Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part III

 • Zhouchen Lin
 • Liang Wang
 • Jian Yang
 • Guangming Shi
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Xilin Chen
 • Yanning Zhang
Conference proceedings PRCV 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11859)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11859)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Data Analysis and Optimization

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zhiyong Wu, Fei Wu, Xiaokai Luo, Xiwei Dong, Cailing Wang, Xiao-Yuan Jing
   Pages 3-14
  3. Yufeng Shi, Xinge You, Wenjie Wang, Feng Zheng, Qinmu Peng, Shuo Wang
   Pages 15-26
  4. Runping Xi, Shaohui Xue, Qianqian Han, Jiaxin Chen
   Pages 38-51
  5. Xing Huo, Fei Zhang, Chao Luo, Jieqing Tan, Kun Shao
   Pages 52-61
  6. Yuxuan Ding, Wei Wang, Mengmeng Jiang, Heng Liu, Donghu Deng, Wei Wei et al.
   Pages 62-74
  7. Shudong Hou, Heng Liu, Xiujun Wang
   Pages 75-83
  8. Zhulin Zhang, Dong Li, Jinhua Wu, Yunda Sun, Li Zhang
   Pages 84-96
  9. Yujun Zhang, Bing Han, Xinbo Gao, Haoran Li
   Pages 97-109
  10. Ying Huang, Bin Sun, Haipeng Kan, Jiankai Zhuang, Zengchang Qin
   Pages 110-121
  11. Zhuoyi Li, Guanghua Gu, Jiangtao Liu
   Pages 122-134
 3. Computer Vision Applications

  1. Front Matter
   Pages 135-135
  2. Longyu Zheng, Wenbing Tao
   Pages 137-148
  3. Kaixuan Wang, Houlu Zhang, Yunqi Tang
   Pages 149-160
  4. Qin Li, Bin Xie
   Pages 161-171
  5. Banglei Guan, Ang Su, Zhang Li, Friedrich Fraundorfer
   Pages 172-183
  6. Yaping Zhang, Shuai Nie, Shan Liang, Wenju Liu
   Pages 184-198
  7. Xinbi Lv, Cairong Zhao, Wei Chen
   Pages 199-210
  8. Xinyue Zheng, Peng Wang, Qigang Wang, Zhongchao Shi, Feiyu Xu
   Pages 223-234
  9. Fei Xue, Xin Wang, Qiuyuan Wang, Junqiu Wang, Hongbin Zha
   Pages 235-246
  10. Shaofeng Liu, Yingchun Fan, Yuliang Tang, Xin Jing, Jintao Yao, Hong Han
   Pages 247-258
  11. Jun Zhou, Fei Wu, Ying Sun, Songsong Wu, Min Yang, Xiao-Yuan Jing
   Pages 259-271
  12. Weiqi Li, Yao Lu, Xuebo Wang, Xiaozhen Chen, Zijian Wang
   Pages 272-282
  13. Jinyu Li, Bangbang Yang, Kai Huang, Guofeng Zhang, Hujun Bao
   Pages 283-295
  14. Jiaxing Chen, Qize Yang, Jingke Meng, Wei-Shi Zheng, Jian-Huang Lai
   Pages 296-307
  15. Rongrong Fan, Hui Shuai, Qingshan Liu
   Pages 320-331
  16. Xinqing Guo, Zhang Chen, Siyuan Li, Yang Yang, Jingyi Yu
   Pages 353-365
  17. Long Cheng, Ping Gong, Guanghui Qiu, Jing Wang, Ziyuan Liu
   Pages 366-377
  18. Likuan Qian, Yuanfeng Lian, Qian Wei, Shuangyuan Wu, Jianbin Zhang
   Pages 378-389
  19. Yunfeng Liu, Xibin Jia, Zhenghan Yang, Dawei Yang
   Pages 390-396
  20. Xuliang Chen, Yue Zhou
   Pages 397-408
  21. Mingyun Bian, Bo Peng, Wei Wang, Jing Dong
   Pages 409-417
  22. Yiman Chen, Wentao Du, Zhiyu Xiang, Nan Zou, Shuya Chen, Chengyu Qiao
   Pages 418-429
  23. Shaonan Wei, Jianming Wang, Yukuan Sun, Guanghao Jin, Jiayu Liang, Kunliang Liu
   Pages 430-441
  24. Qiang Yu, Wei Sui, Ying Wang, Shiming Xiang, Chunhong Pan
   Pages 442-453
  25. Yaxiong Chen, Xiaoqiang Lu, Yachuang Feng
   Pages 454-465
  26. Bing Zhu, Tianyu Li, Xinxiao Wu
   Pages 466-478
  27. Junpu Wang, Chunlei Li, Zhoufeng Liu, Yan Dong, Yun Huang
   Pages 479-490
  28. Juanjuan Li, Xiao-Yuan Jing, Fei Wu, Ying Sun, Yongguang Yang
   Pages 491-502
  29. Guangyao Li, Zhenbo Li, Chuyue Zhang, Yaodong Li, Jun Yue
   Pages 516-527
 4. Back Matter
  Pages 539-545

Other volumes

 1. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. Pattern Recognition and Computer Vision
  Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 11857, 11858, and 11859 constitutes the refereed proceedings of the Second Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2019, held in Xi’an, China, in November 2019.
The 165 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 412 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Object Detection, Tracking and Recognition, Part II: Image/Video Processing and Analysis, Part III: Data Analysis and Optimization.

Keywords

artificial intelligence classification clustering computer vision databases estimation image processing image reconstruction image segmentation imaging systems neural networks object recognition optoelectronic devices pattern recognition pose estimation reconstruction semantic information semantics stereo vision Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Zhouchen Lin
  • 1
 • Liang Wang
  • 2
 • Jian Yang
  • 3
 • Guangming Shi
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Xilin Chen
  • 7
 • Yanning Zhang
  • 8
 1. 1.School of EECSPeking UniversityBeijingChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina
 4. 4.Xidian UniversityXi’anChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Artificial IntelligenceXi’an Jiaotong UniversityXi’anChina
 7. 7.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Northwestern Polytechnical UniversityXi’anChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering