Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part II

 • Jie Tang
 • Min-Yen Kan
 • Dongyan Zhao
 • Sujian Li
 • Hongying  Zan
Conference proceedings NLPCC 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11839)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11839)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxxii
 2. Text Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xinhua Zhu, Qingting Xu, Yishan Chen, Tianjun Wu
   Pages 3-15
  3. Xiaoye Tan, Rui Yan, Chongyang Tao, Mingrui Wu
   Pages 28-40
  4. Weikang Li, Xingxing Zhang, Yunfang Wu, Furu Wei, Ming Zhou
   Pages 41-52
  5. Jiachen Tian, Shizhan Chen, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng
   Pages 53-64
  6. Jun Xu, Haifeng Wang, Zhengyu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che
   Pages 65-77
  7. Hongtao Liu, Yian Wang, Fangzhao Wu, Pengfei Jiao, Hongyan Xu, Xing Xie
   Pages 90-102
  8. Haitao Wang, Zhengqiu He, Jin Ma, Wenliang Chen, Min Zhang
   Pages 103-115
  9. Haiming Wu, Yue Zhang, Xi Jin, Yun Xue, Ziwen Wang
   Pages 116-128
  10. Pengcheng Liu, Lingling Mu, Hongying Zan
   Pages 129-141
  11. Zefeng Du, Peijie Huang, Yuhong He, Wei Liu, Jiankai Zhu
   Pages 142-154
 3. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 155-155
  2. Hongyin Zhu, Wenpeng Hu, Yi Zeng
   Pages 168-178
  3. Yulai Yang, Lei Hou, Hailong Jin, Peng Zhang, Juanzi Li, Yi Huang et al.
   Pages 179-188
  4. Haihui Li, Yun Xue, Hongya Zhao, Xiaohui Hu, Sancheng Peng
   Pages 200-209
  5. Qiyuan Liu, Liangqing Wu, Yang Xu, Dong Zhang, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 210-219
  6. Hongxi Wei, Cong Liu, Hui Zhang, Feilong Bao, Guanglai Gao
   Pages 220-230
  7. Longyin Zhang, Xin Tan, Fang Kong, Guodong Zhou
   Pages 231-241
  8. Zhongbo Yin, Shuai Wu, Yi Yin, Wei Luo, Zhunchen Luo, Yushani Tan et al.
   Pages 242-253
  9. Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Ming Zhou
   Pages 254-264
  10. Haiyang Xue, Yang Feng, Di You, Wen Zhang, Jingyu Li
   Pages 265-275
  11. Jia Wei, Shi Feng, Daling Wang, Yifei Zhang, Xiangju Li
   Pages 287-297
  12. Hongling Wang, Renshou Wu, Zhixu Li, Zhongqing Wang, Zhigang Chen, Guodong Zhou
   Pages 298-307
  13. Junsheng Kong, Yi Cai, Da Ren, Zilu Li
   Pages 308-317
  14. Hang Liu, Yujie Zhang, Meng Chen, Jinan Xu, Yufeng Chen
   Pages 318-326
  15. Fanyu Meng, Junlan Feng, Danping Yin, Min Hu
   Pages 327-337
  16. Xiang Lin, Xiangwen Liao, Tong Xu, Wenjing Pian, Kam-Fai Wong
   Pages 338-348
  17. Qiufeng Wang, Minghuan Liu, Weijia Zhang, Yuhang Guo, Tianrui Li
   Pages 349-359
  18. Jie Zhu, Shugen Wang, Yanru Wu, Meijing Guan, Yang Feng
   Pages 381-392
  19. Qianwen Dai, Fang Kong, Qianying Dai
   Pages 393-403
  20. Rongtao Huang, Bowei Zou, Hongling Wang, Peifeng Li, Guodong Zhou
   Pages 404-414
  21. Shun-Ping He, Li-Ping Mo, Di-Wen Kang
   Pages 415-425
  22. Bihua Wang, Renfen Hu, Lijiao Yang
   Pages 426-434
  23. Zhihui Wang, Xiaodong Wang, Tao Chang, Shaohe Lv, Xiaoting Guo
   Pages 435-444
  24. Kang Xiao, Xiabing Zhou, Zhongqing Wang, Xiangyu Duan, Min Zhang
   Pages 445-455
  25. Bo Zhang, Zhenghua Li, Min Zhang
   Pages 456-465
  26. Nuo Xu, Yinqiao Li, Chen Xu, Yanyang Li, Bei Li, Tong Xiao et al.
   Pages 466-475
  27. Jianling Li, Shiwen Yu, Shasha Li, Jie Yu
   Pages 476-485
  28. Jiaxuan Sheng, Bowei Zou, Zhengxian Gong, Yu Hong, Guodong Zhou
   Pages 486-496
  29. YaJuan Wang, Xiao Li, YaTing Yang, Azmat Anwar, Rui Dong
   Pages 497-507
  30. Fangyuan Li, Huanhuan Wei, Qiangda Hao, Ruihong Zeng, Hao Shao, Wenliang Chen
   Pages 508-518
  31. Linyan Shi, Feilong Bao, Yonghe Wang, Guanglai Gao
   Pages 519-528

Other volumes

 1. 8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part I
 2. Natural Language Processing and Chinese Computing
  8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set of LNAI 11838 and LNAI 11839 constitutes the refereed proceedings of the 8th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2019, held in Dunhuang, China, in October 2019.

The 85 full papers and 56 short papers presented were carefully reviewed and selected from 492 submissions. They are organized in the following topical sections: Conversational Bot/QA/IR; Knowledge graph/IE; Machine Learning for NLP; Machine Translation; NLP Applications; NLP for Social Network; NLP Fundamentals; Text Mining; Short Papers; Explainable AI Workshop; Student Workshop: Evaluation Workshop.    

Keywords

artificial intelligence classification computational linguistics data mining databases fuzzy systems information retrieval Natural Language Processing (NLP) neural networks ontologies semantic information semantics signal processing social networks speech analysis speech recognition text processing World Wide Web

Editors and affiliations

 • Jie Tang
  • 1
 • Min-Yen Kan
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Sujian Li
  • 4
 • Hongying  Zan
  • 5
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.National University of SingaporeSingaporeSingapore
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina
 5. 5.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering