Advertisement

Smart Computing and Communication

Third International Conference, SmartCom 2018, Tokyo, Japan, December 10–12, 2018, Proceedings

 • Meikang Qiu
Conference proceedings SmartCom 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11344)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11344)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XII
 2. Baohua Zhao, Ningyu An, Xiao Liang, Chunhui Ren, Zhihao Wang
  Pages 1-7
 3. Chakkrit Snae Namahoot, Sopon Pinijkitcharoenkul, Michael Brückner
  Pages 18-28
 4. Xiangyu Niu, Yue Tong, Jinyuan Sun
  Pages 29-38
 5. Yoji Yamato, Hirofumi Noguchi, Misao Kataoka, Takuma Isoda, Tatsuya Demizu
  Pages 39-54
 6. Mengting Bai, Yangxin Lin, Meng Ma, Ping Wang
  Pages 67-77
 7. Jiajun Gao, Yongxin Zhu, Meikang Qiu, Kuen Hung Tsoi, Xinyu Niu, Wayne Luk et al.
  Pages 87-96
 8. Jingxiu Ni, Xu Qian, Guoying Zhang, Aihua Liang, Huimin Ju
  Pages 97-103
 9. Jingbin Zhang, Meng Ma, Ping Wang
  Pages 104-113
 10. Federica Panarotto, Agostino Cortesi, Pietro Ferrara, Amit Kr Mandal, Fausto Spoto
  Pages 114-123
 11. Hao Jiang, Bingqing Liu, Yuanyuan Zeng, Qian Li, Qimei Chen
  Pages 124-133
 12. Jingxiu Ni, Dongxing Wang, Guoying Zhang, Yanchao Sun, Xinkai Xu
  Pages 134-142
 13. Yongkai Fan, Guanqun Zhao, Xiaodong Lin, Xiaofeng Sun, Dandan Zhu, Jing Lei
  Pages 143-152
 14. Hao Jiang, Duo Peng, Kexin Yang, Yuanyuan Zeng, Qimei Chen
  Pages 153-162
 15. Cheng Zhang, Takumi Ohashi, Miki Saijo, Jorge Solis, Yukio Takeda, Ann-Louise Lindborg et al.
  Pages 163-171
 16. Hao Jiang, Hehe Huang, Ying Jiang, Yuan Wang, Yuanyuan Zeng, Chen Zhou
  Pages 172-181
 17. Zijian Zhang, Meng Li, Liehuang Zhu, Xinyi Li
  Pages 196-205
 18. Yu He, Ronghua Li, Rui Mao
  Pages 206-216
 19. Guangkai Li, Songmao Zhang, Jie Liang, Zhanqiang Cao, Chuanbin Guo
  Pages 236-250
 20. Ping He, Meng Ma, Ping Wang
  Pages 251-260
 21. Weilan Lin, Fanhua Xu, Meng Ma, Ping Wang
  Pages 261-270
 22. Haikuo Zhang, Zhonghua Lu, Ke Xu, Yuchen Pang, Fang Liu, Liandong Chen et al.
  Pages 271-280
 23. Dianling Huang, Xiaoguang Wang, Boyao Zhang
  Pages 281-290
 24. Huifeng Yang, Liandong Chen, Boyao Zhang, Haikuo Zhang, Peng Zuo, Ningming Nie
  Pages 291-299
 25. Danbei Pan, Hua Yin, Yang Wang, Zhijian Wang, Zhensheng Hu
  Pages 311-320
 26. Jianwen Xu, Kaoru Ota, Mianxiong Dong
  Pages 335-344
 27. Zhihui Lu, Xiaoli Wan, Meikang Qiu, Lijun Zu, Shih-Chia Huang, Jie Wu et al.
  Pages 345-355
 28. Shubin Cai, Dihui Deng, Jinchun Wen, Chaoqin Chen, Zhong Ming, Zhiguang Shan
  Pages 356-365
 29. Shubin Cai, Xiaogang Feng, Ziwei Deng, Zhong Ming, Zhiguang Shan
  Pages 366-375
 30. Dan Nguyen, Nhat Hoang, Binh Minh Nguyen, Viet Tran
  Pages 386-396
 31. Yu Weng, Fengming Deng, Guosheng Yang, Liandong Chen, Jie Yuan, Xinkai Gui et al.
  Pages 397-406
 32. Huicong Wu, Jie Yu, Yangang Wang, Xiaoguang Wang
  Pages 407-416
 33. Yi Zeng, Meikang Qiu, Zhong Ming, Meiqin Liu
  Pages 417-426
 34. Wei Zhang, Guoying Zhang, Qiran Zou
  Pages 427-436
 35. Lizong Zhang, Xiang Shen, Fengming Zhang, Minghui Ren, Bo Li
  Pages 437-445
 36. Huicong Wu, Jie Yu, Yangang Wang, Xiaoguang Wang
  Pages C1-C1
 37. Yu Weng, Fengming Deng, Guosheng Yang, Liandong Chen, Jie Yuan, Xinkai Gui et al.
  Pages C2-C2
 38. Back Matter
  Pages 461-462

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Third International Conference on Smart Computing and Communications, SmartCom 2018, held in Tokyo, Japan, in December 2018.

The 45 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 305 submissions. They focus on topics from smart data to smart communications, as well as smart cloud computing to smart security.

 

Keywords

anomaly detection artificial intelligence big data clustering clustering algorithms computer crime computer networks cyber threat intelligence data communication systems data security image segmentation intelligent data Internet of Things (IoT) routers signal processing smart computing telecommunication networks wireless sensor networks wireless telecommunication systems World Wide Web

Editors and affiliations

 1. 1.Columbia UniversityNew YorkUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering