Advertisement

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

14th International Conference, WASA 2019, Honolulu, HI, USA, June 24–26, 2019, Proceedings

 • Edoardo S. Biagioni
 • Yao Zheng
 • Siyao Cheng
Conference proceedings WASA 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11604)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 11604)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Full Papers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Qianwen An, Tao Jing, Yingkun Wen, Zhuojun Duan, Yan Huo
   Pages 3-15
  3. Ran Bi, Jiankang Ren, Hao Wang, Qian Liu, Shan Huang
   Pages 16-28
  4. Cheng Chang, Huaxin Li, Yichi Zhang, Suguo Du, Hui Cao, Haojin Zhu
   Pages 43-54
  5. Lin Chen, Xiaoshuang Xing, Gaofei Sun, Jin Qian, Xin Guan
   Pages 55-66
  6. Na Dang, Xiaowu Liu, Jiguo Yu, Xiaowei Zhang
   Pages 67-83
  7. Son Dinh, Hang Liu, Feng Ouyang
   Pages 98-110
  8. Zhaoquan Gu, Yuexuan Wang, Yijie Wu, Yongcai Wang, Yueming Wang
   Pages 111-123
  9. Yan Huang, Zhipeng Cai, Anu G. Bourgeois
   Pages 124-136
  10. Qiwei Jia, Lu Zhou, Huaxin Li, Ruoxu Yang, Suguo Du, Haojin Zhu
   Pages 137-148
  11. Min Li, Yao Chen, Yanfang Zhang, Jian Yang, Hong Du
   Pages 175-187
  12. Ye Li, Guangqiang Yin, Shaoqi Hou, Jianhai Cui, Zicheng Huang
   Pages 188-200
  13. Qixiao Lin, Jian Mao, Futian Shi, Shishi Zhu, Zhenkai Liang
   Pages 201-212
  14. Liuyan Liu, Haoqiang Huang, Haisheng Tan, Wanli Cao, Panlong Yang, Xiang-Yang Li
   Pages 213-224
  15. Bin Ma, Yubin Zhao, Xiaofan Li, Yuefeng Ji, Cheng-Zhong Xu
   Pages 225-234
  16. Yuwen Pu, Ying Wang, Feihong Yang, Jin Luo, Chunqiang Hu, Haibo Hu
   Pages 247-259
  17. Letu Qingge, Peng Zou, Lihui Dai, Qing Yang, Binhai Zhu
   Pages 260-271
  18. Xuebin Ren, Shuyang Wang, Xianghua Yao, Chia-Mu Yu, Wei Yu, Xinyu Yang
   Pages 272-284
  19. Mohammed Sarkhi, Abdulsahib Albehadili, Osama Hussein, Ahmad Y. Javaid, Vijay Devabhaktuni
   Pages 285-296
  20. Dian Shi, Xuanheng Li, Ming Li, Jie Wang, Pan Li, Miao Pan
   Pages 297-309
  21. Korn Sooksatra, Ruinian Li, Yingshu Li, Xin Guan, Wei Li
   Pages 310-321
  22. Yawei Wang, Donghui Chen, Cheng Zhang, Xi Chen, Baogui Huang, Xiuzhen Cheng
   Pages 335-345
  23. Yucheng Wang, Xu Wang, Hongsong Zhu, Hai Zhao, Hong Li, Limin Sun
   Pages 346-357
  24. Qianwen Wei, Shujun Li, Wei Li, Hong Li, Mingsheng Wang
   Pages 358-369
  25. Ke Xiao, Chaofei Li, Yunhua He, Chao Wang, Wei Cheng
   Pages 370-381
  26. Shuaijing Xu, Guangzhi Zhang, Rongfang Bie, Anton Kos
   Pages 407-418
  27. Xiaohua Xu, Yuanfang Chen, Shuibing He, Patrick Otoo Bobbie
   Pages 419-431
  28. Xiaohua Xu, Yi Zhao, Dongfang Zhao, Lei Yang, Spiridon Bakiras
   Pages 432-444
  29. Biao Yu, Yingwen Chen, Shaojing Fu, Wanrong Yu, Xiaoli Guo
   Pages 445-457
  30. Cheng Zhang, Honglu Jiang, Yawei Wang, Qin Hu, Jiguo Yu, Xiuzhen Cheng
   Pages 458-469
  31. Weiping Zhu, Hang Gao, Zongjian He, Jiangbo Qin, Bo Han
   Pages 507-519
  32. Zhenyu Zhu, Liusheng Huang, Hongli Xu
   Pages 520-532
  33. Peng Zou, Letu Qingge, Qing Yang, Binhai Zhu
   Pages 533-544
 3. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 545-545
  2. Ran Bi, Jiankang Ren, Hao Wang, Qian Liu, Xiuyuan Yang
   Pages 547-555
  3. Shasha Chen, Shengling Wang, Jianghui Huang
   Pages 556-563
  4. Yuqi Fan, Liming Wang, Lei Shi, Dingzhu Du
   Pages 564-572
  5. Weiqing Huang, Yan Li, Dong Wei, Qiaoyu Zhang
   Pages 573-586

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 14th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications, WASA 2019, held in Honolulu, HI, USA, in June 2019. 
The 43 full and 11 short papers presented were carefully reviewed and selected from 143 submissions. 
The papers deal with new ideas and recent advances in computer systems, wireless networks, distributed applications, and advanced algorithms that are pushing forward the new technologies for better information sharing, computer communication, and universal connected devices in various environments, especially in wireless networks. 

Keywords

artificial intelligence computer networks data communication systems data privacy data security internet mobile computing neural networks privacy Quality of Service (QoS) radio sensor networks sensor nodes sensors signal processing telecommunication networks wireless wireless networks wireless sensor networks wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Edoardo S. Biagioni
  • 1
 • Yao Zheng
  • 2
 • Siyao Cheng
  • 3
 1. 1.University of Hawaii at ManoaHonoluluUSA
 2. 2.University of Hawaii at ManoaHonoluluUSA
 3. 3.Harbin Institute of TechnologyHarbinChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering