Advertisement

© 2012

Measuring Technology and Mechatronics Automation in Electrical Engineering

 • Zhixiang Hou
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 135)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiv
 2. Shuo-Qi Dong, Xiao-Yi Wang, Zai-Wen Liu, Ji-Ping Xu, Xiao-Ping Zhao, Xiao-Kai Wang
  Pages 19-25
 3. Haifeng Dai, Xuezhe Wei, Zechang Sun, Jiayuan Wang
  Pages 27-36
 4. Yanpeng Sun, Bo Wang, Yingshuo Zhang
  Pages 43-49
 5. Yunyan Xia, Dawei Meng, Yongming Xu, Yufeng Lu
  Pages 51-57
 6. Peizhen Wang, Ping Chen, Dailin Zhang, Mengdi Wang
  Pages 59-66
 7. Jianli Zhao, Jiaomin Liu, Zhaowei Sun, Yan Zhao
  Pages 77-84
 8. Yu-bo Duan, Zhong Dai, Qin Chen, Ke-yong Shao, Shuang-shuang Xu
  Pages 85-90
 9. Xiao Jiang, Liyan Huang, Junguo Zhang, Yuzhu Li, Yang Kai
  Pages 109-117
 10. Jian-Hua Li, Ping Li, Yi-Wen Wang, Xiao-Dan Li
  Pages 119-126
 11. Zhengjun Mo, Yaqing Tu, Wei Xiao, Yanlin Shen
  Pages 137-143
 12. Xing-yu Shang, Dong-bo Zhang
  Pages 145-150

About these proceedings

Introduction

Measuring Technology and Mechatronics Automation in Electrical Engineering includes select presentations on measuring technology and mechatronics automation related to electrical engineering, originally presented during the International Conference on Measuring Technology and Mechanatronics Automation (ICMTMA2012). This Fourth ICMTMA, held at Sanya, China, offered a prestigious, international forum for scientists, engineers, and educators to present the state of the art of measuring technology and mechatronics automation research.

Keywords

Control Theory And Application Electrical Automation ICMTMA2012 Material Science and Technology in Manufacturing Mechanic Manufacturing System and Automation Mechanotronics Metrology Sensor/Actuator Systems Signal Processing

Editors and affiliations

 • Zhixiang Hou
  • 1
 1. 1., Deptartment of AutomobileChangsha University of Science and TechnChangsha, HunanChina, People's Republic

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering