Advertisement

Interactive Technologies and Sociotechnical Systems

12th International Conference, VSMM 2006, Xi’an, China, October 18-20, 2006. Proceedings

 • Hongbin Zha
 • Zhigeng Pan
 • Hal Thwaites
 • Alonzo C. Addison
 • Maurizio Forte
Conference proceedings VSMM 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4270)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Virtual Reality and Computer Graphics

  1. Chen Yujun, Wang Jiaxin, Yang Zehong, Song Yixu
   Pages 1-6
  2. Jung Yeon Ma, Jong Soo Choi
   Pages 7-10
  3. Henriette Bier, Kathleen de Bodt, Jerry Galle
   Pages 21-28
  4. Bram Pellens, Frederic Kleinermann, Olga De Troyer, Wesley Bille
   Pages 29-39
  5. Hua Xiong, Zhen Liu, Aihong Qin, Haoyu Peng, Xiaohong Jiang, Jiaoying Shi
   Pages 93-102
  6. ZhiQuan Cheng, ShiYao Jin, Gang Dang, Tao Yang, Tong Wu
   Pages 110-118
 3. Vision and Image Technology

  1. Shaoyi Du, Nanning Zheng, Qubo You, Yang Wu, Maojun Yuan, Jingjun Wu
   Pages 128-137
  2. Shulin Yang, Cunlu Xu
   Pages 138-146
  3. Paul Bourke
   Pages 147-155
  4. Yanyun Qu, Zejian Yuan, Nanning Zheng
   Pages 156-163
  5. Mingyue Ding, Lingling Li, Chengping Zhou, Chao Cai
   Pages 174-183
  6. Yimin Yu, Duanqing Xu, Chun Chen, Lei Zhao
   Pages 184-193
  7. Xuezhong Xiao, Lizhuang Ma, Marco Kunze
   Pages 194-203
  8. Jiguo Zeng, Yan Zhang, Shouyi Zhan, Chen Liu
   Pages 204-213
 4. Geometry Processing

  1. Xiaohui Liang, Xiaoxiao Wu, Aimin Liang, Chuanpeng Wang
   Pages 214-221
  2. Xiaojun Wu, Michael Yu Wang, Qi Xia
   Pages 232-241
  3. Ruotian Ling, Xiaonan Luo, Ren Chen, Guifeng Zheng
   Pages 242-252
  4. Jing Chi, Caiming Zhang, Xiaoming Wu
   Pages 253-262
  5. Liu Wei, He Yuanjun
   Pages 263-268
 5. Collaborative Systems and GIS-Related

 6. Digital Heritage and Healthcare

  1. Kohei Furukawa, Choi Woong, Kozaburo Hachimura, Kaori Araki
   Pages 358-367
  2. Hao Zhou, S. P. Mudur
   Pages 377-386
  3. Martin Kampel, Robert Sablatnig
   Pages 387-395
  4. Daisuke Miyazaki, Mawo Kamakura, Tomoaki Higo, Yasuhide Okamoto, Rei Kawakami, Takaaki Shiratori et al.
   Pages 399-407
  5. Panagiotis Petridis, Daniel Pletinckx, Katerina Mania, Martin White
   Pages 408-417
  6. Jessica R. Cauchard, Peter F. Ainsworth, Daniela M. Romano, Bob Banks
   Pages 418-427
  7. Yujiro Hayashi, Satoshi Tamura, Satoru Hayamizu, Yutaka Nishimoto
   Pages 428-436
 7. Sensing and Robotics

  1. Simon Thompson, Satoshi Kagami, Yoshifumi Nishida
   Pages 437-445
  2. Shinji Yamabiraki, Tsuneo Kagawa, Nishino Hiroaki, Kouichi Utsumiya
   Pages 446-455

About these proceedings

Keywords

3D QoS Radio-Frequency Identification (RFID) Ubiquitous Computing animation architecture augmented reality cognition computer vision edutainmant image technology multimedia object tracking optimization sensing

Editors and affiliations

 • Hongbin Zha
  • 1
 • Zhigeng Pan
  • 2
 • Hal Thwaites
  • 3
 • Alonzo C. Addison
  • 4
 • Maurizio Forte
  • 5
 1. 1.Department of Machine IntelligencePeking UniversityBeijingChina
 2. 2.State Key Lab of CAD&CGZhejiang UniversityHangzhouChina
 3. 3.Faculty of Creative MultimediaMultimedia UniversityKuala LumpurMalaysia
 4. 4.World Heritage CentreUNESCOParisFrance
 5. 5.IVHN, talian NRCRomaItaly

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Engineering
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace