Advertisement

Web Information Systems and Applications

15th International Conference, WISA 2018, Taiyuan, China, September 14–15, 2018, Proceedings

 • Xiaofeng Meng
 • Ruixuan Li
 • Kanliang Wang
 • Baoning Niu
 • Xin Wang
 • Gansen Zhao
Conference proceedings WISA 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11242)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11242)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Machine Learning and Data Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Hongjian Zhao, Shixiong Xia, Jiaqi Zhao, Dongjun Zhu, Rui Yao, Qiang Niu
   Pages 3-14
  3. Yun Xi, Xutian Zhuang, Xinming Wang, Ruihua Nie, Gansen Zhao
   Pages 15-26
  4. Jingyi Zhang, Lei Xu, Yanhui Li
   Pages 39-47
 3. Cloud Computing and Big Data

  1. Front Matter
   Pages 77-77
  2. Jing Xia, Zhong Ma, Xinfa Dai, Jianping Xu
   Pages 79-90
  3. Jian-tao Zhou, Ting Wu, Yan Chen, Jun-feng Zhao
   Pages 91-102
  4. Yun Li, Yanlong Wen, Xiaojie Yuan
   Pages 103-114
  5. Guoqiang Gao, Ruixuan Li
   Pages 115-122
  6. Debo Cai, Di Hou, Yong Qi, Jinpei Yan, Yu Lu
   Pages 123-130
  7. Mingxin Zhang, Qiuyu Wu, Yongjun Liu, Jinlong Zheng
   Pages 131-144
 4. Information Retrieval

  1. Front Matter
   Pages 145-145
  2. Liang Li, Zhongmin Zhang, Shengli Wu
   Pages 147-156
  3. Xue Zhao, Ying Zhang, Wenya Guo, Xiaojie Yuan
   Pages 170-181
  4. Zhongming Han, Xin Jiang, Mengqi Li, Mengmei Zhang, Dagao Duan
   Pages 191-199
 5. Natural Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 201-201
  2. Xiangrui Cai, Yonghong Luo, Ying Zhang, Xiaojie Yuan
   Pages 215-227
  3. Miguel Kakanakou, Hongwei Xie, Yan Qiang
   Pages 228-239
  4. Tieke He, Hao Lian, Zemin Qin, Zhipeng Zou, Bin Luo
   Pages 240-251
  5. Zhanghui Liu, Yiyan Chen, Yuanfei Dai, Chenhao Guo, Zuwen Zhang, Xing Chen
   Pages 252-258
  6. Dexin Zhao, Zhi Chang, Nana Du, Shutao Guo
   Pages 259-266
  7. Xiaowei Han, Lizhen Xu, Feng Qiao
   Pages 267-274
  8. Zhao Gu, Yongjun Liu, Mingxin Zhang
   Pages 275-283
 6. Data Privacy and Security

  1. Front Matter
   Pages 285-285
  2. Jian Wu, Weiwei Ni, Sen Zhang
   Pages 287-299
  3. Xiaohuan Wang, Qingcheng Hu, Yong Zhang, Guigang Zhang, Wan Juan, Chunxiao Xing
   Pages 300-306
  4. Ranran Li, Chongchong Zhao, Xin Li, Guigang Zhang, Yong Zhang, Chunxiao Xing
   Pages 307-313
 7. Knowledge Graphs and Social Networks

  1. Front Matter
   Pages 315-315
  2. Weixi Li, Lele Chai, Chaozhou Yang, Xin Wang
   Pages 317-329
  3. Xiangyu Liu, Mandi Li, Xiufeng Xia, Jiajia Li, Chuanyu Zong, Rui Zhu
   Pages 330-343
  4. Ao Shang, Chunfang Li, Hao Zheng, Minyong Shi
   Pages 357-368
  5. Chengcheng Yu, Fan Xia, Weining Qian
   Pages 369-381
  6. Wei Liu, Mingxin Zhang, Guofeng Niu, Yongjun Liu
   Pages 382-391
 8. Query Processing

  1. Front Matter
   Pages 393-393
  2. Muhammad Amjad, Jinwen Zhang
   Pages 395-403
  3. Sudong Han, Jiping Zheng, Qi Dong
   Pages 413-420
  4. Qi Dong, Jiping Zheng, Xianhong Qiu, Xingnan Huang
   Pages 421-433
  5. Sudong Han, Jiping Zheng, Qi Dong
   Pages 434-441
 9. Recommendation Systems

  1. Front Matter
   Pages 443-443
  2. Rong Yang, Xiaofeng Han, Xingzhong Zhang
   Pages 445-454

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 15th International Conference on Web Information Systems and Applications, WISA 2018, held in Taiyuan, China, in September 2018. 
The 29 full papers presented together with 16 short papers were carefully reviewed and selected from 103 submissions. 
The papers cover topics such as machine learning and data mining; cloud computing and big data; information retrieval; natural language processing; data privacy and security; knowledge graphs and social networks; query processing; and recommendations.

Keywords

information systems data management systems world Wide Web information retrieval machine learning data mining cloud computing big data natural language processing data privacy and security knowledge graphs social networks query processing recommendations

Editors and affiliations

 1. 1.Renmin University of ChinaBeijingChina
 2. 2.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 3. 3.Renmin University of ChinaBeijingChina
 4. 4.Taiyuan University of TechnologyYuciChina
 5. 5.Tianjin UniversityTianjinChina
 6. 6.South China Normal UniversityGuangzhouChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering