Advertisement

© 2019

Computer and Computing Technologies in Agriculture X

10th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2016, Dongying, China, October 19–21, 2016, Proceedings

 • Daoliang Li
Conference proceedings CCTA 2016

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 509)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Quan Wu, Xiaochen Li, Danqiong Wang, Weijie Jiao, Xue Han
  Pages 1-9
 3. Gang Xu, Ruirui Zhang, Liping Chen, Qing Tang, Min Xu, Wanmin Zhang
  Pages 10-19
 4. Shangjie Ma, Zhiyuan Pei, Yajuan He
  Pages 40-51
 5. Zhiyue Shang, Xin Zhang, Cheng Zeng, Yuanfang Yao, Yunlong Bu, Yu Cai
  Pages 64-79
 6. Yang Liu, Xiaoyu Liu, Jing Cao, Chunlin Shi, Shouli Xuan
  Pages 80-92
 7. Shanmei Liu, Hui Peng, Ruifang Zhai, Jun Luo
  Pages 101-110
 8. Jianglong Liu, Shujuan Zhang, Haixia Sun, Zhiming Wu
  Pages 111-122
 9. Fengyun Wang, Wenjie Feng, Jiye Zheng, Huaijun Ruan
  Pages 123-133
 10. Caiyun Lu, Zhijun Meng, Xiu Wang, Guangwei Wu, Liwei Li, Weiqiang Fu et al.
  Pages 134-142
 11. Nana Han, Gangyan Lou, Yangren Wang, Qingyun Zhou, Jianhua Jin, Songmin Li et al.
  Pages 143-151
 12. Junlin Sun, Xin Zhang, Cheng Zeng, Wengang Zheng, Lipeng Guo, Yali Du
  Pages 160-172
 13. Hongzheng Shen, Yangren Wang
  Pages 173-188
 14. Peng-fei Zhao, Tian-en Chen, Wei Wang, Fang-yi Chen
  Pages 189-196
 15. Min Zhang, Yuhua Wu, Ting Yang, Shijun Li
  Pages 197-203

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed post-conference proceedings of the 10th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2016, held in Dongying, China, in October 2016. 

The 55 revised papers presented were carefully reviewed and selected from 128 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including intelligent sensing, cloud computing, key technologies of the Internet of Things, precision agriculture, animal husbandry information technology, including Internet + modern animal husbandry, livestock big data platform and cloud computing applications, intelligent breeding equipment, precision production models, water product networking and big data , including fishery IoT, intelligent aquaculture facilities, and big data applications.

Keywords

artificial intelligence clustering clustering algorithms computers in agriculture crop yield data mining image processing image reconstruction image segmentation internet principal component analysis regression analysis regression model remote sensing sensors software engineering Support Vector Machines (SVM) wireless sensor networks

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 1. 1.China Agricultural UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics