Advertisement

Advances in Knowledge Discovery and Data Mining

23rd Pacific-Asia Conference, PAKDD 2019, Macau, China, April 14-17, 2019, Proceedings, Part II

 • Qiang Yang
 • Zhi-Hua Zhou
 • Zhiguo Gong
 • Min-Ling Zhang
 • Sheng-Jun Huang
Conference proceedings PAKDD 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11440)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11440)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxix
 2. Deep Learning Models and Applications

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Qing Yin, Guan Luo, Xiaodong Zhu, Qinghua Hu, Ou Wu
   Pages 3-15
  3. Wayne Xin Zhao, Hongjian Dou, Yuanpei Zhao, Daxiang Dong, Ji-Rong Wen
   Pages 16-28
  4. Lei Bai, Lina Yao, Salil S. Kanhere, Zheng Yang, Jing Chu, Xianzhi Wang
   Pages 29-42
  5. Manqing Dong, Lina Yao, Xianzhi Wang, Boualem Benatallah, Chaoran Huang
   Pages 56-69
  6. Yinghua Zhang, Yu Zhang, Qiang Yang
   Pages 82-95
  7. Yifeng Zhao, Jie Tang, Zhengxiao Du
   Pages 96-107
  8. Garima Gupta, Vishal Sunder, Ranjitha Prasad, Gautam Shroff
   Pages 108-122
  9. Chih-Hsin Chou, Yu Huang, Chian-Yun Huang, Vincent S. Tseng
   Pages 123-135
  10. Fan Liu, Xingshe Zhou, Jinli Cao, Zhu Wang, Hua Wang, Yanchun Zhang
   Pages 136-149
  11. David Kao, Kuan-Ting Lai, Ming-Syan Chen
   Pages 150-162
  12. Sein Minn, Michel C. Desmarais, Feida Zhu, Jing Xiao, Jianzong Wang
   Pages 163-174
  13. Nan Xu, Guanjie Zheng, Kai Xu, Yanmin Zhu, Zhenhui Li
   Pages 175-187
 3. Sequential Pattern Mining

  1. Front Matter
   Pages 189-189
  2. R. Uday Kiran, T. Yashwanth Reddy, Philippe Fournier-Viger, Masashi Toyoda, P. Krishna Reddy, Masaru Kitsuregawa
   Pages 191-203
  3. Chaochao Chen, Ziqi Liu, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi, Yujing Jiao et al.
   Pages 204-216
  4. Chun-Hao Liu, Da-Cheng Juan, Xuan-An Tseng, Wei Wei, Yu-Ting Chen, Jia-Yu Pan et al.
   Pages 217-228
  5. Yongzhe Chang, Zhidong Li, Bang Zhang, Ling Luo, Arcot Sowmya, Yang Wang et al.
   Pages 229-241
  6. Chun-Han Lin, Cheng-Wei Wu, JianTao Huang, Vincent S. Tseng
   Pages 253-265
 4. Weakly Supervised Learning

  1. Front Matter
   Pages 267-267
  2. Lijuan Sun, Songhe Feng, Gengyu Lyu, Congyan Lang
   Pages 269-280
  3. Wenzhou Zhang, Weiwei Li, Xiuyi Jia
   Pages 293-304
  4. Xianchao Zhang, Jinlong Nie, Linlin Zong, Hong Yu, Wenxin Liang
   Pages 305-317
  5. Heng-Yi Li, Shu-Ting Shi, Ferdian Thung, Xuan Huo, Bowen Xu, Ming Li et al.
   Pages 318-330
  6. Ningzhao Sun, Jincheng Shan, Chenping Hou
   Pages 331-342
  7. Congqing He, Li Peng, Yuquan Le, Jiawei He
   Pages 343-354
 5. Recommender System

  1. Front Matter
   Pages 355-355
  2. Huifeng Guo, Ruiming Tang, Yunming Ye, Feng Liu, Yuzhou Zhang
   Pages 381-393
  3. Chenyu Zhang, Hao Wang, Shangdong Yang, Yang Gao
   Pages 394-406
  4. Zhicheng He, Jie Liu, Guanghui Xu, Yalou Huang
   Pages 407-419
  5. Zongwei Wang, Min Gao, Xinyi Wang, Junliang Yu, Junhao Wen, Qingyu Xiong
   Pages 420-431
  6. Jianbin Lin, Daixin Wang, Lu Guan, Yin Zhao, Binqiang Zhao, Jun Zhou et al.
   Pages 432-445
 6. Social Network and Graph Mining

  1. Front Matter
   Pages 447-447
  2. Faming Li, Zhaonian Zou, Jianzhong Li, Yingshu Li
   Pages 449-461
  3. Chi Zhang, Osmar R. Zaïane
   Pages 462-474
  4. Pei Zhang, Ke-Jia Chen, Tong Wu
   Pages 475-487
  5. Gaëtan Caillaut, Guillaume Cleuziou, Nicolas Dugué
   Pages 488-500
  6. Jiabao Zhang, Shenghua Liu, Wenjian Yu, Wenjie Feng, Xueqi Cheng
   Pages 501-513
  7. Yang Xiao, Hong Huang, Feng Zhao, Hai Jin
   Pages 514-525
  8. Charini Nanayakkara, Peter Christen, Thilina Ranbaduge
   Pages 526-538
 7. Data Pre-processing and Feature Selection

  1. Front Matter
   Pages 539-539
  2. Xiaojie Liu, Guangxuan Song, Xiaoling Wang
   Pages 553-564

Other volumes

 1. 23rd Pacific-Asia Conference, PAKDD 2019, Macau, China, April 14-17, 2019, Proceedings, Part I
 2. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining
  23rd Pacific-Asia Conference, PAKDD 2019, Macau, China, April 14-17, 2019, Proceedings, Part II
 3. 23rd Pacific-Asia Conference, PAKDD 2019, Macau, China, April 14-17, 2019, Proceedings, Part III
 4. PAKDD 2019 Workshops, BDM, DLKT, LDRC, PAISI, WeL, Macau, China, April 14–17, 2019, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNAI 11439, 11440, and 11441 constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 23rd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, PAKDD 2019, held in Macau, China, in April 2019.

The 137 full papers presented were carefully reviewed and selected from 542 submissions. The papers present new ideas, original research results, and practical development experiences from all KDD related areas, including data mining, data warehousing, machine learning, artificial intelligence, databases, statistics, knowledge engineering, visualization, decision-making systems, and the emerging applications. They are organized in the following topical sections: classification and supervised learning; text and opinion mining; spatio-temporal and stream data mining; factor and tensor analysis; healthcare, bioinformatics and related topics; clustering and anomaly detection; deep learning models and applications; sequential pattern mining; weakly supervised learning; recommender system; social network and graph mining; data pre-processing and feature
selection; representation learning and embedding; mining unstructured and semi-structured data; behavioral data mining; visual data mining; and knowledge graph and interpretable data mining.

Keywords

anomaly detection artificial intelligence clustering algorithms computational linguistics computer crime data cleaning data mining data security image processing image reconstruction learning algorithms machine learning neural networks recommender systems semantics signal processing social networking supervised learning Support Vector Machines (SVM) World Wide Web

Editors and affiliations

 • Qiang Yang
  • 1
 • Zhi-Hua Zhou
  • 2
 • Zhiguo Gong
  • 3
 • Min-Ling Zhang
  • 4
 • Sheng-Jun Huang
  • 5
 1. 1.Hong Kong University of Science and TechnologyHong KongChina
 2. 2.Nanjing UniversityNanjingChina
 3. 3.University of MacauTaipa, MacauChina
 4. 4.Southeast UniversityNanjingChina
 5. 5.Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsNanjingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering