Advertisement

Web and Big Data

Third International Joint Conference, APWeb-WAIM 2019, Chengdu, China, August 1–3, 2019, Proceedings, Part II

 • Jie Shao
 • Man Lung Yiu
 • Masashi Toyoda
 • Dongxiang Zhang
 • Wei Wang
 • Bin Cui
Conference proceedings APWeb-WAIM 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11642)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11642)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yunpei Zheng, Lin Li, Jianwei Zhang, Qing Xie, Luo Zhong
   Pages 3-11
  3. Zheng Wang, Cai Na, Zeyu Ma, Si Chen, Lingyun Song, Yang Yang
   Pages 12-26
  4. Huanran Xue, Jiawei Jiang, Yingxia Shao, Bin Cui
   Pages 27-41
  5. Xiyao Fu, Yi Bin, Zheng Wang, Qin Wei, Si Chen
   Pages 42-56
  6. Jiangfeng Zeng, Ming Yang, Ke Zhou, Xiao Ma, Yangtao Wang, Xiaodong Xu et al.
   Pages 73-87
  7. Yeliang Xiu, Suyun Zhao, Hong Chen, Cuiping Li
   Pages 103-110
  8. Longlong Xu, Xiansheng Chen, Yue Xu, Wei Chen, Tengjiao Wang
   Pages 111-118
 3. Recommender Systems

  1. Front Matter
   Pages 119-119
  2. Jianzong Chen, Hanlu Li, Qing Xie, Lin Li, Yongjian Liu
   Pages 121-136
  3. Yi Wu, Ning Yang, Huanrui Luo
   Pages 137-151
  4. Lang Mei, Jun He, Hongyan Liu, Xiaoyong Du
   Pages 163-172
 4. Storage, Indexing and Physical Database Design

  1. Front Matter
   Pages 173-173
  2. Jizhou Luo, Wei Zhang, Shengfei Shi, Hong Gao, Jianzhong Li, Tao Zhang et al.
   Pages 175-190
  3. Xiaolei Zhang, Chunxi Zhang, Yuming Li, Rong Zhang, Aoying Zhou
   Pages 191-206
  4. Pengjie Ding, Yijian Cheng, Wei Lu, Hao Huang, Xiaoyong Du
   Pages 207-215
 5. Spatial, Temporal and Multimedia Databases

  1. Front Matter
   Pages 217-217
  2. Hengpeng Xu, Peizhi Wu, Jinmao Wei, Zhenglu Yang, Jun Wang
   Pages 219-235
  3. Jie Zhou, Jiangbo Ai, Zheng Wang, Si Chen, Qin Wei
   Pages 236-250
  4. Tangpeng Dan, Changyin Luo, Yanhong Li, Bolong Zheng, Guohui Li
   Pages 251-259
  5. Yudi Guo, Junjie Yao, Jiaxiang Huang, Yijun Chen
   Pages 260-267
  6. Baiyou Qiao, Bing Hu, Xiyu Qiao, Laigang Yao, Junhai Zhu, Gang Wu
   Pages 268-275
  7. Xi Duan, Liping Wang, Shiyu Yang
   Pages 276-291
 6. Text Analysis and Mining

  1. Front Matter
   Pages 293-293
  2. Zhibin Zhao, Lan Yao, Siyuan Wang, Ge Yu
   Pages 295-309
  3. Yinxu Pan, Binheng Song, Ningqi Luo, Xiaojun Chen, Hengbin Cui
   Pages 310-321
  4. Wang Zhang, Chanjuan Chen, Lei Jiang, Xu Bai
   Pages 322-336
  5. Zhenhui Xu, Qiang Li, Wei Chen, Yingbao Cui, Zhen Qiu, Tengjiao Wang
   Pages 337-348
  6. Yijun Duan, Adam Jatowt, Katsumi Tanaka
   Pages 349-364
  7. Xue Zhao, Ying Zhang, Wenya Guo, Xiaojie Yuan
   Pages 365-379
  8. Wei Sun, Xiangying Ran, Xiangyang Luo, Yunlai Xu, Chongjun Wang
   Pages 380-393
 7. Demos

  1. Front Matter
   Pages 395-395
  2. Qi Ge, Peng Peng, Zhiwei Xu, Lei Zou, Zheng Qin
   Pages 397-401
  3. Guiling Wang, Tongtong Cui, Xiaojiang Zuo, Yao Xu, Yanbo Han
   Pages 402-406
  4. Liangjian Chen, Siyu Chen, Shengnan Guo, Yue Yang, Jianqiu Xu
   Pages 407-411
  5. Weijian Ni, Yujian Sun, Tong Liu, Qingtian Zeng, Nengfu Xie
   Pages 412-416
  6. Taoyi Huang, Yuming Lin, Haibo Tang, You Li, Huibing Zhang
   Pages 417-421
  7. Guowei Shen, Lu Liu, Qin Wei, Jicheng Lei, Chun Guo
   Pages 422-427
 8. Wei Sun, Xiangying Ran, Xiangyang Luo, Yunlai Xu, Chongjun Wang
  Pages C1-C1
 9. Back Matter
  Pages 429-431

Other volumes

 1. Third International Joint Conference, APWeb-WAIM 2019, Chengdu, China, August 1–3, 2019, Proceedings, Part I
 2. Web and Big Data
  Third International Joint Conference, APWeb-WAIM 2019, Chengdu, China, August 1–3, 2019, Proceedings, Part II
 3. APWeb-WAIM 2019 International Workshops, KGMA and DSEA, Chengdu, China, August 1–3, 2019, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

This two-volume set, LNCS 11641 and 11642, constitutes  the thoroughly refereed proceedings of the Third International Joint Conference, APWeb-WAIM 2019, held in Chengdu, China, in August 2019.  

The 42 full papers presented together with 17 short papers, and 6 demonstration papers were carefully reviewed and selected from 180 submissions.
The papers are organized around the following topics: Big Data Analytics; Data and Information Quality; Data Mining and Application; Graph Data and Social Networks; Information Extraction and Retrieval; Knowledge Graph; Machine Learning; Recommender Systems; Storage, Indexing and Physical Database Design; Spatial, Temporal and Multimedia Databases; Text Analysis and Mining; and Demo.

Keywords

artificial intelligence classification computational linguistics databases graph theory image processing information services neural networks ontologies pattern recognition probability problem solving query processing recommender systems search engines semantics signal processing social networking text processing World Wide Web

Editors and affiliations

 • Jie Shao
  • 1
 • Man Lung Yiu
  • 2
 • Masashi Toyoda
  • 3
 • Dongxiang Zhang
  • 4
 • Wei Wang
  • 5
 • Bin Cui
  • 6
 1. 1.University of Electronic Science and Technology of ChinaChengduChina
 2. 2.Hong Kong Polytechnic UniversityHong KongChina
 3. 3.The University of TokyoTokyoJapan
 4. 4.Zhejiang UniversityHangzhouChina
 5. 5.National University of SingaporeSingaporeSingapore
 6. 6.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics