Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part I

 • Zhouchen Lin
 • Liang Wang
 • Jian Yang
 • Guangming Shi
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Xilin Chen
 • Yanning Zhang
Conference proceedings PRCV 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11857)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11857)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxx
 2. Object Detection, Tracking and Recognition

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shambel Ferede, Xuemei Xie, Xing Jin, Jiang Du, Guangming Shi
   Pages 3-13
  3. Qing Zhang, Hongping Yan, Lingfeng Wang
   Pages 26-37
  4. Shirong Liao, Pan Zhou, Lianglin Wang, Songzhi Su
   Pages 38-49
  5. Xianjie Mo, Jiajie Zhu, Xiaoxuan Zhao, Min Liu, Tingting Wei, Wei Luo
   Pages 50-62
  6. Zhengyao Bai, Dong Jiang
   Pages 63-73
  7. Zhuling Qiu, Yufei Zha, Peng Zhu, Fei Zhang
   Pages 74-85
  8. Xuemei Xie, Shu Zhang, Jinjian Wu, Xun Xu, Guangming Shi, Jianyu Chen
   Pages 98-109
  9. Yelin Chen, Xianjie Mo, Zijun Liang, Tingting Wei, Wei Luo
   Pages 110-122
  10. Ningning Sun, Yuanping Zhu, Xiaoming Hu
   Pages 135-146
  11. Xiaolong Zhou, Sixian Chan, Junwei Li, Shengyong Chen, Honghai Liu
   Pages 147-159
  12. Jisheng Yang, Zijun Huang, Maochun Huang, Xianxian Zeng, Dong Li, Yun Zhang
   Pages 160-171
  13. Huiling Hao, Mingtao Pei, Meng Zhao
   Pages 172-180
  14. Che Sun, Hao Song, Xinxiao Wu, Yunde Jia
   Pages 181-192
  15. Peng Zhang, Xinyu Zhu, Zhanzhan Cheng, Shuigeng Zhou, Yi Niu
   Pages 193-204
  16. Haichao Shi, Xiaoyu Zhang, Changsheng Li
   Pages 205-216
  17. Huanlong Zhang, Zeng Gao, Jie Zhang, Guanglu Yang
   Pages 217-227
  18. Zhenjun Shi, Xiaoqi Li, Bin Zhang
   Pages 228-238
  19. Futian Wang, Songjian Hua, Xiao Wang, Zhengzheng Tu, Cheng Zhang, Jin Tang
   Pages 239-250
  20. Hejin Yuan, Xiuxin Chen, Yu Wang, Ming Su
   Pages 251-260
  21. Zhichao Zhang, Shugong Xu, Tianhao Qiao, Shunqing Zhang, Shan Cao
   Pages 261-271
  22. Kang Ma, Jun Feng, Tuo Zhang, Rui Wang, Qirong Bu
   Pages 272-283
  23. Mingyang Liu, Qing Lei, Li Yu, Yun Gao, Xuejie Zhang
   Pages 284-294
  24. Linjiang Zhang, Peng Wang, Fan Dang, Shaojie Zhang
   Pages 295-307
  25. Jinshan Chen, Yujun Liu, Kaiming Ding, Shimin Li, Songxin Cai, Jinhe Su et al.
   Pages 308-321
 3. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 323-323
  2. Xiaofu Wu, Jiahui Fu, Suofei Zhang, Quan Zhou
   Pages 349-360
  3. Zihan Long, Jiamiao Xu, Fangzhao Wang, Chuanwu Yang, Xinge You
   Pages 361-372
  4. Xin Yang, Haiwei Lu, Hui Shuai, Xiao-Tong Yuan
   Pages 373-385
  5. Wei Wang, Haifeng Hu, Dihu Chen
   Pages 386-397
  6. Pengfei Duan, Xin Ning, Yuan Shi, Shaolin Zhang, Weijun Li
   Pages 398-408
  7. Yi Zheng, Yong Zhou, Jiaqi Zhao, Meng Jian, Rui Yao, Bing Liu et al.
   Pages 409-420
  8. Ke Sun, Zhouchen Lin, Hantao Guo, Zhanxing Zhu
   Pages 431-443
  9. Shiling Jiang, Ming Ma, Jianming Wang, Jiayu Liang, Kunliang Liu, Yukuan Sun et al.
   Pages 468-479
  10. Peipei Zhao, Qiguang Miao, Ruyi Liu, Jianfeng Song
   Pages 505-516
  11. Zhoufeng Liu, Jian Cui, Chunlei Li, Miaomiao Wei, Yan Yang
   Pages 528-539
  12. Shizhou Zhang, Rui Cao, Xing Wei, Peng Wang, Yanning Zhang
   Pages 540-551
  13. Qinhong Yan, Meihan Tang, Weifu Chen, Guocan Feng
   Pages 552-561

Other volumes

 1. Pattern Recognition and Computer Vision
  Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part I
 2. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part II
 3. Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi’an, China, November 8–11, 2019, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 11857, 11858, and 11859 constitutes the refereed proceedings of the Second Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2019, held in Xi’an, China, in November 2019.
The 165 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 412 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Object Detection, Tracking and Recognition, Part II: Image/Video Processing and Analysis, Part III: Data Analysis and Optimization.

Keywords

artificial intelligence classification clustering computer vision Human-Computer Interaction (HCI) image coding image processing image reconstruction image segmentation imaging systems k-means learning algorithms neural networks object detection object recognition semantics semi-supervised learning signal processing Support Vector Machines (SVM) user interfaces

Editors and affiliations

 • Zhouchen Lin
  • 1
 • Liang Wang
  • 2
 • Jian Yang
  • 3
 • Guangming Shi
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Xilin Chen
  • 7
 • Yanning Zhang
  • 8
 1. 1.School of EECSPeking UniversityBeijingChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Nanjing UniversityNanjingChina
 4. 4.Xidian UniversityXi'anChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Artificial IntelligenceXi'an Jiaotong UniversityXi'an, ShaanxiChina
 7. 7.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 8. 8.Northwestern Polytechnical UniversityXi'anChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering