Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part I

 • Jian-Huang Lai
 • Cheng-Lin Liu
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Hongbin Zha
Conference proceedings PRCV 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11256)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11256)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Chuchu Han, Kezhou Chen, Jin Wang, Changxin Gao, Nong Sang
   Pages 3-14
  3. Zhiqiang Li, Nong Sang, Kezhou Chen, Chuchu Han, Changxin Gao
   Pages 15-25
  4. Dexing Zhong, Huikai Shao, Yu Liu
   Pages 26-37
  5. Dexing Zhong, Shuming Liu, Wenting Wang, Xuefeng Du
   Pages 38-49
  6. Meibin Qi, Junxian Zeng, Jianguo Jiang, Cuiqun Chen
   Pages 50-61
  7. Li Liu, Linlin Huang, Fei Yin, Youbin Chen
   Pages 74-86
  8. Dan Li, Xiaojing Guo, Haigang Zhang, Guimin Jia, Jinfeng Yang
   Pages 87-97
  9. Ruochen Zheng, Yang Chen, Changqian Yu, Chuchu Han, Changxin Gao, Nong Sang
   Pages 98-107
  10. Aihua Zheng, Hongchao Li, Bo Jiang, Chenglong Li, Jin Tang, Bin Luo
   Pages 108-120
 3. Computer Vision Application

  1. Front Matter
   Pages 121-121
  2. Hanyu Hong, Yu Shi, Tianxu Zhang, Zhao Liu
   Pages 123-131
  3. Jiaxuan Zhuo, Jianhuang Lai
   Pages 144-154
  4. Lingxiao Hang, Zhiguo Cao, Yang Xiao, Hao Lu
   Pages 168-179
  5. Huangkai Cai, He Jiang, Xiaolin Huang, Jie Yang, Xiangjian He
   Pages 180-190
  6. Bo Chen, Jinbin Zou, Wensheng Chen, Xiangjun Kong, Jianhua Ma, Feng Li
   Pages 191-202
  7. HongGang Xie, Lei Wang, JinSheng Xiao, Qian Jia
   Pages 203-212
  8. Cao Qin, Yunzhou Zhang, Meiyu Hu, Hao Chu, Lei Wang
   Pages 213-225
  9. Renbin Yang, Guojun Dai, Hua Zhang, Wenhui Zhou, Shifang Yu, Jie Feng
   Pages 226-236
  10. Guodong Liu, Fupeng Wei, Fengdong Chen, Zhitao Peng, Jun Tang
   Pages 237-248
  11. Yuchun Li, Sijie Niu, Zexuan Ji, Qiang Chen
   Pages 249-261
  12. Siqi Ren, Yue Zhou, Liming He
   Pages 262-273
  13. Bo Chen, Mengyun Zhang, Wensheng Chen, Binbin Pan, Lihong C. Li, Xinzhou Wei
   Pages 297-308
  14. Ran He, Wen Lu, Yu Zhang, Xinbo Gao, Lihuo He
   Pages 309-321
  15. Nanchang Cheng, Yu Zou, Yonglin Teng, Min Hou
   Pages 322-334
  16. Weiqiong Pan, Zongliang Gan, Lina Qi, Changhong Chen, Feng Liu
   Pages 335-346
  17. Yu Chen, Yao Wang, Peng Lu, Yisong Chen, Guoping Wang
   Pages 347-359
  18. Huangkai Cai, He Jiang, Xiaolin Huang, Jie Yang
   Pages 360-371
  19. Hanlin Mo, Qi Li, You Hao, He Zhang, Hua Li
   Pages 372-383
  20. Hailiang Li, Yan Wang, DanPeng Ma, Yang Fang, Zhibin Lei
   Pages 384-396
  21. Ting Zhao, Xiangqian Wu
   Pages 408-419
  22. Zihao Zhao, Haigang Zhang, Jinfeng Yang
   Pages 420-430
  23. Xin Jin, Zhibo Chen, Sen Liu, Wei Zhou
   Pages 439-452
  24. Xin Zhao, Fan Guo, Beiji Zou, Xiyao Liu, Rongchang Zhao
   Pages 453-465
  25. Le Zou, Liang-Tu Song, Xiao-Feng Wang, Yan-Ping Chen, Qiong Zhou, Chao Tang et al.
   Pages 466-478
  26. Xiongbiao Luo, Yingying Guo, Henry Chidozie Ewurum, Zhao Feng, Jie Yang
   Pages 479-489
  27. Wenze Shao, Yunzhi Lin, Bingkun Bao, Liqian Wang, Qi Ge, Haibo Li
   Pages 490-500
  28. Congcong Hou, Xiaoyu Wu, Ge Wang
   Pages 501-510
  29. Haiyong Chen, Huifang Zhao, Da Han, Haowei Yan, Xiaofang Zhang, Kun Liu
   Pages 511-523
  30. Tian-Zhu Xiang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang
   Pages 524-536
  31. Xiaole Zhao, Hangfei Liu, Tao Zhang, Wei Bian, Xueming Zou
   Pages 537-549
  32. Jingbo Wang, Yajie Xing, Gang Zeng
   Pages 550-561

Other volumes

 1. Pattern Recognition and Computer Vision
  First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part I
 2. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part II
 3. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part III
 4. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part IV

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11056, 110257, 11258, and 11073 constitutes the refereed proceedings of the First Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 179 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 399 submissions. The papers have been organized in the following topical sections:
Part I: Biometrics, Computer Vision Application. Part II: Deep Learning. Part III: Document Analysis, Face Recognition and Analysis, Feature Extraction and Selection, Machine Learning. Part IV: Object Detection and Tracking, Performance Evaluation and Database, Remote Sensing.

Keywords

Artificial intelligence Character recognition Classification Computer vision Data security Estimation Face recognition Feature selection Image coding Image enhancement Image processing Image quality Image reconstruction Imaging systems Information retrieval Motion estimation Neural networks Remote sensing Semantics Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Jian-Huang Lai
  • 1
 • Cheng-Lin Liu
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 1. 1.Sun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Xi'an Jiaotong UniversityXi'anChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering