Advertisement

Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data

17th China National Conference, CCL 2018, and 6th International Symposium, NLP-NABD 2018, Changsha, China, October 19–21, 2018, Proceedings

 • Maosong Sun
 • Ting Liu
 • Xiaojie Wang
 • Zhiyuan Liu
 • Yang Liu
Conference proceedings CCL 2018, NLP-NABD 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11221)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11221)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Semantics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zheng Chen, Keqi Hu
   Pages 3-11
  3. Yanna Zhang, Jinan Xu, Guoyi Miao, Yufeng Chen, Yujie Zhang
   Pages 24-36
 3. Machine Translation

  1. Front Matter
   Pages 37-37
  2. Xiaojun Quan, Chunyu Kit, Wuya Chen
   Pages 39-52
  3. Tao Feng, Miao Li, Xiaojun Liu, Yichao Cao
   Pages 65-75
  4. Wen Lai, Xiaobing Zhao, Xiaqing Li
   Pages 99-108
 4. Knowledge Graph and Information Extraction

  1. Front Matter
   Pages 109-109
  2. Binjie Meng, Lei Hou, Erhong Yang, Juanzi Li
   Pages 111-122
  3. Jianfeng Du, Kunxun Qi, Yuming Shen
   Pages 123-135
  4. Lishuang Li, Yuankai Guo, Shuang Qian, Anqiao Zhou
   Pages 136-146
  5. Wenya Wu, Yufeng Chen, Jinan Xu, Yujie Zhang
   Pages 147-158
  6. Jia-Chen Gu, Zhen-Hua Ling, Nitin Indurkhya
   Pages 159-169
 5. Linguistic Resource Annotation and Evaluation

  1. Front Matter
   Pages 195-195
  2. Yuanyuan Qiu, Hongzheng Li, Shen Li, Yingdi Jiang, Renfen Hu, Lijiao Yang
   Pages 209-221
 6. Information Retrieval and Question Answering

  1. Front Matter
   Pages 223-223
  2. Hanqian Wu, Mumu Liu, Jingjing Wang, Jue Xie, Chenlin Shen
   Pages 225-237
  3. Libo Qin, Yijia Liu, Wanxiang Che, Haoyang Wen, Ting Liu
   Pages 238-249
  4. Chunhua Liu, Yan Zhao, Qingyi Si, Haiou Zhang, Bohan Li, Dong Yu
   Pages 262-274
 7. Text Classification and Summarization

  1. Front Matter
   Pages 275-275
  2. Yunheng Zhang, Leihan Zhang, Ke Xu, Le Zhang
   Pages 277-288
  3. Hongyan Zhao, Ru Li, Fei Duan, Zepeng Wu, Shaoru Guo
   Pages 289-301
  4. Yue Zhang, Liying Zhang, Yao Liu
   Pages 302-313
  5. Yiming Zhang, Jing Wang, Weijian Deng, Yaojie Lu
   Pages 314-323
  6. Tianshang Liu, Haoran Li, Junnan Zhu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
   Pages 324-334
 8. Social Computing and Sentiment Analysis

  1. Front Matter
   Pages 335-335
  2. Dawei Cong, Jianhua Yuan, Yanyan Zhao, Bing Qin
   Pages 337-347
  3. Yu Zhu, Zhonglin Ye, Haixing Zhao, Ke Zhang
   Pages 348-360
 9. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 361-361
  2. Qingbin Liu, Shizhu He, Kang Liu, Shengping Liu, Jun Zhao
   Pages 363-375
  3. Xia Li, Minping Chen, Jianyun Nie, Zhenxing Liu, Ziheng Feng, Yingdan Cai
   Pages 386-397
  4. Kaiyin Zhou, Xinzhi Yao, Shuguang Wang, Jin-Dong Kim, Kevin Bretonnel Cohen, Ruiying Chen et al.
   Pages 398-409
 10. Back Matter
  Pages 411-412

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 17th China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2018, and the 6th International Symposium on Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data, NLP-NABD 2018, held in Changsha, China, in October 2018.

The 33 full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 84 submissions. They are organized in topical sections named: Semantics; machine translation; knowledge graph and information extraction; linguistic resource annotation and evaluation; information retrieval and question answering; text classification and summarization; social computing and sentiment analysis; and NLP applications.

Keywords

artificial intelligence classification information extraction language resources machine translations named entities Natural Language Processing natural language processing systems neural networks NLP ontologies semantic information semantics text processing web mining

Editors and affiliations

 • Maosong Sun
  • 1
 • Ting Liu
  • 2
 • Xiaojie Wang
  • 3
 • Zhiyuan Liu
  • 4
 • Yang Liu
  • 5
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Harbin Institute of TechnologyHarbinChina
 3. 3.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Tsinghua UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering