Advertisement

Algorithms and Architectures for Parallel Processing

18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part III

 • Jaideep Vaidya
 • Jin Li
Conference proceedings ICA3PP 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11336)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 11336)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Big Data and Information Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Tingting Li, Yongxiong Sun, Yanhua Liang, Yujia Zhai, Xuan Ji
   Pages 28-43
  3. Haojun Ai, Liangliang Han, Yifeng Wang, Liang Liao
   Pages 44-58
  4. Qingfeng Du, Yu He, Tiandi Xie, Kanglin Yin, Juan Qiu
   Pages 59-71
  5. Yoann Marquer, Frédéric Gava
   Pages 72-88
  6. Haomiao Yang, Weichao He, Qixian Zhou, Hongwei Li
   Pages 89-102
  7. Tarek Menouer, Christophe Cérin, Étienne Leclercq
   Pages 103-117
  8. Wei Zhang, Xiaofei Xing, Saqib Ali, Guojun Wang
   Pages 118-131
  9. Jingyu Liu, Ziyao Zhang, Lu Liu, Xin Chai
   Pages 132-141
  10. Yiren Gu, Hang Shen, Guangwei Bai, Tianjing Wang, Hai Tong, Yujia Hu
   Pages 142-158
  11. Victor Allombert, Frédéric Gava, Julien Tesson
   Pages 159-174
  12. Issam Raïs, Laurent Lefèvre, Anne-Cécile Orgerie, Anne Benoit
   Pages 175-185
  13. Chao Qu, Ming Tao, Jie Zhang, Xiaoyu Hong, Ruifen Yuan
   Pages 186-195
  14. Rui Xu, Sheng Ma, Wenwu Li, Yang Guo
   Pages 196-208
  15. Qian Chu, Xiaomei Yu, Yuli Jiang, Hong Wang
   Pages 209-217
  16. Jianhui Zhao, Shiqi Wen, Haojun Ai, Bo Cai
   Pages 229-238
  17. Xuexiao Shao, Bin Hu, Yalin Li, Xiangwei Zheng
   Pages 239-248
  18. Jing Liu, Kun Han, Wenhua Wu, Shu Wang, Xiao Yu
   Pages 249-256
  19. Huabing Zhou, Shiqiang Ren, Yong Zhou, Yuyu Kuang, Yanduo Zhang, Wei Zhang et al.
   Pages 257-269
  20. Chao Yin, Haitao Lv, Tongfang Li, Yan Liu, Xiaoping Qu, Sihao Yuan
   Pages 270-279
  21. Ran Zhang, Lei Liu, Lizhen Cui, Wei He, Hui Li
   Pages 280-290
 3. Internet of Things and Cloud Computing

  1. Front Matter
   Pages 291-291
  2. Cheng Yang, Weidong Bao, Xiaomin Zhu, Ji Wang, Wenhua Xiao
   Pages 293-310
  3. Lei He, Hongli Xu, Haibo Wang, Liusheng Huang, Jingyi Ma
   Pages 311-326
  4. Wenping Yu, Jianzhong Zhang, Jingdong Xu, Yuwei Xu
   Pages 327-341
  5. Baolei Cheng, Jianxi Fan, Xiaoyan Li, Guijuan Wang, Jingya Zhou, Yuejuan Han
   Pages 342-354
  6. Qiankun Yu, Jigang Wu, Long Chen
   Pages 355-369
  7. Zhiyong Zhang, Rui Wang, Xiaojun Cai, Zhiping Jia
   Pages 370-384
  8. Jingting Xue, Chunxiang Xu, Yuan Zhang, Lanhua Bai
   Pages 385-401
  9. Qi Liu, Jinyang Li, Xiaoshan Sun, Junjie Wang, Yang Ning, Wei Zheng et al.
   Pages 402-416
  10. Ning Zhang, Guangquan Xu, Guozhu Meng, Xi Zheng
   Pages 417-431
  11. Ameen Alkasem, Hongwei Liu, Decheng Zuo
   Pages 432-452
  12. Dong Zheng, Kaixin Deng, Yinghui Zhang, Jiangfan Zhao, Xiaokun Zheng, Xinwei Ma
   Pages 453-459
  13. Bing Jia, Baoqi Huang, Tao Zhou, Wuyungerile Li
   Pages 476-488
  14. Yu Tian, Baoqi Huang, Bing Jia, Long Zhao
   Pages 489-503
  15. Xin Wang, Lin Gan, Jingheng Xu, Jinzhe Yang, Maocai Xia, Haohuan Fu et al.
   Pages 504-518
  16. Zhicheng Cai, Xingyu Zhu, Yuehui Zheng, Duan Liu, Lei Xu
   Pages 519-533
  17. Kangli Zeng, Tao Lu, Xiaolin Li, Yanduo Zhang, Li Peng, Shenming Qu
   Pages 534-546
  18. Nabila Berkani, Ladjel Bellatreche
   Pages 560-574
  19. Baptiste Goupille-Lescar, Eric Lenormand, Nikos Parlavantzas, Christine Morin
   Pages 575-592
  20. Ming Tao, Chao Qu, Wenhong Wei, Bin Zhou, Shuqiang Huang
   Pages 608-617
  21. Rui Song, Guozhao Zeng, Sheng Liu, Haiyan Chen
   Pages 618-629
  22. Jie Wu, Minghua Zhu, Bo Xiao, Yunzhou Qiu
   Pages 630-639

Other volumes

 1. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part I
 2. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part II
 3. Algorithms and Architectures for Parallel Processing
  18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part III
 4. 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings, Part IV
 5. ICA3PP 2018 International Workshops, Guangzhou, China, November 15-17, 2018, Proceedings

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11334-11337 constitutes the proceedings of the 18th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 141 full and 50 short papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on Distributed and Parallel Computing; High Performance Computing; Big Data and Information Processing; Internet of Things and Cloud Computing; and Security and Privacy in Computing.

Keywords

artificial intelligence authentication bandwidth cloud computing computer architecture computer crime computer networks cryptography data communication systems data mining databases image processing internet network security parallel processing systems privacy security sensor networks theory of database privacy and security wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Jaideep Vaidya
  • 1
 • Jin Li
  • 2
 1. 1.Rutgers University–NewarkNewarkUSA
 2. 2.Guangzhou UniversityGuangzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace