Advertisement

Advances in Multimedia Information Processing – PCM 2018

19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Hefei, China, September 21-22, 2018, Proceedings, Part III

 • Richang Hong
 • Wen-Huang Cheng
 • Toshihiko Yamasaki
 • Meng Wang
 • Chong-Wah Ngo
Conference proceedings PCM 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11166)

Also part of the Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI book sub series (LNISA, volume 11166)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Poster Papers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Kele Xu, Dawei Feng, Haibo Mi, Boqing Zhu, Dezhi Wang, Lilun Zhang et al.
   Pages 14-23
  3. Sanbi Luo, Si Liu, Jizhong Han, Tao Guo
   Pages 24-34
  4. Chao Zhang, Palaiahnakote Shivakumara, Minglong Xue, Liping Zhu, Tong Lu, Umapada Pal
   Pages 46-56
  5. Yao Ding, Yichen Zhang, Yanyun Qu, Cuihua Li
   Pages 57-66
  6. Haisheng Zhu, Jian-Fang Hu, Wei-Shi Zheng
   Pages 67-77
  7. Xiaozhu Lin, Qin Jin, Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao
   Pages 78-88
  8. Li Zhang, Ming Jing, Yongli Zhou
   Pages 89-98
  9. Xiao-Hui Yang, Chen-Xi Tian, Fei-Ya Lv, Jing Zhang, Zheng-Jun Zha
   Pages 99-111
  10. Gang Pan, Xingming Qu, Liangfu Lv, Shuai Guo, Di Sun
   Pages 112-122
  11. Bing Wang, Qiang Peng, Xiao Wu, Eric Wang, Wei Xiang
   Pages 156-165
  12. Hu Lu, Yuqing Song, Jun Sun, Xingpei Xu
   Pages 166-177
  13. Hongda Jiang, Yanghao Li, Sijie Song, Jiaying Liu
   Pages 178-187
  14. Hongkui Wang, Li Yu, Tiansong Li, Mengting Fan, Haibing Yin
   Pages 188-199
  15. Xiaozheng Xie, Faqiang Shi, Jianwei Niu, Xiaolan Tang
   Pages 200-211
  16. Shihao Wang, Hong Mo, Yue Xu, Wei Wu, Zhong Zhou
   Pages 212-222
  17. Ming Meng, Yi Zhou, Chong Tan, Zhong Zhou
   Pages 223-234
  18. Buzhen Huang, Youpeng Hu, Yaoqi Sun, Xinhong Hao, Chenggang Yan
   Pages 235-244
  19. Shufang Lu, Li Cai, Xuefeng Ding, Fei Gao
   Pages 256-269
  20. Huiwen Huang, Yiwen Xu, Jinling Chen, Yanjie Song, Tiesong Zhao
   Pages 282-290
  21. Meilu Zhu, Daming Shi, Songkui Chen, Junbin Gao
   Pages 291-302
  22. Yang Wang, Lan Wang, Feng Su
   Pages 303-314
  23. Xufeng Lang, Zhengxing Sun, Qian Li, Jinlong Shi
   Pages 326-337
  24. Xianyong Fang, Qingqing Guo, Cheng Ding, Linbo Wang, Zhigang Deng
   Pages 338-349
  25. Shangzhi Teng, Xiaobin Liu, Shiliang Zhang, Qingming Huang
   Pages 350-361
  26. Xinyue Cao, Xiao Sun, Fuji Ren
   Pages 362-372
  27. Zhaoxia Yin, Youzhi Xiang, Zhenxing Qian, Xinpeng Zhang
   Pages 373-383
  28. Haoran Wang, Zhong Ji, Yanwei Pang
   Pages 384-394
  29. Chengzhu Wu, Yamei Wang, Feng Wang
   Pages 395-406
  30. Xing Luo, Jiajia Zhang, Guang Wu, Yanxiang Chen
   Pages 407-416
  31. Shengyu Zhang, Hao Dong, Wei Hu, Yike Guo, Chao Wu, Di Xie et al.
   Pages 417-427
  32. Hailin Fu, Jianguo Li, Jiemin Chen, Yong Tang, Jia Zhu
   Pages 428-438
  33. Yang Liu, Zhen Huang, Minghao Hu, Shuyang Du, Yuxing Peng, Dongsheng Li et al.
   Pages 449-458
  34. Zhenchao Ouyang, Chunyuan Wang, Yu Liu, Jianwei Niu
   Pages 459-470
  35. Kan Chang, Caiwang Mo, Minghong Li, Tianyi Li, Tuanfa Qin
   Pages 471-481
  36. Jingwu He, Linbo Wang, Wanqing Zhao, Yang Zhang, Xu Han, Chenghao Guo et al.
   Pages 503-513
  37. Xinchen Ye, Hongcan Xu, Xiang Ji, Rui Xu
   Pages 514-524

Other volumes

 1. 19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Hefei, China, September 21-22, 2018, Proceedings, Part I
 2. 19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Hefei, China, September 21-22, 2018, Proceedings, Part II
 3. Advances in Multimedia Information Processing – PCM 2018
  19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Hefei, China, September 21-22, 2018, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 101164, 11165, and 11166 constitutes the refereed proceedings of the 19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, PCM 2018, held in Hefei, China, in September 2018.

The 209 regular papers presented together  with 20 special session papers were carefully reviewed and selected from 452 submissions. The papers cover topics such as: multimedia content analysis; multimedia signal processing and communications; and multimedia applications and services.

Keywords

image retrieval image processing image segmentation neural networks object detection tracking biometrics summarization question answering sentiment analysis image reconstruction image coding signal processing object recognition image compression imaging systems motion estimation recommender systems wireless networks image communication systems

Editors and affiliations

 • Richang Hong
  • 1
 • Wen-Huang Cheng
  • 2
 • Toshihiko Yamasaki
  • 3
 • Meng Wang
  • 4
 • Chong-Wah Ngo
  • 5
 1. 1.Hefei University of TechnologyHefeiChina
 2. 2.National Chiao Tung UniversityHsinchuTaiwan
 3. 3.University of TokyoTokyoJapan
 4. 4.Hefei University of TechnologyHefeiChina
 5. 5.City University of Hong KongHong KongHong Kong

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Engineering