Advertisement

Intelligence Science and Big Data Engineering

8th International Conference, IScIDE 2018, Lanzhou, China, August 18–19, 2018, Revised Selected Papers

 • Yuxin Peng
 • Kai Yu
 • Jiwen Lu
 • Xingpeng Jiang
Conference proceedings IScIDE 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11266)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11266)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Robots and Intelligent System

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yongsheng Li, Yong Huang, Shibin Xuan, Liangdong Qu
   Pages 3-11
  3. Wilbert G. Aguilar, David S. Sandoval, Jessica Caballeros, Leandro G. Alvarez, Alex Limaico, Guillermo A. Rodríguez et al.
   Pages 12-21
  4. David Segarra, Jessica Caballeros, Wilbert G. Aguilar
   Pages 22-34
  5. Yan He, Kehua Guo, Ruifang Zhang, Jialun Li, Wei Liu
   Pages 44-56
  6. Sheping Zhai, Zhaozhao Li, Hongyu Duan, Shan Gao
   Pages 57-67
 3. Statistics and Learning

  1. Front Matter
   Pages 81-81
  2. Wanrong Gu, Xianfen Xie, Yijun Mao, Yichen He
   Pages 83-101
  3. Xu Yang, Zhi-Yong Liu, Hong Qiao
   Pages 102-110
  4. Jingyi Zhang, Zhixin Ma, Qijuan Sun, Jun Yan, Xiao Zhang, Mengjia Shen
   Pages 111-122
  5. Kun Wang, Songsong Wu, Yufeng Qiu, Fei Wu, Xiaoyuan Jing
   Pages 123-134
  6. Yun-long Yu, Zhong Ji, Yan-wei Pang
   Pages 135-147
  7. Fengfeng Fan, Zhanhuai Li, Qun Chen
   Pages 148-157
  8. Qiang Zhang, Li Liu, Chengfei Li, Fan Jiang
   Pages 158-167
  9. Li Song, Hongbin Ma, Mei Wu, Zilong Zhou, Mengyin Fu
   Pages 189-200
 4. Deep Neural Networks

  1. Front Matter
   Pages 201-201
  2. Xiaolong Xie, Wei Xu, Hongzhi Tan
   Pages 216-230
  3. Shuai Wang, Heinrich Dinkel, Yanmin Qian, Kai Yu
   Pages 231-242
  4. Kai Gao, Hui Shen, Jianpo Su, Dewen Hu
   Pages 252-261
  5. Kai Wang, Lei Xu, Ling Huang, Chang-Dong Wang, Jian-Huang Lai
   Pages 276-286
  6. Yongxin Ge, Min Chen, Chao Liu, Feiyi Chen, Sheng Huang, Hongxing Wang
   Pages 287-300
  7. Xianyi Ren, Fanyang Meng, Tao Hu, Zhijun Liu, Changwei Wang
   Pages 301-307
 5. Objects and Language

  1. Front Matter
   Pages 309-309
  2. Huifeng Zhang, Su Zhu, Shuai Fan, Kai Yu
   Pages 311-324
  3. Jiaojiao He, Ken Liu, Yongping Zhang, Tuozhong Yao, Zhongjie Zhao, Jiangjian Xiao et al.
   Pages 325-338
  4. Jin Liu, Langlang Li, Qi Li, Xue Wei
   Pages 339-348
  5. Xianbing Xu, Chengbin Peng, Jiangjian Xiao, Huimin Jing, Xiaojie Wu
   Pages 360-370
  6. Chunman Yan, Junsong Dong, Genyuan Lu, Daoliang Zhang, Manli Chen, Liang Cheng
   Pages 371-377
  7. Yingjie Yao, Xiaohe Wu, Wangmeng Zuo, David Zhang
   Pages 378-388
  8. Yuan Shen, Houde Liu, Zhenhua Guo
   Pages 389-400
  9. Wilbert G. Aguilar, Fernando J. Quisaguano, Guillermo A. Rodríguez, Leandro G. Alvarez, Alex Limaico, David S. Sandoval
   Pages 401-410
 6. Classification and Clustering

  1. Front Matter
   Pages 421-421
  2. Shaolin Wang, Laisheng Xiang, Xiyu Liu
   Pages 423-432
  3. Jincheng Shan, Chenping Hou, Wenzhang Zhuge, Dongyun Yi
   Pages 443-453
  4. Yun-Hao Yuan, Yun Li, Jipeng Qiang, Bin Li, Yuhui Zheng, Hongkun Ji et al.
   Pages 454-462
 7. Imaging

  1. Front Matter
   Pages 489-489
  2. Yunqi Miao, Hainan Wang, Baochang Zhang
   Pages 491-501

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 8th International Conference on Intelligence Science and Big Data
Engineering, IScIDE 2018, held in Lanzhou, China, in August 2018.
The  59 full papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 121 submissions.
They are grouped in topical sections on robots and intelligent systems; statistics and learning; deep learning; objects and language; classification and clustering; imaging; and biomedical signal processing.​

Keywords

clustering clustering algorithms face recognition image fusion image processing image reconstruction image segmentation imaging systems learning algorithms neural networks object detection object recognition semantics semi-supervised learning sensor data fusion sensor networks signal processing speech recognition Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Yuxin Peng
  • 1
 • Kai Yu
  • 2
 • Jiwen Lu
  • 3
 • Xingpeng Jiang
  • 4
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Shanghai Jiao Tong UniversityShanghaiChina
 3. 3.Tsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Central China Normal UniversityWuhanChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering