Advertisement

© 2019

Computer and Computing Technologies in Agriculture XI

11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part II

 • Daoliang Li
 • Chunjiang Zhao
Conference proceedings CCTA 2017

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 546)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXI
 2. Meng Wang, Tao Liu, Shouzhen Ling, Xueyan Sui, Huimin Yao, Xuehui Hou
  Pages 13-20
 3. Yinglun Li, Guifen Chen, Dongxue Wang
  Pages 21-30
 4. Xiaochun Zhong, Junchan Wang, Liu Tao, Chengming Sun, Zhemin Li, Shengping Liu
  Pages 31-44
 5. Yuanyuan Fu, Chunjiang Zhao, Guijun Yang, Haikuan Feng
  Pages 45-55
 6. Zetao Yu, Weiliang Wen, Xinyu Guo, Xianju Lu
  Pages 67-74
 7. Ze Lin Hu, Yi Gao, Miao Li, Hua Long Li, Xuan Jiang Yang, Zhi Run Ma
  Pages 75-85
 8. Yan Wang, Bei Cui, Yanhua Zhou, Xiudong Sun
  Pages 94-99
 9. Yu Hu, Wei Ma, Ruimei Wang, Huan Song, Weisong Mu, Dong Tian et al.
  Pages 109-118
 10. Xiangying Xu, Xinkai Zhu, Wenshan Guo, Chunyan Li, Jinfeng Ding
  Pages 127-138
 11. Qinglin Niu, Haikuan Feng, Changchun Li, Guijun Yang, Yuanyuan Fu, Zhenhai Li et al.
  Pages 139-153
 12. Wang Jianwen, Li Zhenhai, Xu Xingang, Zhu Hongchun, Feng Haikuan, Liu Chang et al.
  Pages 154-161
 13. Sheng Wu, Boxiang Xiao, Weiliang Wen, Xinyu Guo, Long Liu
  Pages 162-172
 14. Chunlan Zhang, Fuquan Tang, Heli Li, Guijun Yang, Haikuan Feng, Chang Liu
  Pages 173-184
 15. Lei Shi, Qiguo Duan, Mingyang Xiong, Juanjuan Zhang, Lihong Song, Xinming Ma
  Pages 185-193

Other volumes

 1. 11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part I
 2. Computer and Computing Technologies in Agriculture XI
  11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volumes IFIP AICT 545 and 546 constitute the refereed post-conference proceedings of the 11th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2017, held in Jilin, China, in August 2017.

The 100 revised papers included in the two volumes were carefully reviewed and selected from 282 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture. The papers focus on four topics: Internet of Things and big data in agriculture, precision agriculture and agricultural robots, agricultural information services, and animal and plant phenotyping for agriculture.

Keywords

artificial intelligence crops cross-validation hyperspectral image processing image reconstruction image segmentation internet Internet of Things (IoT) least squares approximations remote sensing sensor networks Support Vector Machines (SVM) ubiquitous computing user interfaces

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Chunjiang Zhao
  • 2
 1. 1.China Agricultural University (CAU)BeijingChina
 2. 2.National Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture (NRCIEA)BeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics