Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part III

 • Jian-Huang Lai
 • Cheng-Lin Liu
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Hongbin Zha
Conference proceedings PRCV 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11258)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11258)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Document Analysis

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Wanxin Zou, Xutao Li, Sengping Li
   Pages 3-14
  3. Xinyuan Qi, Zhiguo Cao, Yang Xiao, Jian Wang, Chao Zhang
   Pages 15-26
  4. Danni Cheng, Xiang Li, Wei-Hong Li, Chan Lu, Fake Li, Hua Zhao et al.
   Pages 27-40
  5. Qingxiang Lin, Lingyu Liang, Yaoxiong Huang, Lianwen Jin
   Pages 41-51
  6. Xiaojuan Wang, Weilan Wang, Zhenjiang Li, Yiqun Wang, Yuehui Han, Zhanjun Hao
   Pages 52-62
  7. Yuehui Han, Weilan Wang, Yiqun Wang, Xiaojuan Wang
   Pages 63-73
  8. Yiqun Wang, Weilan Wang, Zhenjiang Li, Yuehui Han, Xiaojuan Wang
   Pages 74-87
  9. Aliya Batur, Patigul Mamat, Wenjie Zhou, Yali Zhu, Kurban Ubul
   Pages 99-111
  10. Yaoxiong Huang, Zecheng Xie, Manfei Liu, Shuaitao Zhang, Lianwen Jin
   Pages 112-123
 3. Face Recognition and Analysis

  1. Front Matter
   Pages 125-125
  2. Wenhui Shi, Mingyan Jiang
   Pages 127-136
  3. Rui Huang, Xiaohua Xie, Jianhuang Lai, Zhanxiang Feng
   Pages 137-149
  4. Wei Ma, Xiaohua Xie, Jianhuang Lai, Junyong Zhu
   Pages 150-161
  5. Suolan Liu, Lizhi Kong, Hongyuan Wang
   Pages 162-172
  6. Lingyu Liang, Xinglin Zhang
   Pages 173-182
  7. Xiang Yan, Huabin Wang, Qi Wang, Jinjie Song, Liang Tao
   Pages 195-206
  8. Yingcheng Su, Xiaopei Wan, Zhenhua Guo
   Pages 207-218
  9. Wen-Wen Hua, Chuan-Xian Ren
   Pages 233-244
  10. Can Xu, Ruyi Xu, Jingying Chen, Leyuan Liu
   Pages 245-254
 4. Feature Extraction and Selection

  1. Front Matter
   Pages 255-255
  2. Jiang Du, Xuemei Xie, Chenye Wang, Guangming Shi
   Pages 268-279
  3. He Zhang, Hanlin Mo, You Hao, Qi Li, Hua Li
   Pages 280-291
  4. Liping Deng, Wen-Sheng Chen, Binbin Pan
   Pages 292-303
  5. Xiaoliang Sheng, Muhammad Yousefnezhad, Tonglin Xu, Ning Yuan, Daoqiang Zhang
   Pages 304-315
  6. Xingxing Li, Liping Jing, Huafeng Liu
   Pages 328-339
  7. Lifang Wu, Dai Zhang, Meng Jian, Bowen Yang, Haiying Liu
   Pages 363-374
  8. Jarvan Law, Hankz Hankui Zhuo, JunHua He, Erhu Rong
   Pages 375-387
  9. Zengxi Huang, Zhen-Hua Feng, Josef Kittler, Yiguang Liu
   Pages 388-399
 5. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 401-401
  2. Jiamiao Xu, Xinge You, Qi Zheng, Fangzhao Wang, Peng Zhang
   Pages 427-439
  3. Chunxu Shen, Huabei Shi, Tao Sun, Yibin Huang, Jian Wu
   Pages 440-451
  4. Zhi Gao, Yuwei Wu, Yunde Jia
   Pages 452-464
  5. Guangfeng Lin, Yajun Chen, Fan Zhao
   Pages 465-477
  6. Yu Zheng, Jianping Fan, Ji Zhang, Xinbo Gao
   Pages 478-490
  7. Huiqi Deng, Weifu Chen, Andy J. Ma, Qi Shen, Pong C. Yuen, Guocan Feng
   Pages 491-502
  8. Yu Ling, Jinrong He, Silin Ren, Heng Pan, Guoliang He
   Pages 503-513
  9. Changming Zhu, Chengjiu Mei, Hui Jiang, Rigui Zhou
   Pages 527-538
  10. Bibo Lu, Zhenzhen Huangfu, Rui Huang
   Pages 539-549

Other volumes

 1. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part I
 2. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part II
 3. Pattern Recognition and Computer Vision
  First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part III
 4. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part IV

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11056, 110257, 11258, and 11073 constitutes the refereed proceedings of the First Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 179 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 399 submissions. The papers have been organized in the following topical sections:
Part I: Biometrics, Computer Vision Application. Part II: Deep Learning. Part III: Document Analysis, Face Recognition and Analysis, Feature Extraction and Selection, Machine Learning. Part IV: Object Detection and Tracking, Performance Evaluation and Database, Remote Sensing.

Keywords

Artificial intelligence Character recognition Classification Computer vision Data security Estimation Face recognition Feature selection Image coding Image enhancement Image processing Image quality Image reconstruction Imaging systems Information retrieval Motion estimation Neural networks Remote sensing Semantics Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Jian-Huang Lai
  • 1
 • Cheng-Lin Liu
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 1. 1.Sun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Xi'an Jiaotong UniversityXi'anChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering