Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part II

 • Jian-Huang Lai
 • Cheng-Lin Liu
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Hongbin Zha
Conference proceedings PRCV 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11257)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11257)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Deep Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xiangteng He, Yuxin Peng
   Pages 16-27
  3. Xin Jin, Le Wu, Xinghui Zhou, Geng Zhao, Xiaokun Zhang, Xiaodong Li et al.
   Pages 41-50
  4. Qingsen Yan, Jinqiu Sun, Shaolin Su, Yu Zhu, Haisen Li, Yanning Zhang
   Pages 51-61
  5. Di Zang, Yang Fang, Dehai Wang, Zhihua Wei, Keshuang Tang, Xin Li
   Pages 62-74
  6. Xiao Liu, Ling Mei, Dakun Yang, Jianhuang Lai, Xiaohua Xie
   Pages 87-98
  7. Xiao Wang, Xiaohua Xie, Jianhuang Lai
   Pages 99-109
  8. Lei Chen, Jin Gao, Yuan Yuan, Li Wan
   Pages 110-121
  9. Liangqi Li, Hua Yang, Lin Chen
   Pages 122-133
  10. Kejun Wang, Liangliang Liu, Xinnan Ding, Yibo Xu, Haolin Wang
   Pages 146-156
  11. Xuelin Ma, Shuang Qiu, Yuxing Zhang, Xiaoqin Lian, Huiguang He
   Pages 157-167
  12. Ye Li, Huicheng Zheng, Lvran Chen
   Pages 168-179
  13. Sanli Tang, Haoyuan Chi, Jie Yang, Xiaolin Huang, Masoumeh Zareapoor
   Pages 193-205
  14. Yiqi Yan, Lei Zhang, Jun Li, Wei Wei, Yanning Zhang
   Pages 206-217
  15. Ting-Ting Liang, Mengyan Sun, Liangcai Gao, Jing-Jing Lu, Satoshi Tsutsui
   Pages 259-272
  16. Xiaofei Zhou, Zhi Liu, Chen Gong, Gongyang Li, Mengke Huang
   Pages 308-319
  17. Kazi Aminul Islam, Daniel Pérez, Victoria Hill, Blake Schaeffer, Richard Zimmerman, Jiang Li
   Pages 320-331
  18. Li-Na Wang, Benxiu Liu, Haizhen Wang, Guoqiang Zhong, Junyu Dong
   Pages 332-343
  19. Shuwen Qiu, Weihong Deng
   Pages 344-355
  20. Zhichao Zhang, Shugong Xu, Shan Cao, Shunqing Zhang
   Pages 356-367
  21. Chengpeng Chen, Xinhang Song, Shuqiang Jiang
   Pages 368-380
  22. Wenwen Yang, Jun Feng, Qirong Bo, Yixuan Yang, Bo Jiang
   Pages 381-391
  23. Su Li, Xiangyu Ren, Lu Yang
   Pages 392-403
  24. Daniel Pérez, Kazi Islam, Victoria Hill, Richard Zimmerman, Blake Schaeffer, Jiang Li
   Pages 404-416
  25. Shiming Duan, Wei Hu, Ruirui Li, Wei Li, Shihao Sun
   Pages 417-428
  26. Yiqing Zheng, Xiaolu Hu, Ning Bi, Jun Tan
   Pages 440-445
  27. Juzheng Li, Pengfei Ge, Chuan-Xian Ren
   Pages 446-456
  28. Jin Zhang, Jiansheng Chen, Yiqing Huang, Weitao Wan, Tianpeng Li
   Pages 469-478
  29. Lifang Wu, Shuai Zhang, Meng Jian, Zhijia Zhao, Dong Wang
   Pages 479-491
 3. Jin Zhang, Jiansheng Chen, Yiqing Huang, Weitao Wan, Tianpeng Li
  Pages C1-C1
 4. Back Matter
  Pages 517-518

Other volumes

 1. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part I
 2. Pattern Recognition and Computer Vision
  First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part II
 3. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part III
 4. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part IV

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11056, 110257, 11258, and 11073 constitutes the refereed proceedings of the First Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 179 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 399 submissions. The papers have been organized in the following topical sections:
Part I: Biometrics, Computer Vision Application. Part II: Deep Learning. Part III: Document Analysis, Face Recognition and Analysis, Feature Extraction and Selection, Machine Learning. Part IV: Object Detection and Tracking, Performance Evaluation and Database, Remote Sensing.

Keywords

Artificial intelligence Character recognition Classification Computer vision Data security Estimation Face recognition Feature selection Image coding Image enhancement Image processing Image quality Image reconstruction Imaging systems Information retrieval Motion estimation Neural networks Remote sensing Semantics Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Jian-Huang Lai
  • 1
 • Cheng-Lin Liu
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 1. 1.Sun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Xi’an Jiaotong UniversityXi’anChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering