Advertisement

Web Information Systems and Applications

16th International Conference, WISA 2019, Qingdao, China, September 20-22, 2019, Proceedings

 • Weiwei Ni
 • Xin Wang
 • Wei Song
 • Yukun Li
Conference proceedings WISA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11817)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11817)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Machine Learning and Data Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Ming Gao, Yunbing Zong, Rui Li, Chengzhi An, Qiang Duan, Qingshan Yin et al.
   Pages 3-14
  3. Daoqi Han, Junyao Zhang, Yuhang Zhou, Qing Liu, Nan Yang
   Pages 15-21
  4. Xin Zhang, ZhongQi Zhao, ChengHou Liu, Chen Zhang, Zhi Cheng
   Pages 28-39
  5. Shaoqiong Huang, Mengxing Huang, Yu Zhang, Menglong Li
   Pages 47-58
  6. Xiaoqi Xie, Huarong Xu, Lifen Weng
   Pages 59-71
  7. Heng Guan, Huimin Liu, Minghe Yu, Zhibin Zhao
   Pages 72-78
  8. Yaomin Chang, Yuzheng Li, Chuan Chen, Bin Cao, Zhenxing Li
   Pages 79-84
  9. Qing Gu, Yongquan Dong, Yang Hu, Yali Liu
   Pages 85-91
  10. Zihuan Xu, Tieke He, Hao Lian, Jiabing Wan, Hui Wang
   Pages 92-97
  11. Canyang Guo, Wenzhong Guo, Chi-Hua Chen, Xin Wang, Genggeng Liu
   Pages 98-109
 3. Cloud Computing and Big Data

  1. Front Matter
   Pages 111-111
  2. Yuhang Ji, Gui Li, Zhengyu Li, Ziyang Han, Keyan Cao
   Pages 113-118
  3. Xiao Ma, Ranran Wang, Yin Zhang
   Pages 126-137
  4. Yan Wang, Hui Zeng, Bingqing Yang, Zhu Zhu, Baoyan Song
   Pages 163-168
  5. Yixuan Feng, Chao Li, Yun Wang, Jian Wang, Guigang Zhang, Chunxiao Xing et al.
   Pages 169-175
  6. Cheng Li, Hua Shao, Tiancheng Zhang, Ge Yu
   Pages 189-198
 4. Information Retrieval

  1. Front Matter
   Pages 199-199
  2. Ying Fan, Yilin Shi, Kai Kang, Qingbin Xing
   Pages 201-212
  3. Xiaohuan Shan, Jingjiao Ma, Jianye Gao, Zixuan Xu, Baoyan Song
   Pages 226-238
  4. Heng Zhao, Jing Chen, Lei Xu
   Pages 239-250
  5. Yongqi Wu, Zhichao Zhou, Lan Yao, Minghe Yu, Yongming Yan
   Pages 251-256
  6. Han Li, Bin Yu, Ting Zhao
   Pages 270-281
 5. Natural Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 283-283
  2. Ye Liang, Lili Xu, Tianhao Huang
   Pages 298-308
  3. Chunyu Xia, Tieke He, Jiabing Wan, Hui Wang
   Pages 309-318
  4. Meng Xian-yan, Cui Rong-yi, Zhao Ya-hui, Zhang Zhenguo
   Pages 319-323
 6. Data Privacy and Security

  1. Front Matter
   Pages 325-325
  2. Yunfeng Zou, Shiyuan Song, Chao Xu, Haiqi Luo
   Pages 327-339
  3. Xueyan Liu, Tingting Lu, Xiaomei He, Xiaotao Yang
   Pages 340-346
  4. Huaijie Zhu, Xiaochun Yang, Bin Wang, Leixia Wang, Wang-Chien Lee
   Pages 347-360
  5. Yu Wu, Nanzhou Lin, Wei Song, Yuan Shen, Xiandi Yang, Juntao Zhang et al.
   Pages 361-367
  6. Xiangyu Liu, Jinmei Chen, Xiufeng Xia, Chuanyu Zong, Rui Zhu, Jiajia Li
   Pages 368-381
  7. Ning Wu, Jiaqiang Liu, Yunfeng Zou, Chao Xu, Weiwei Ni
   Pages 382-394
 7. Knowledge Graphs and Social Networks

  1. Front Matter
   Pages 395-395
  2. Yue Kou, Xiang Li, Shuo Feng, Derong Shen, Tiezheng Nie
   Pages 397-403
  3. Ran Zhang, Pengkai Liu, Xiefan Guo, Sizhuo Li, Xin Wang
   Pages 418-429
  4. Hongyan Yun, Ying He, Li Lin, Zhenkuan Pan, Xiuhua Zhang
   Pages 430-442
  5. Wang Jingbin, Lin Jing
   Pages 443-448

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 16th International Conference on Web Information Systems and Applications, WISA 2019, held in Qingdao, China, in September 2019.  The 39 revised full papers and 33 short papers presented were carefully reviewed and selected from 154 submissions. The papers are grouped in topical sections on machine learning and data mining, cloud computing and big data, information retrieval, natural language processing, data privacy and security, knowledge graphs and social networks, blockchain, query processing, and recommendations.

Keywords

artificial intelligence data mining data privacy data security information retrieval information services internet privacy semantics signal processing social networking social networks software engineering World Wide Web

Editors and affiliations

 1. 1.Southeast UniversityNanjingChina
 2. 2.Tianjin UniversityTianjinChina
 3. 3.Wuhan UniversityWuhanChina
 4. 4.Tianjin University of TechnologyTianjinChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering