Advertisement

Advances in Intelligent Systems and Interactive Applications

Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent, Interactive Systems and Applications (IISA2019)

  • Fatos Xhafa
  • Srikanta Patnaik
  • Madjid Tavana
Conference proceedings IISA 2019

Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1084)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xix
  2. Intelligent Systems

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Lv Han, Tianxing Li, Weijie Zheng, Tao Ma, Wenlian Ma, Sanzhi Shi et al.
      Pages 3-11
    3. Zhimin He, Xiaodong Zhang, Chengzhi Zhu, Lin Peng, Min Xu
      Pages 21-28
    4. Li Donghua, Jia Yanming, Zhou Jian, Wang Wufeng, Xu Ning
      Pages 29-37
    5. Xiao Xiangqi, Chen Xiangqun, Huang Yanjiao, Xiao Wencheng, Yang Maotao, Huang Rui
      Pages 55-63
    6. Xiao Xiangqi, Chen Xiangqun, Yang Maotao, Huang Rui, Huang Yanjiao, Xiao Wencheng
      Pages 64-71
    7. Xiangqian Wu, Dongsong Li, Tianli Liu, Xuesong Li, Chuanyou Zhang, Jian Li et al.
      Pages 72-77
    8. Feng Yin, Su Ye, Quan Li, Jiandong Sun, Junyu Cai
      Pages 78-88
    9. Yiming Wang, Tie Feng, Yanfang Cheng, Haiyan Che
      Pages 103-111
    10. Sujun Zhao, Feng Wang, Chaoqun Han
      Pages 112-118
    11. Xiao Juan Yang, Shu Quan Xv, Fu Jia Liu
      Pages 119-127
    12. Zengxi Feng, Mengdi Gao, Bo Zha, Peiyan Ni, Xueyan Hou, Jiawei Liu et al.
      Pages 128-136
    13. Ye Zi, Liang Kun, Zhiyuan Zhang, Chunfeng Wang, Zhe Peng
      Pages 155-162
    14. Xiangping Liao, Wenlong Tang, Zhiguang Fu, Tong Zhang, Zizhen Ou, Chuangwu Ming
      Pages 163-170
  3. Autonomous Systems

    1. Front Matter
      Pages 189-189
    2. Feng Meng, Yanming Jia, Wufeng Wang, Xu Ning
      Pages 213-221
    3. Ning Jiang, Jialiang Tang, Zhiqiang Zhang, Wenxin Yu, Bin Hu, Gang He et al.
      Pages 252-259
    4. Zhenhua Jia, Yuhong Cao, Gang Liu, Weidong Yang
      Pages 260-267
    5. Jiefan Zhu, Wenjie Tang, Yiping Yao
      Pages 284-290
    6. Benji Li, Yan Wang, Xiaomeng Li, Qinghua Chen, Jianzhang Bao, Tao Zheng
      Pages 303-311
    7. Hongbo Shan, Yixuan Xue, Jinsheng Lu, Zhiyong Hou, Shuxia Li
      Pages 312-318
    8. Zhiyong Yu, Linlin Liu, Chen Chen, Jia Lai, Weitao Zhang, Xuedong Wang
      Pages 319-324
    9. Cheng Chen, Dan Wang, Gongzhao Zhang, Mao Chen
      Pages 325-332
    10. Hui Peng, Siliu Liu, Hongyan Wang, Jeroen van de Weijer
      Pages 333-338
    11. Lin Zou, Shiyu Jia, Qiujun Lan, Zhongding Zhou
      Pages 357-364
  4. E-Enabled Systems

    1. Front Matter
      Pages 375-375
    2. S. P. Guruprasad, B. S. Chandrasekar
      Pages 377-383

About these proceedings

Introduction

This edited book is based on the research papers presented at the 4th International Conference on Intelligent, Interactive Systems and Applications (IISA2019), held on June 28–30, 2019 in Bangkok, Thailand. Interactive intelligent systems (IIS) are systems that interact with human beings, media or virtual agents in intelligent computing environments. This book explores how novel interactive systems can intelligently address various challenges and also limitations previously encountered by human beings using different machine learning algorithms, and analyzes recent trends. The book includes contributions from diverse areas of IIS, here categorized into seven sections, namely i) Intelligent Systems; ii) Autonomous Systems; iii) Pattern Recognition and Computer Vision; iv) E-Enabled Systems; v) Internet & Cloud Computing; vi) Mobile & Wireless Communication; and vii) Various Applications. It not only presents theoretical knowledge on the intelligent and interactive systems but also discusses various applications pertaining to different domains. 


Keywords

Interactive Systems Intelligent Computing Collaborative Systems Intelligent Systems Computational Intelligence

Editors and affiliations

  • Fatos Xhafa
    • 1
  • Srikanta Patnaik
    • 2
  • Madjid Tavana
    • 3
  1. 1.Dept De Ciències De La ComputacióUniversitat Politècnica De CatalunyaBarcelonaSpain
  2. 2.Department of Computer Science and EngineeringSOA UniversityBhubaneswarIndia
  3. 3.Department of Business Systems and AnalyticsLa Salle UniversityPhiladelphiaUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering