Advertisement

© 2009

Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 3

The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

 • Chunjiang Zhao
 • Daoliang Li

Benefits

 • The papers in this volume were peer-reviewed and carefully selected

 • Much information in this series is published in advance of journal publication

 • The contributors in this volume are world-renowned experts in their field

Conference proceedings CCTA 2008

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 295)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-24
 2. Xiyin Gao, Xinling Li, Qiang Song, Ying Zheng
  Pages 1527-1532
 3. Hongju Gong, Hua Li, Haiming Yu, Changying Ji
  Pages 1533-1541
 4. Xinli Xu, Yan Shi, Anbo Liang, Ming Zhang, Qian Liu
  Pages 1559-1567
 5. Huimei Yuan, Yan Wang
  Pages 1569-1577
 6. Jingtao Jiang, Rendong Sui, Yan Shi, Furong Li, Caiqi Hu
  Pages 1579-1584
 7. Hongxin Cao, Chunlei Zhang, Guangming Li, Baojun Zhang, Suolao Zhao, Baoqing Wang et al.
  Pages 1585-1594
 8. Chengbin Yuan, Mingyao Zhou, Dingjiu Yang, Susheng Wang, Shuang Song
  Pages 1595-1602
 9. Jian Wang, Xuejun Zheng, Zhengjia Wang
  Pages 1603-1611
 10. Fangyi Xie, Xiaoli Zhang, Xiaoyan Chen
  Pages 1613-1618
 11. Yuanyuan Qiao, Junfeng Tong, Siqing Wei, Xinyong Du, Xiaozhen Tang
  Pages 1619-1628
 12. Ping Zhou, Wengang Zheng, Chunjiang Zhao, Changjun Shen, Gang Sun
  Pages 1647-1653
 13. Haisheng Gao, Pengbao Shi, Yuhua Zhao
  Pages 1655-1669
 14. Dazhou Zhu, Baoping Ji, Chaoying Meng, Bolin Shi, Zhenhua Tu, Zhaoshen Qing
  Pages 1671-1680
 15. Shunlong Gong, Chenglin Ma, Yinsheng Yang, Li Bai, Linyi He
  Pages 1681-1689

Other volumes

 1. The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China
 2. The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China
 3. Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 3
  The Second IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA2008), October 18-20, 2008, Beijing, China

About these proceedings

Introduction

International Federation for Information Processing

The IFIP series publishes state-of-the-art results in the sciences and technologies of information and communication. The scope of the series includes: foundations of computer science; software theory and practice; education; computer applications in technology; communication systems; systems modeling and optimization; information systems; computers and society; computer systems technology; security and protection in information processing systems; artificial intelligence; and human-computer interaction. Proceedings and post-proceedings of refereed international conferences in computer science and interdisciplinary fields are featured. These results often precede journal publication and represent the most current research. The principal aim of the IFIP series is to encourage education and the dissemination and exchange of information about all aspects of computing.

For more information about the 300 other books in the IFIP series, please visit www.springer.com.

For more information about IFIP, please visit www.ifip.org.

Keywords

Protection artificial intelligence communication system computer systems information processing modeling optimization

Editors and affiliations

 • Chunjiang Zhao
 • Daoliang Li

There are no affiliations available

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering