Advertisement

Natural Language Processing and Chinese Computing

8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part I

 • Jie Tang
 • Min-Yen Kan
 • Dongyan Zhao
 • Sujian Li
 • Hongying Zan
Conference proceedings NLPCC 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11838)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11838)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxxi
 2. Conversational Bot/QA/IR

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Guirong Bai, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
   Pages 3-15
  3. Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin
   Pages 16-28
  4. Dongfang Li, Qingcai Chen, Songjian Chen, Xin Liu, Buzhou Tang, Ben Tan
   Pages 29-41
  5. Chen Chen, Lisong Qiu, Zhenxin Fu, Junfei Liu, Rui Yan
   Pages 42-54
  6. Bowen Zhang, Xiaofei Xu, Xutao Li, Yunming Ye, Xiaojun Chen, Lianjie Sun
   Pages 55-66
  7. Jiarui Yao, Minxuan Feng, Haixia Feng, Zhiguo Wang, Yuchen Zhang, Nianwen Xue
   Pages 67-79
  8. Chen Shi, Qi Chen, Lei Sha, Hui Xue, Sujian Li, Lintao Zhang et al.
   Pages 93-104
  9. Tongxuan Zhang, Yuqi Ren, Michael Mesfin Tadessem, Bo Xu, Xikai Liu, Liang Yang et al.
   Pages 105-116
  10. Zhongxia Chen, Ruihua Song, Xing Xie, Jian-Yun Nie, Xiting Wang, Fuzheng Zhang et al.
   Pages 117-129
  11. Jia Li, Chongyang Tao, Nanyun Peng, Wei Wu, Dongyan Zhao, Rui Yan
   Pages 142-154
  12. Yang Xu, Qiyuan Liu, Dong Zhang, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 155-167
 3. Knowledge Graph/IE

  1. Front Matter
   Pages 169-169
  2. Cunxiang Wang, Feiliang Ren, Zhichao Lin, Chenxu Zhao, Tian Xie, Yue Zhang
   Pages 197-210
  3. Yang Lin, Pengyu Huang, Yuxuan Lai, Yansong Feng, Dongyan Zhao
   Pages 211-222
  4. Yashen Wang, Huanhuan Zhang, Yifeng Liu, Haiyong Xie
   Pages 223-234
  5. Yan Huang, Ke Xu, Xiaoyang Yu, Tongyang Wang, Xinfang Zhang, Songfeng Lu
   Pages 235-248
  6. Huan Gao, Xianda Zheng, Weizhuo Li, Guilin Qi, Meng Wang
   Pages 249-261
 4. Machine Learning for NLP

  1. Front Matter
   Pages 263-263
  2. Zhonglin Ye, Haixing Zhao, Ke Zhang, Yu Zhu, Yuzhi Xiao, Zhaoyang Wang
   Pages 265-276
  3. Lianjie Sun, Xutao Li, Bowen Zhang, Yunming Ye, Baoxun Xu
   Pages 277-289
  4. Pengcheng Yang, Fuli Luo, Shuangzhi Wu, Jingjing Xu, Dongdong Zhang
   Pages 290-302
  5. Da Ren, Yi Cai, Weizhao Li, Ruihang Xia, Zilu Li, Qing Li
   Pages 303-313
  6. Shuhao Gu, Yang Feng
   Pages 314-326
  7. Hongtao Liu, Peiyi Wang, Fangzhao Wu, Pengfei Jiao, Wenjun Wang, Xing Xie et al.
   Pages 327-339
 5. Machine Translation

  1. Front Matter
   Pages 341-341
  2. Xin Tan, Shaohui Kuang, Deyi Xiong
   Pages 343-354
  3. Qiuxiang He, Guoping Huang, Lemao Liu, Li Li
   Pages 367-379
  4. Huanqin Wu, Muyun Yang, Jiaqi Wang, Junguo Zhu, Tiejun Zhao
   Pages 393-405
  5. Guoyi Miao, Hui Di, Jinan Xu, Zhongcheng Yang, Yufeng Chen, Kazushige Ouchi
   Pages 406-417
 6. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 419-419
  2. Pancheng Wang, Shasha Li, Haifang Zhou, Jintao Tang, Ting Wang
   Pages 421-432
  3. Xiaoyu Guo, Meng Chen, Yang Song, Xiaodong He, Bowen Zhou
   Pages 433-446
  4. Qiaoben Bao, Hongying Zan, Peiyuan Gong, Junyi Chen, Yanghua Xiao
   Pages 447-458
  5. Hu Zhang, Xin Wang, Hongye Tan, Ru Li
   Pages 459-470
  6. Jianyong Duan, Lijian Pan, Hao Wang, Mei Zhang, Mingli Wu
   Pages 471-485
  7. Hangbo Bao, Shaohan Huang, Furu Wei, Lei Cui, Yu Wu, Chuanqi Tan et al.
   Pages 499-511
  8. Tian Cai, Mengjun Shen, Huailiang Peng, Lei Jiang, Qiong Dai
   Pages 512-524
  9. Feng Nie, Hailin Chen, Jinpeng Wang, Rong Pan, Chin-Yew Lin
   Pages 525-538
  10. Chao-Chung Wu, Ruihua Song, Tetsuya Sakai, Wen-Feng Cheng, Xing Xie, Shou-De Lin
   Pages 539-551
  11. Pengyuan Liu, Yuning Deng, Chenghao Zhu, Han Hu
   Pages 552-564

Other volumes

 1. Natural Language Processing and Chinese Computing
  8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part I
 2. 8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set of LNAI 11838 and LNAI 11839 constitutes the refereed proceedings of the 8th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2019, held in Dunhuang, China, in October 2019.

The 85 full papers and 56 short papers presented were carefully reviewed and selected from 492 submissions. They are organized in the following topical sections: Conversational Bot/QA/IR; Knowledge graph/IE; Machine Learning for NLP; Machine Translation; NLP Applications; NLP for Social Network; NLP Fundamentals; Text Mining; Short Papers; Explainable AI Workshop; Student Workshop: Evaluation Workshop.    

Keywords

artificial intelligence classification computational linguistics data mining databases fuzzy systems information retrieval machine translations Natural Language Processing (NLP) natural language processing systems neural networks ontologies semantic information semantics signal processing social networks speech analysis speech recognition translation (languages) World Wide Web

Editors and affiliations

 • Jie Tang
  • 1
 • Min-Yen Kan
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Sujian Li
  • 4
 • Hongying Zan
  • 5
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.National University of SingaporeSingaporeSingapore
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina
 5. 5.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering