Advertisement

The Semantic Web – ASWC 2006

First Asian Semantic Web Conference, Beijing, China, September 3-7, 2006. Proceedings

 • Riichiro Mizoguchi
 • Zhongzhi Shi
 • Fausto Giunchiglia
Conference proceedings ASWC 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4185)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Invited Talks

  1. Hai Zhuge, Peng Shi, Yunpeng Xing, Chao He
   Pages 4-23
  2. Enrico Motta, Marta Sabou
   Pages 24-29
 3. Annotation

  1. Mingcai Hong, Jie Tang, Juanzi Li
   Pages 58-64
  2. Hendry Muljadi, Hideaki Takeda, Aman Shakya, Shoko Kawamoto, Satoshi Kobayashi, Asao Fujiyama et al.
   Pages 65-71
 4. Ontology Alignment

  1. Wei Hu, Yuanyuan Zhao, Yuzhong Qu
   Pages 72-83
  2. Miao Xiong, YiFan Chen, Hao Zheng, Yong Yu
   Pages 84-98
  3. Zongjiang Wang, Yinglin Wang, Shensheng Zhang, Ge Shen, Tao Du
   Pages 99-105
  4. Xiang Zhang, Hongda Li, Yuzhong Qu
   Pages 106-112
 5. Document and Recommendation

  1. Guihua Wen, Lijun Jiang, Nigel R. Shadbolt
   Pages 113-125
  2. Jixue Liu, Ho-Hyun Park, Millist Vincent, Chengfei Liu
   Pages 126-132
  3. Shen Yunfei, Qin Zheng, Yuan Kun, Luo Xiaowei
   Pages 133-139
 6. Social Network and RSS

  1. Sebastian Ryszard Kruk, Sławomir Grzonkowski, Adam Gzella, Tomasz Woroniecki, Hee-Chul Choi
   Pages 140-154
  2. Masahiro Hamasaki, Yutaka Matsuo, Keisuke Ishida, Yoshiyuki Nakamura, Takuichi Nishimura, Hideaki Takeda
   Pages 155-161
  3. Tadanobu Furukawa, Tomofumi Matsuzawa, Yutaka Matsuo, Koki Uchiyama, Masayuki Takeda
   Pages 162-168
 7. Ontology Integration and Interoperability 1

  1. Di Wu, Xiyuan Chen, Jian Lin, Miaoliang Zhu
   Pages 179-190
  2. Ruinan Gong, Qing Li, Ke Ning, Yuliu Chen, David O’Sullivan
   Pages 191-204
  3. Jeongsoo Lee, Heekwon Chae, Kwangsoo Kim, Cheol-Han Kim
   Pages 205-211
  4. Seddiqui Md. Hanif, Yohei Seki, Masaki Aono
   Pages 212-218
 8. Ontology Integration and Interoperability 2

  1. Francisco Martín-Recuerda
   Pages 234-248
  2. Babak Bagheri Hariri, Hassan Abolhassani
   Pages 249-255
  3. Photchanan Ratanajaipan, Ekawit Nantajeewarawat, Vilas Wuwongse
   Pages 256-262
 9. Reasoning

  1. Seiji Koide, Hideaki Takeda
   Pages 263-277
  2. Efstratios Kontopoulos, Nick Bassiliades, Grigoris Antoniou
   Pages 278-292
  3. Huiying Li, Yanbing Wang, Yuzhong Qu, Jeff Z. Pan
   Pages 293-299
  4. Johannes Riemer, Francisco Martin-Recuerda, Ying Ding, Martin Murth, Brahmananda Sapkota, Reto Krummenacher et al.
   Pages 300-306
 10. Application 1

  1. Frank Ipfelkofer, Bernhard Lorenz, Hans Jürgen Ohlbach
   Pages 329-335
  2. Dongwoo Kang, Sunjae Lee, Kwangsoo Kim, Jae Yeol Lee
   Pages 343-350
 11. Information Search

  1. Markus Holi, Eero Hyvönen
   Pages 351-365
  2. Kunmei Wen, Zhengding Lu, Ruixuan Li, Xiaolin Sun, Zhigang Wang
   Pages 366-376
 12. Database

  1. Sheng-sheng Wang, Da-you Liu
   Pages 387-399
  2. Yan Chen, Jianbo Ou, Yu Jiang, Xiaofeng Meng
   Pages 415-428
  3. Jian Zhou, Li Ma, Qiaoling Liu, Lei Zhang, Yong Yu, Yue Pan
   Pages 429-443
 13. Semantic Web Services 1

  1. Shuiguang Deng, Ying Li, Haijiang Xia, Jian Wu, Zhaohui Wu
   Pages 444-458
  2. Emilia Cimpian, Adrian Mocan, Michael Stollberg
   Pages 459-473
 14. Semantic Web Services 2

  1. Shenghua Bao, Lei Zhang, Chenxi Lin, Yong Yu
   Pages 488-500
  2. Dumitru Roman, Jos de Bruijn, Adrian Mocan, Holger Lausen, John Domingue, Christoph Bussler et al.
   Pages 516-522

About these proceedings

Keywords

Alignment OWL P2P WWW XML conceptual modeling data engineering data semantics ontology semantic Web services semantic annotation semantic interoperability semantic search semantic web tools

Editors and affiliations

 • Riichiro Mizoguchi
  • 1
 • Zhongzhi Shi
  • 2
 • Fausto Giunchiglia
  • 3
 1. 1.The Institute of Scientific and Industrial ResearchOsaka UniversityIbaraki, OsakaJapan
 2. 2.Key Laboratory of Intelligent Information Processing, Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijing 
 3. 3.Information and Communication TechnologyUniversity of TrentoItaly

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering