Advertisement

Web Information Systems Engineering – WISE 2018

19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part II

  • Hakim Hacid
  • Wojciech Cellary
  • Hua Wang
  • Hye-Young Paik
  • Rui Zhou
Conference proceedings WISE 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11234)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11234)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Recommender Systems

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Yang Xu, Zhaohui Peng, Yupeng Hu, Xiaoguang Hong
      Pages 3-18
    3. Jiali Yang, Zhixu Li, Hongzhi Yin, Pengpeng Zhao, An Liu, Zhigang Chen et al.
      Pages 35-50
    4. Yonghong Yu, Can Wang, Li Zhang, Rong Gao, Hua Wang
      Pages 51-66
    5. Qian Zhang, Jie Lu, Dianshuang Wu, Guangquan Zhang
      Pages 67-82
  3. Medical Data Analysis

    1. Front Matter
      Pages 83-83
    2. Jinyuan He, Jia Rong, Le Sun, Hua Wang, Yanchun Zhang, Jiangang Ma
      Pages 85-99
    3. Hung Nguyen, Van Nguyen, Thin Nguyen, Mark E. Larsen, Bridianne O’Dea, Duc Thanh Nguyen et al.
      Pages 100-110
    4. Pasupathy Vimalachandran, Yanchun Zhang, Jinli Cao, Lili Sun, Jianming Yong
      Pages 111-120
    5. Ahmed Al-Shammari, Rui Zhou, Chengfei Liu, Mehdi Naseriparsa, Bao Quoc Vo
      Pages 121-131
  4. Web Services and Cloud Computing

    1. Front Matter
      Pages 133-133
    2. Chen Wang, Hui Ma, Aaron Chen, Sven Hartmann
      Pages 135-150
    3. Sheik Mohammad Mostakim Fattah, Athman Bouguettaya, Sajib Mistry
      Pages 151-166
    4. Deafallah Alsadie, Zahir Tari, Eidah J. Alzahrani, Ahmed Alshammari
      Pages 167-177
    5. Tooba Aamir, Hai Dong, Athman Bouguettaya
      Pages 178-189
  5. Data Stream and Distributed Computing

    1. Front Matter
      Pages 191-191
    2. Yonghong Luo, Ying Zhang, Xiaoke Ding, Xiangrui Cai, Chunyao Song, Xiaojie Yuan
      Pages 193-208
    3. Federico Montori, Kewen Liao, Prem Prakash Jayaraman, Luciano Bononi, Timos Sellis, Dimitrios Georgakopoulos
      Pages 209-224
    4. Jianwei Huang, Jinwei Guo, Zhao Zhang, Weining Qian, Aoying Zhou
      Pages 225-239
    5. Peizhong Yang, Lizhen Wang, Xiaoxuan Wang, Yuan Fang
      Pages 240-250
  6. Data Mining Techniques

    1. Front Matter
      Pages 251-251
    2. Zehang Lin, Zhenguo Yang, Runwei Situ, Feitao Huang, Jianming Lv, Qing Li et al.
      Pages 253-268
    3. Xuyun Zhang, Mahsa Salehi, Christopher Leckie, Yun Luo, Qiang He, Rui Zhou et al.
      Pages 269-284
    4. Khanh Luong, Thirunavukarasu Balasubramaniam, Richi Nayak
      Pages 285-300
    5. Xiaodong Ning, Lina Yao, Xianzhi Wang, Boualem Benatallah, Shuai Zhang, Xiang Zhang
      Pages 301-311
    6. Jianyu Zhang, Françoise Fogelman-Soulié, Christine Largeron
      Pages 312-322
  7. Entity Linkage and Semantics

    1. Front Matter
      Pages 323-323
    2. Shaohua Zhang, Jiong Lou, Xiaojie Zhou, Weijia Jia
      Pages 325-334
    3. Xiang Li, Yijun Su, Wei Tang, Neng Gao, Ji Xiang
      Pages 335-344
    4. Maoxiang Hao, Zhixu Li, Yan Zhao, Kai Zheng
      Pages 345-360
    5. Devis Bianchini, Valeria De Antonellis, Massimiliano Garda, Michele Melchiori
      Pages 361-376
  8. Web Applications

    1. Front Matter
      Pages 377-377
    2. Yanxia Pang, Chang Liao, Wenan Tan, Yueping Wu, Chunyi Zhou
      Pages 379-394
    3. Lei Shi, Alexandra I. Cristea
      Pages 395-409
    4. Arti Ramesh, Lise Getoor
      Pages 410-421
  9. Data Mining Applications

    1. Front Matter
      Pages 455-455
    2. Luyao Teng, Yingxiang Huo, Huan Song, Shaohua Teng, Hua Wang, Yanchun Zhang
      Pages 457-471
    3. Vanh Khuyen Nguyen, Wei Emma Zhang, Quan Z. Sheng
      Pages 472-486
    4. Ada Bagozi, Devis Bianchini, Valeria De Antonellis, Alessandro Marini
      Pages 487-501
    5. Andres Baravalle, Sin Wee Lee
      Pages 502-514
  10. Back Matter
    Pages 515-518

Other volumes

  1. 19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part I
  2. Web Information Systems Engineering – WISE 2018
    19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 11233 and LNCS 11234 constitutes the proceedings of the 19th International Conference on Web Information Systems Engineering, WISE 2018, held in Dubai, United Arab Emirates, in November 2018.

The 48 full papers and 21 short papers presented were carefully reviewed and selected from 209 submissions. The papers are organized in topical sections on blockchain, security, social network and security, social network, microblog data analysis, graph data, information extraction, text mining, recommender systems, medical data analysis, Web services and cloud computing, data stream and distributed computing, data mining techniques, entity linkage and semantics, Web applications, and data mining applications.

Keywords

Artificial intelligence Big data Cloud computing Collaborative filtering Computer networks Data communication systems Data mining applications Data security Information extraction Information retrieval Medical data analysis Mobile computing Recommender systems Security and privacy Semantics Signal processing Social networks Support Vector Machines (SVM) Telecommunication networks User interfaces

Editors and affiliations

  1. 1.Zayed UniversityDubaiUnited Arab Emirates
  2. 2.Poznan University of EconomicsPoznanPoland
  3. 3.University of VictoriaFootscrayAustralia
  4. 4.University of New South WalesSydneyAustralia
  5. 5.Swinburne University of TechnologyHawthornAustralia

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-02925-8
  • Copyright Information Springer Nature Switzerland AG 2018
  • Publisher Name Springer, Cham
  • eBook Packages Computer Science
  • Print ISBN 978-3-030-02924-1
  • Online ISBN 978-3-030-02925-8
  • Series Print ISSN 0302-9743
  • Series Online ISSN 1611-3349
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Engineering