Advertisement

Algorithms and Architectures for Parallel Processing

18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part IV

 • Jaideep Vaidya
 • Jin Li
Conference proceedings ICA3PP 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11337)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 11337)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Internet of Things and Cloud Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yujie Huang, Quan Zhang, Yujie Cai, Minge Jing, Yibo Fan, Xiaoyang Zeng
   Pages 3-11
  3. Longchuan Yan, Wantao Liu, Yin Liu, Songlin Hu
   Pages 12-20
  4. Lanlan Dong, Guanjun Liu, Dongming Xiang
   Pages 47-61
  5. Swati Jain, Priyanka Sharma, Jaina Bhoiwala, Sarthak Gupta, Pramit Dutta, Krishan Kumar Gotewal et al.
   Pages 62-71
  6. Bin He, Jin Wang, Jingya Zhou, Kejie Lu, Lingzhi Li, Shukui Zhang
   Pages 72-82
 3. Security and Privacy in Computing

  1. Front Matter
   Pages 83-83
  2. Siyi Lv, Yanyu Huang, Bo Li, Yu Wei, Zheli Liu, Joseph K. Liu et al.
   Pages 85-97
  3. Zhe Chen, Chunfu Jia, Tongtong Lv, Tong Li
   Pages 98-108
  4. Anran Liu, Zhenxiang Chen, Shanshan Wang, Lizhi Peng, Chuan Zhao, Yuliang Shi
   Pages 109-120
  5. Yueyue Zhou, Tao Xiang, Xiaoguo Li
   Pages 138-152
  6. Qun Li, Zhenxiang Chen, Qiben Yan, Shanshan Wang, Kun Ma, Yuliang Shi et al.
   Pages 166-177
  7. Wei Shao, Hang Li, Mengqi Chen, Chunfu Jia, Chunbo Liu, Zhi Wang
   Pages 178-192
  8. Jing Lei, Qingqi Pei, Xuefeng Liu, Wenhai Sun
   Pages 193-203
  9. Zhili Chen, Xianyue Bao, Zuobin Ying, Ximeng Liu, Hong Zhong
   Pages 204-219
  10. Nabeil Eltayieb, Rashad Elhabob, Alzubair Hassan, Fagen Li
   Pages 220-233
  11. Chundong Wang, Likun Zhu, Liangyi Gong, Zheli Liu, Xiuliang Mo, Wenjun Yang et al.
   Pages 234-248
  12. Wencong Han, Quanxin Zhang, Chongzhi Gao, Jingjing Hu, Fang Yan
   Pages 249-259
  13. Sun Jiajia, Gao Jinbao, Tan Yu-an, Zhang Yu, Yu Xiao
   Pages 260-269
  14. Qiang Wang, Fucai Zhou, Su Peng, Zifeng Xu
   Pages 270-287
  15. Rang Zhou, Xiaosong Zhang, Xiaofen Wang, Guowu Yang, Wanpeng Li
   Pages 288-302
  16. Mehdi Gheisari, Guojun Wang, Shuhong Chen, Hamidreza Ghorbani
   Pages 303-312
  17. Haojun Ai, Weiyi Huang, Yuhong Yang, Liang Liao
   Pages 326-340
  18. Ximing He, Sheng Ma, Wenjie Liu, Sijiang Fan, Libo Huang, Zhiying Wang et al.
   Pages 341-357
  19. Ao Yin, Chunkai Zhang, Zoe L. Jiang, Yulin Wu, Xing Zhang, Keli Zhang et al.
   Pages 358-373
  20. Yulin Wu, Xuan Wang, Zoe L. Jiang, Xuan Li, Jin Li, S. M. Yiu et al.
   Pages 374-388
  21. Chuxin Wu, Peng Zhang, Hongwei Liu, Zehong Chen, Zoe L. Jiang
   Pages 389-398
  22. Xu Li, Guojun Wang, Saqib Ali, QiLin He
   Pages 399-414
  23. Wenli Sun, Zoe L. Jiang, Jun Zhang, S. M. Yiu, Yulin Wu, Hainan Zhao et al.
   Pages 415-430
  24. Yujia Hu, Hang Shen, Guangwei Bai, Tianjing Wang
   Pages 431-446
  25. Zoe L. Jiang, Ning Guo, Yabin Jin, Jiazhuo Lv, Yulin Wu, Yating Yu et al.
   Pages 447-460
  26. Miaomiao Tian, Shibei Ye, Hong Zhong, Lingyan Wang, Fei Chen, Jie Cui
   Pages 461-480
  27. Mengdi Liu, Guangquan Xu, Jun Zhang, Rajan Shankaran, Gang Luo, Xi Zheng et al.
   Pages 495-510
  28. Dulin, Zhiwei Zhang, Shichong Tan, Jianfeng Wang, Xiaoling Tao
   Pages 511-526
  29. Jiaqing Dong, Kai Wang, Yongqiang Lyu, Libo Jiao, Hao Yin
   Pages 527-537
  30. Yingjie Gu, Xiaolin Gui, Pan Xu, Ruowei Gui, Yingliang Zhao, Wenjie Liu
   Pages 538-548
  31. Wen-tao Tan, Hong Wang, Lu-tong Wang, Xiao-mei Yu
   Pages 573-580
  32. Yinghui Zhang, Jiangfan Zhao, Dong Zheng, Kaixin Deng, Fangyuan Ren, Xiaokun Zheng
   Pages 581-590
  33. Nanxi Chen, Xiaobo Xu, Xuzhi Miao
   Pages 591-599
  34. Yanhua Zhang, Yong Gan, Yifeng Yin, Huiwen Jia
   Pages 600-610
  35. Jinlong Wang, Jing Liu, Lijuan Zheng
   Pages 611-616

Other volumes

 1. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part I
 2. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part II
 3. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part III
 4. Algorithms and Architectures for Parallel Processing
  18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part IV
 5. ICA3PP 2018 International Workshops, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11334-11337 constitutes the proceedings of the 18th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 141 full and 50 short papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on Distributed and Parallel Computing; High Performance Computing; Big Data and Information Processing; Internet of Things and Cloud Computing; and Security and Privacy in Computing.

Keywords

artificial intelligence authentication bandwidth cloud computing computer architecture computer crime computer networks cryptography data communication systems data mining databases image processing internet network security parallel processing systems privacy security sensor networks theory of database privacy and security wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Jaideep Vaidya
  • 1
 • Jin Li
  • 2
 1. 1.Rutgers UniversityNewarkUSA
 2. 2.Guangzhou UniversityGuangzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace