Advertisement

Information Security and Cryptology

14th International Conference, Inscrypt 2018, Fuzhou, China, December 14-17, 2018, Revised Selected Papers

 • Fuchun Guo
 • Xinyi Huang
 • Moti Yung
Conference proceedings Inscrypt 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11449)

Also part of the Security and Cryptology book sub series (LNSC, volume 11449)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Invited Paper

  1. Front Matter
   Pages 1-1
 3. Blockchain and Crypto Currency

  1. Front Matter
   Pages 27-27
  2. Runchao Han, Jiangshan Yu, Joseph Liu, Peng Zhang
   Pages 29-48
  3. Cencen Wan, Shuyang Tang, Yuncong Zhang, Chen Pan, Zhiqiang Liu, Yu Long et al.
   Pages 49-69
  4. Haibo Tian, Xiaofeng Chen, Yong Ding, Xiaoyan Zhu, Fangguo Zhang
   Pages 70-85
  5. Dimaz Ankaa Wijaya, Joseph Liu, Ron Steinfeld, Dongxi Liu, Tsz Hon Yuen
   Pages 86-100
  6. Hiroaki Anada, Tomohiro Matsushima, Chunhua Su, Weizhi Meng, Junpei Kawamoto, Samiran Bag et al.
   Pages 101-114
 4. Lattice-Based Cryptology

  1. Front Matter
   Pages 115-115
  2. Shuai Zhou, Haiyang Xue, Daode Zhang, Kunpeng Wang, Xianhui Lu, Bao Li et al.
   Pages 117-137
  3. Zengpeng Li, Ding Wang
   Pages 138-159
 5. Symmetric Cryptology

  1. Front Matter
   Pages 161-161
  2. Shi Wang, Zejun Xiang, Xiangyong Zeng, Shasha Zhang
   Pages 163-182
  3. Ruyan Wang, Xiaohan Meng, Yang Li, Jian Wang
   Pages 183-199
 6. Applied Cryptography

  1. Front Matter
   Pages 221-221
  2. Dengzhi Liu, Jian Shen, Yuling Chen, Chen Wang, Tianqi Zhou, Anxi Wang
   Pages 223-239
  3. Mingwu Zhang, Yan Jiang, Hua Shen, Bingbing Li, Willy Susilo
   Pages 240-259
  4. Zhimei Sui, Shangqi Lai, Cong Zuo, Xingliang Yuan, Joseph K. Liu, Haifeng Qian
   Pages 260-273
  5. Jiale Guo, Wenzhuo Yang, Kwok-Yan Lam, Xun Yi
   Pages 274-288
  6. Randolph Loh, Cong Zuo, Joseph K. Liu, Shi-Feng Sun
   Pages 289-307
  7. Haixia Chen, Shangpeng Wang, Hongyan Zhang, Wei Wu
   Pages 308-325
 7. Information Security

  1. Front Matter
   Pages 327-327
  2. Yafei Ji, Luning Xia, Jingqiang Lin, Qiongxiao Wang, Lingguang Lei, Li Song
   Pages 329-348
  3. Mark H. Meng, Guangdong Bai, Joseph K. Liu, Xiapu Luo, Yu Wang
   Pages 349-369
  4. Xudong Zhu, Hui Li, Yang Yu
   Pages 370-383
  5. Ruoyu Deng, Na Ruan, Ruidong Jin, Yu Lu, Weijia Jia, Chunhua Su et al.
   Pages 384-403
  6. Mingjie Xu, Shengnan Li, Lili Xu, Feng Li, Wei Huo, Jing Ma et al.
   Pages 404-423
 8. Asymmetric Encryption

  1. Front Matter
   Pages 425-425
  2. Yuzhao Cui, Qiong Huang, Jianye Huang, Hongbo Li, Guomin Yang
   Pages 448-467
  3. Jingwei Wang, Xinchun Yin, Jianting Ning, Geong Sen Poh
   Pages 490-509
  4. Dali Zhu, Renjun Zhang, Shuang Hu, Gongliang Chen
   Pages 510-530
 9. Foundations

  1. Front Matter
   Pages 531-531
  2. Eloi de Chérisey, Sylvain Guilley, Olivier Rioul
   Pages 533-553
  3. Guiwen Luo, Xiao Chen
   Pages 554-567
 10. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 619-619
  2. Yuan Wang, Liming Wang, Zhen Xu, Wei An
   Pages 637-646
  3. Yangguang Tian, Yingjiu Li, Binanda Sengupta, Robert Huijie Deng, Albert Ching, Weiwei Liu
   Pages 647-657
  4. Masatsugu Oya, Kazumasa Omote
   Pages 658-671
 11. Back Matter
  Pages 673-674

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the post-conference proceedings of the 14th International Conference on Information Security and Cryptology, Inscrypt 2018, held in Fuzhou, China, in December 2018.

The 31 full papers presented together with 5 short papers and 1 invited paper were carefully reviewed and selected from 93 submissions. The papers cover topics in the field of blockchain and crypto currency; lattice-based cryptology; symmetric cryptology; applied cryptography; information security; assymetric encryption; and foundations.

Keywords

cryptography formal methods and theory of security security services intrusion/anomaly detection and malware mitigation systems security network security database and storage security software and application security human and societal aspects of security and privacy security in hardware

Editors and affiliations

 • Fuchun Guo
  • 1
 • Xinyi Huang
  • 2
 • Moti Yung
  • 3
 1. 1.University of WollongongWollongongAustralia
 2. 2.Fujian Normal UniversityFujianChina
 3. 3.Columbia UniversityNew YorkUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering