-99
   2. Yinglong Zhang, Cuiping Li, Chengwang Xie, Hong Chen
    Pages 100-112
  5. Data and Information Quality

   1. Grace Fan, Wenfei Fan, Floris Geerts
    Pages 125-137
   2. Tiezheng Nie, Wang-chien Lee, Derong Shen, Ge Yu, Yue Kou
    Pages 138-149
  6. Data Mining II

  7. Information Extraction

   1. Qifeng Fan, Chunwei Yan, Lifu Huang, Lian’en Huang
    Pages 180-191
   2. Yashen Wang, Chong Feng, Quanchao Liu, Heyan Huang
    Pages 192-203
   3. Bonan Li, Jianmin Wu, Mizuho Iwaihara
    Pages 204-207
  8. XML, Semi-structured and Uncertain Data

   1. Peng Peng, Lei Zou, Dong Wang, Dongyan Zhao
    Pages 208-212
   2. Cem Aksoy, Ananya Dass, Dimitri Theodoratos, Xiaoying Wu
    Pages 213-224
   3. Hong Zhu, Caicai Zhang, Zhongsheng Cao, Ruiming Tang, Mengyuan Yang
    Pages 225-236
  9. Mobile and Pervasive Computing

   1. Huiqi Hu, Jianhua Feng, Sitong Liu, Xuan Zhu
    Pages 242-254
   2. Xingxing Xing, Man Li, Weisong Hu, Wenhao Huang, Guojie Song, Kunqing Xie
    Pages 255-267
  10. Data Mining III

   1. Shoubin Kong, Qiaozhu Mei, Ling Feng, Zhe Zhao
    Pages 268-271
   2. Junting Jin, Xiaowei Shi, Cuiping Li, Hong Chen
    Pages 272-276
  11. Stream, Time-Series

   1. Kai Zhang, Qian Yu, Kai Lei, Kuai Xu
    Pages 294-297
   2. Yi Zheng, Qi Liu, Enhong Chen, Yong Ge, J. Leon Zhao
    Pages 298-310
   3. Yan Wang, Qingxu Deng, Wei Liu, Baoyan Song
    Pages 311-322
  12. Security and Privacy I

   1. Xiao Pan, Lei Wu, Chunhui Piao, Xiaoshuo Xu
    Pages 323-335
   2. Jialin Chi, Zhiquan Lv, Min Zhang, Hao Li, Cheng Hong, Dengguo Feng
    Pages 336-347
   3. Fangquan Cheng, Qian Wang, Qianwen Zhang, Zhiyong Peng
    Pages 348-359
  13. Semantic Web

   1. Huiying Li, Qiang Sima
    Pages 360-371
   2. Xin Wang, Guozheng Rao, Longxiang Jiang, Xuedong Lyu, Yajun Yang, Zhiyong Feng
    Pages 372-383
  14. Cloud Computing

   1. Xu Cheng, Hongyan Li, Yue Wang, Tengjiao Wang, Dongqing Yang
    Pages 384-396
   2. Jiacai Ni, Jianhua Feng
    Pages 397-401
   3. Li Lin, Li Qingzhong, Kong Lanju, Shi Yuliang
    Pages 402-414
   4. Jun Pang, Yu Gu, Jia Xu, Yubin Bao, Ge Yu
    Pages 415-418
  15. New Hardware

   1. Zhiliang Guo, Jiangtao Wang, Chunling Wang, Xiaofeng Meng
    Pages 419-430
   2. Dongyu Wei, Xin Pan, Chuan Shi, Yueguo Chen
    Pages 431-434
   3. Zhe Zhu, Jianjun Li, Guohui Li
    Pages 435-447
  16. Crowdsourcing

   1. Jianhong Feng, Jianhua Feng, Huiqi Hu
    Pages 448-452
   2. Chen Ye, Hongzhi Wang, Hong Gao, Jianzhong Li, Hui Xie
    Pages 453-458
  17. Data Mining IV

   1. Peng Liu, Wei Chen, Gaoyan Ou, Tengjiao Wang, Dongqing Yang, Kai Lei
    Pages 459-471

Other volumes

 1. Web-Age Information Management
  15th International Conference, WAIM 2014, Macau, China, June 16-18, 2014. Proceedings
 2. WAIM 2014 International Workshops: BigEM, HardBD, DaNoS, HRSUNE, BIDASYS, Macau, China, June 16-18, 2014, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 15th International Conference on Web-Age Information Management, WAIM 2014, held in Macau, China, in June 2014. The 48 revised full papers presented together with 35 short papers were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on information retrieval; recommender systems; query processing and optimization; data mining; data and information quality; information extraction; mobile and pervasive computing; stream, time-series; security and privacy; semantic web; cloud computing; new hardware; crowdsourcing; social computing.

Keywords

cloud computing crowdsourcing data management systems data mining data quality

Editors and affiliations

 • Feifei Li
  • 1
 • Guoliang Li
  • 2
 • Seung-won Hwang
  • 3
 • Bin Yao
  • 4
 • Zhenjie Zhang
  • 5
 1. 1.School of ComputingUniversity of UtahSalt Lake City,USA
 2. 2.Department of Computer ScienceTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.POSTECHRepublic of Korea
 4. 4.Shanghai Key Laboratory of Scalable Computing and Systems, Department of Computer Science and Engineering,Shanghai Jiao Tong UniversityChina
 5. 5.Advanced Digital Sciences Center (ADSC)SingaporeSingapore

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-08010-9
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-319-08009-3
 • Online ISBN 978-3-319-08010-9
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics